kasse dānija

Sociālā drošība Dānijā

Ciktāl Dānijas ekonomika un politika ir lielā mērā stabila, tas nav novērsis neskaidrības, ar kurām cilvēki saskaras ikdienas dzīvē. Vienmēr pastāv iespēja zaudēt darbu, nespēt apmierināt ikdienas vajadzības, gūt traumas darbā vai nespēt aprūpēt bērnus. Dānijā ir strukturēta sistēma, kas nodrošina, ka vismaz ikviens var apmierināt savas pamatvajadzības ar nosacījumu, …

Read more