Helse Norge

Norsk helsevesen

Norge er en del av Europa, som er kjent for å ha beste helsevesen samlet i verden. Sykehusene er finansiert av beskatning, og helsevesenet er basert på prinsippet om Universal Healthcare. Systemet drives av et sett med fire regionale helseforetak (RHA), som overvåkes nøye av helse- og omsorgsdepartementet. For de …

Read more