De vakreste byene i Skandinavia

Trondheim på sitt beste

Når vi snakker om Skandinavia, kommer også Norden inn i bildet, for mange tror at det er én og samme ting, så det er på sin plass å skille mellom dem for å unngå forvirring senere. Begrepet «Norden» brukes om landene og øyene i den nordlige delen av Europa, som omfatter den skandinaviske og jyske … Les mer

Malmö Expat Guide

Malmø Expat Guide

Malmö er en av de eldste byene i Sør-Sverige og kan dateres tilbake til 1200-tallet. Det var først en del av Danmark, før det ble offisielt avgrenset som svensk territorium i 1658. I dag fremstår Malmö som Sveriges tredje største by med forbindelse til Mellom-Europa via Øresundsbroen. Undervannsbroen som forbinder Malmö og København er en … Les mer

Malmö – Sveriges tredje største by

Malmö Malmö er Sveriges tredje største by og utgjør sammen med København Øresundsregionen, som er det tettest befolkede området i Skandinavia. Til tross for byens og omlandets størrelse er Malmö en svært ren by med mange sykkelstier og åpne områder. Både byen og regionen rundt er hjemsted for fantastiske shoppingmuligheter, fantastiske attraksjoner og mange andre … Les mer