Trondheim på sitt beste

De vakreste byene i Skandinavia

Når vi snakker om Skandinavia, ser det ut til at nordiske land kommer inn, så mange tror at de er en og samme ting, så det er passende å skille begge deler og unngå forvirring senere. Begrepet «Nordiske land» brukes for å referere til landene og øyene som ligger i …

Read more

Malmø Expat Guide

Malmö Expat Guide

Malmö er en av de eldste byene i Sør -Sverige som dateres tilbake til 1200 -tallet. Det var opprinnelig en del av Danmark før det til slutt ble offisielt avgrenset som et svensk territorium i 1658. I dag fremstår Malmö som den tredje største byen i Sverige med forbindelse til …

Read more

Malmö-tredje største by i Sverige

Malmö Malmö (Malmö på svensk) er den tredje største byen i Sverige og slutter seg til København i nærheten for å danne Øresundsregionen (Øresund), som er det tettest befolkede området i den skandinaviske regionen. Til tross for stor størrelse på byen og regionen som omgir den, er Malmö en veldig …

Read more