Zapisywanie się do opieki nad dziećmi w Danii

Jako cudzoziemiec mieszkający w Danii możesz zapisać się na usługi opieki nad dzieckiem przed ukończeniem przez nie 4 miesiąca życia. Jednak zarówno rodzic, jak i dziecko muszą posiadać Numer Rejestracji Cywilnej (CPR Number ). Potrzebny będzie również adres zameldowania. W Danii opieka dzienna składa się z dwóch poziomów, w tym …

Read more