Malmö-tredje största staden i Sverige

Malmö Malmö (Malmö på svenska) är den tredje största staden i Sverige och förenar sig med närliggande Köpenhamn för att bilda Öresundsregionen (Øresundsregionen), som är det mest tätbefolkade området i den skandinaviska regionen. Trots stadens och regionens stora storlek är Malmö en mycket ren stad med många cykelvägar och öppna …

Read more