Spitsbergen

Villkor

Hej, världen

Vi presenterar Svalbard Svalbard, en skärgård belägen i Ishavet, var ursprungligen en valfångstbas som sedan blev ett ...