พาสปอร์ตของฉัน วีซ่าหมดอายุ

This post is also available in: อังกฤษ นอร์วิเจียนบอกมาล เดนมาร์ก ฟินนิช สวีเดน เอสโตเนียน ลัตเวีย ลิธัวเนีย ฮินดิ อารบิก จีนประยุกต์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น โปแลนด์ รัสเซีย สเปน ฮังการี ยูเครน เวียดนาม

หนึ่งในฝันร้ายมากมายที่นักเดินทางบ่อยครั้งหรือบางครั้งต้องเผชิญคือเมื่อสิ่งสำคัญ เอกสารการเดินทาง ไม่ถูกต้องอีกต่อไป อย่างที่ทุกคนเข้าใจ ขั้นตอนการสมัครและรับเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศอาจใช้เวลานานมาก ข้อเท็จจริงนี้หมายความว่าการตระหนักว่าเอกสารที่คุณถืออยู่ในปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปจะทำให้คุณรู้สึกหนาวสั่น

ก่อนตัดสินใจว่าจะเดินทางไปที่ไหนด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งเพื่อธุรกิจ เยี่ยมชมยามว่าง การศึกษา ตั้งชื่อ การมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ในกรณีส่วนใหญ่ แนวทางการตรวจคนเข้าเมืองกำหนดว่าเมื่อถึงเวลาเดินทาง เอกสารการเดินทางควรจะใช้ได้ตลอดการเดินทางจนกว่าจะเดินทางกลับ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าและหนังสือเดินทาง

วีซ่าหมายถึงเอกสารที่ออกโดยตัวแทนหรือสถานกงสุลของประเทศที่คุณตั้งใจจะไปเยี่ยมซึ่งอนุญาตให้คุณเข้าประเทศได้ตามกฎหมาย วีซ่ามีระยะเวลาที่สั้นกว่าและส่วนใหญ่ออกให้สำหรับการเข้าพักน้อยกว่า 12 เดือน

สำหรับผู้ที่เดินทางเป็นระยะเวลานานกว่า 12 เดือน ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่จะได้รับการดำเนินการเสมอ แต่เมื่อใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ออกแล้ว วีซ่ายังคงติดอยู่บนหนังสือเดินทางเพื่อให้คุณเดินทางผ่านสนามบินปลายทางและปลายทางได้

อนุมัติการขอวีซ่า ติดหน้าหนังสือเดินทาง

ในทางกลับกัน หนังสือเดินทางเป็นการรับทราบโดยประเทศที่คุณเป็นพลเมืองว่าคุณได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ เป็นการยืนยันว่าคุณเป็นพลเมืองของประเทศที่ออกบัตร และคุณไม่สามารถกลายเป็นคนไร้สัญชาติได้ทุกเมื่อเมื่อออกนอกประเทศ

เป็นพื้นฐาน ข้อกำหนดขั้นตอน การสมัครเดินทางไปต่างประเทศกำหนดให้คุณต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุซึ่งติดตราประทับวีซ่า ระยะเวลาที่ต้องใช้สำหรับหนังสือเดินทางอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องตรวจสอบทุกอย่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนตรวจคนเข้าเมืองของเอกชน

หนังสือเดินทางที่ถูกต้องสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

เอกสารหนังสือเดินทางเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถเดินทางได้ มีข้อกำหนดทางเทคนิคของความถูกต้อง ความถูกต้องของหนังสือเดินทางหมายความว่าต้องได้รับการจัดหาโดยวิธีทางกฎหมาย มีคุณลักษณะไบโอเมตริกที่จำเป็นทั้งหมดของเจ้าของ ยังไม่หมดอายุ และไม่เสียหายแต่อย่างใด

หุ่นจำลองหนังสือเดินทางยุโรป

ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีการเดินทางที่ใกล้เข้ามา การเปิดตู้เซฟ ถอดหนังสือเดินทาง ตรวจสอบอย่างละเอียดจึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ตรวจสอบว่าวันที่ยังคงใช้ได้ ว่าไม่ได้พับหรือทำให้เสียโฉม อันที่จริง หนังสือเดินทางไม่ใช่เอกสารธรรมดาที่คุณต้องการเสี่ยงโชค

ทุกวันนี้ ประเทศส่วนใหญ่แจกหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลไบโอเมตริกซ์เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการเดินทางและเปลี่ยนเครื่องผ่านสนามบิน ดังนั้นจึงแนะนำให้เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มเก่าเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด

หากหนังสือเดินทางของคุณไม่ถูกต้องตามความหมายทางเทคนิค สถานกงสุลหรือสถานทูตจะไม่ยอมรับให้ติดวีซ่า หมายความว่าคุณต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่ในการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางได้….นั่นมันบ้ามาก แต่มันก็แค่วิธีการทำงาน

อายุของวีซ่าสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องเดินทางไปต่างประเทศ สถานกงสุลของประเทศที่คุณกำลังเดินทางไปจะต้องประเมินใบสมัครที่พวกเขาออกวีซ่าก่อน วีซ่าเป็นเพียงการยืนยันโดยสถานเอกอัครราชทูตของประเทศผู้ออกบัตรว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าและออกจากประเทศนั้นได้

แม้ว่าจะมีข้อตกลงทวิภาคีจำนวนหนึ่งระหว่างประเทศที่อนุญาตให้พลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งได้รับวีซ่าที่ท่าเรือขาเข้า ในกรณีส่วนใหญ่ การดำเนินการทั้งหมดของใบสมัครอยู่ที่สถานทูต ตามความจำเป็น ให้ตรวจสอบข้อกำหนดของวีซ่าสำหรับทุกประเทศในแผนการเดินทางของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่ากฎเกณฑ์การขอวีซ่าที่คาดหวังจะมีผลกับพลเมืองในประเทศของคุณ

เมื่อได้รับวีซ่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะชัดเจนสำหรับคุณในภาษาที่เข้าใจง่ายและอธิบายได้ชัดเจน สิ่งที่สถานทูตทำคือเพื่อให้แน่ใจว่าโอกาสที่เงื่อนไขของวีซ่าจะถูกเข้าใจผิดนั้นมีจำกัด

วีซ่าจะระบุเหตุผลในการเดินทาง ประเทศหรือภูมิภาคที่คุณสามารถเดินทางได้ และระยะเวลาพำนักที่คาดไว้ ที่สำคัญที่สุดคืออายุของวีซ่า ในกรณีที่คุณอยู่เกินระยะเวลาวีซ่า คุณจะกลายเป็นผู้อยู่อาศัยผิดกฎหมายในประเทศทันที แม้ว่าคุณจะมีหนังสือเดินทางและวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุในตอนแรกก็ตาม

ต่อวีซ่าต่างประเทศ

ในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติในประเทศใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการเพิกเฉยต่อข้อกำหนดด้านการย้ายถิ่นฐานหรือสมมติว่าทางการจะเจรจากับคุณ ด้วยจำนวนกรณีการย้ายถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองส่วนใหญ่จึงเข้มงวดมากหรือบางครั้งก็โหดเหี้ยมในการจัดการกับผู้ถือเอกสารการเดินทางที่หมดอายุ

คุณไม่ต้องการที่จะถูกไล่ออกจากห้องพักในโรงแรมหรือที่พักของเจ้าบ้าน และถูกส่งตัวกลับประเทศของคุณในเที่ยวบินถัดไป ดังนั้นจึงควรตรวจสอบระยะเวลาหมดอายุของวีซ่าบ่อยๆ ในกรณีส่วนใหญ่ วีซ่าพำนักระยะสั้นจะได้รับสูงสุด 90 วัน แต่สามารถขยายเวลาได้หากมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือสำหรับการต่ออายุดังกล่าว

เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน หนึ่งควรเพียงแค่ ขอต่อวีซ่า ในเวลาอันควรแก่การพิจารณาคดีก่อนที่วีซ่าที่มีอยู่จะหมดอายุ เป็นเชิงรุกดีกว่าเสียใจ

เช่นเดียวกับคำแนะนำ การยื่นขอต่ออายุวีซ่าของคุณควรสมเหตุสมผลพอที่จะอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา หากเหตุผลไม่น่าสนใจเพียงพอ และคุณไม่ได้บันทึกความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองในช่วงระยะเวลาพิเศษของการเข้าพัก การสมัครอาจเสียใจอย่างน่าเศร้า

การเปลี่ยนสถานะการเข้าเมือง

บางครั้งสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นเร็วมากจนคุณมีสิ่งใหม่ๆ ที่ต้องทำในประเทศเจ้าบ้านและต้องยื่นคำร้องขอเอกสารที่อยู่อาศัยใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณไปเยี่ยมเพื่อนหรือครอบครัว และในขณะอยู่ที่นั่น ให้สมัครและเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

เป็นที่เข้าใจกันว่าคุณไม่สามารถอยู่ในประเทศต่อด้วยวีซ่าพำนักระยะสั้นในฐานะนักเรียนได้ คุณต้องสมัครและรับใบอนุญาตผู้พำนักในฐานะนักเรียนแทน เช่นเดียวกับกรณีที่คุณได้งาน การฝึกงาน หรือการมอบหมายงานใหม่ในประเทศ

ฉันพนันได้เลยว่าเหตุผลในการเปลี่ยนสถานะการพำนักในประเทศนั้นดีเพียงพอ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะไม่ลังเลเลยสักนิดที่จะให้สถานะใหม่แก่คุณ เพียงให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารทั้งหมดที่จะพิสูจน์กรณีของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ เอกสารที่ชัดเจนจะทำให้เกิดปาฏิหาริย์และทำให้ระยะเวลาดำเนินการคดีสั้นลง

รายการตรวจสอบสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

แม้ว่าจะเป็นกิจวัตรประจำวันสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ แต่ผู้คนก็ยังพบว่าตัวเองทำผิดพลาดในสิ่งที่พวกเขา จำเป็นเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ . หากไม่มีข้อกำหนดที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดบังคับ คุณอาจเดินทาง แต่พบว่าการเข้าพักที่จุดหมายปลายทางของคุณเป็นเรื่องยากมาก

เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นโดยไม่มีอุบัติการณ์ใด ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งต่อไปนี้อยู่ในความดูแลของคุณ

  • หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง
  • วีซ่าที่ถูกต้อง
  • ประกันสุขภาพที่ถูกต้อง
  • หลักฐานแสดงความสามารถในการเลี้ยงดูตนเองในช่วงที่เข้าพัก
  • การจองตั๋วเครื่องบิน

อาจมีข้อกำหนดอื่นๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และตามความจำเป็น เพียงตรวจสอบข้อกำหนดแต่ละข้อโดยละเอียด อาจมีให้ในชุดลิงก์ URL ที่อาจสร้างความรำคาญได้ แต่ในฐานะนักเดินทาง อย่าใช้โอกาสนี้เลยหากการเดินทางนั้นคุ้มค่าที่จะบอกเล่าในปีต่อๆ ไป

Latest posts by Awino Fredrick (see all)