หนังสือเดินทางของฉันไม่ถูกต้อง วีซ่าหมดอายุ

สำหรับนักเดินทางหรือชาวต่างชาติ ไม่มีอะไรทำให้หนาวสั่นไปถึงกระดูกสันหลังได้มากไปกว่าการตระหนักว่าเอกสารการเดินทางที่สำคัญมากนั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไป คุณรู้ไหมว่าบางครั้งการพำนักในต่างประเทศอาจเต็มไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินจนเอกสารการเดินทางหมดอายุโดยไม่มีใครสังเกต แต่คงไม่มีใครอยากมาถึงจุดนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้ถูกจับกุม ถูกเนรเทศ หรืออีกมากมาย อันที่จริง วิธีการปฏิบัติต่อคุณในฐานะคนต่างชาติที่มีเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่โดยสรุปแล้วประสบการณ์นี้ไม่สนุกเลย! ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีหนังสือเดินทาง/วีซ่าหมดอายุ

มีสามสถานการณ์ที่บางคนอาจพบว่าตนเอง ถือหนังสือเดินทางหรือวีซ่าที่หมดอายุ อย่างแรกคือประเภทบ้าระห่ำที่ข้ามพรมแดนโดยเจตนาเป็นผู้อพยพที่ไม่มีเอกสาร ใช่ พวกเขามีหนังสือเดินทางติดตัวแต่มีไว้เพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อเมื่อเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ค่อยระวังตัวเท่านั้น ประการที่สองคือประเภทที่จงใจอยู่เกินระยะเวลาของวีซ่า การอยู่ต่างประเทศเกินกว่าที่วีซ่าหรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่อนุญาตถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ประการที่สามคือผู้ที่มาถึงต่างประเทศพบว่าตัวเองหมกมุ่นหรือตามใจตัวเองมากจนลืมที่จะตรวจสอบเอกสารการเดินทางเป็นครั้งคราว ไม่ว่าในกรณีใด ประสบการณ์นี้ไม่เคยสนุกเลย

ตามกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ของผู้เดินทาง ความถูกต้องของเอกสารการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก คุณไม่สามารถที่จะเล่นธุรกิจลิงหรือจงใจเพิกเฉยต่อช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเขียนไว้ ไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยสาเหตุใดก็ตาม เพียงจัดเอกสารของคุณให้เป็นระเบียบและปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับอนุญาตสำหรับคุณ ไม่ใช่เรื่องน่าสนใจที่จะมีเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้การเข้าพักหรือการเยี่ยมชมต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารการเดินทางทั้งหมดของคุณถูกต้องตลอดการเดินทางจนกระทั่งเดินทางกลับ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าและหนังสือเดินทาง

วีซ่าหมายถึงเอกสารที่ออกโดยตัวแทนหรือสถานกงสุลของประเทศที่คุณตั้งใจจะไปเยี่ยมชมซึ่งอนุญาตให้คุณเข้าเมืองได้อย่างถูกกฎหมาย วีซ่ามีอายุใช้งานสั้นกว่าและส่วนใหญ่ออกให้สำหรับการพำนักน้อยกว่า 12 เดือน

สำหรับผู้ที่เดินทางเพื่อพำนักระยะยาวมากกว่า 12 เดือน ใบอนุญาตผู้พำนัก จะได้รับการดำเนินการเสมอ แต่เมื่อมีการออกใบอนุญาตให้พำนักแล้ว วีซ่ายังคงติดอยู่บนหนังสือเดินทางเพื่อให้คุณเดินทางผ่านสนามบินปลายทางและปลายทางได้

อนุมัติการขอวีซ่า ติดหน้าหนังสือเดินทาง

ในทางกลับกัน หนังสือเดินทางคือเครื่องยืนยันจากประเทศที่คุณเป็นพลเมืองว่าคุณได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ เป็นการยืนยันว่าคุณเป็นพลเมืองของประเทศที่ออกบัตรและคุณไม่สามารถกลายเป็นคนไร้สัญชาติได้ทุกเมื่อเมื่อออกนอกประเทศ

ตาม ข้อกำหนดขั้นตอน พื้นฐาน การสมัครเพื่อเดินทางไปต่างประเทศกำหนดให้คุณต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและประทับตราวีซ่า อายุของหนังสือเดินทางอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องตรวจสอบทุกอย่างเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเข้าเมืองส่วนตัว

หนังสือเดินทางที่ถูกต้องสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

เอกสารหนังสือเดินทางเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถเดินทางได้ มีข้อกำหนดทางเทคนิคของความถูกต้อง อายุหนังสือเดินทางหมายความว่าจะต้องได้รับการจัดหาโดยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีคุณสมบัติไบโอเมตริกซ์ที่จำเป็นทั้งหมดของเจ้าของ ยังไม่หมดอายุ และไม่เสียหายแต่อย่างใด

หุ่นจำลองหนังสือเดินทางยุโรป

ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีการเดินทางที่กำลังจะมาถึง การปฏิบัติที่ดีคือเปิดตู้เซฟ ถอดหนังสือเดินทางออก และตรวจสอบอย่างละเอียด ตรวจสอบว่าวันที่ยังปกติดี ไม่พับหรือชำรุด จริงๆ แล้วพาสปอร์ตไม่ใช่เอกสารธรรมดาที่คุณจะเสี่ยงโชค

ทุกวันนี้ ประเทศส่วนใหญ่แจกหนังสือเดินทางพร้อมข้อมูลไบโอเมตริกซ์เพื่อให้ดำเนินการเดินทางและเปลี่ยนเครื่องผ่านสนามบินได้ง่าย ดังนั้นจึงขอแนะนำให้เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มเก่าของคุณเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด

หากหนังสือเดินทางของคุณไม่ถูกต้องตามความหมายทางเทคนิค สถานกงสุลหรือสถานทูตจะไม่ยอมรับให้ติดวีซ่า หมายความว่าคุณต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่ในการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางได้….นั่นมันบ้ามาก แต่มันก็แค่วิธีการทำงาน

อายุของวีซ่าสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องเดินทางไปต่างประเทศ สถานกงสุลของประเทศที่คุณจะเดินทางไปจะต้องประเมินใบสมัครที่พวกเขาออกวีซ่าให้ก่อน วีซ่าเป็นเพียงการยืนยันโดยสถานทูตของประเทศผู้ออกบัตรว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าและออกจากประเทศนั้น

แม้ว่าจะมีข้อตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศจำนวนหนึ่งที่อนุญาตให้พลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งได้รับวีซ่าที่ท่าเรือขาเข้า แต่ในกรณีส่วนใหญ่ การดำเนินการทั้งหมดจะอยู่ที่สถานทูต ตามความจำเป็น โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับทุกประเทศในแผนการเดินทางของคุณ เพื่อให้แน่ใจถึงกฎของวีซ่าที่คาดว่าจะใช้กับพลเมืองของประเทศของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารวีซ่า

เมื่อได้รับวีซ่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนในภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ว่าสถานทูตจะทำอะไรก็เพื่อให้แน่ใจว่าโอกาสที่เงื่อนไขของวีซ่าจะคลาดเคลื่อนนั้นมีจำกัด

วีซ่าจะระบุเหตุผลในการเดินทาง ประเทศหรือภูมิภาคที่คุณสามารถเดินทางได้ และระยะเวลาที่คาดว่าจะพำนัก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือระยะเวลาของวีซ่า ในกรณีที่คุณอยู่เกินระยะเวลาของวีซ่า คุณจะกลายเป็นผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายในประเทศทันที แม้ว่าในตอนแรกคุณจะมีหนังสือเดินทางและวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุก็ตาม

ต่อวีซ่าต่างประเทศ

ในฐานะชาวต่างชาติในประเทศใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการเพิกเฉยต่อข้อกำหนดการตรวจคนเข้าเมืองหรือสันนิษฐานว่าเจ้าหน้าที่จะเจรจากับคุณ ด้วยกรณีการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองส่วนใหญ่เข้มงวดมากหรือบางครั้งก็ไร้ความปรานีในการจัดการกับผู้ถือเอกสารเดินทางที่หมดอายุ

คุณไม่ต้องการถูกไล่ต้อนออกจากห้องพักในโรงแรมหรือที่พักของโฮสต์ และถูกส่งตัวกลับประเทศของคุณในเที่ยวบินถัดไปที่มีให้บริการ ดังนั้น จึงควรตรวจสอบวันหมดอายุของวีซ่าบ่อยๆ ในกรณีส่วนใหญ่ วีซ่าพำนักระยะสั้นจะได้รับอนุมัติสูงสุด 90 วัน แต่สามารถขยายเวลาได้หากมีเหตุผลที่น่าเชื่อสำหรับการต่ออายุดังกล่าว

เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน คุณควร ยื่นขอต่ออายุวีซ่า ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้คดีได้รับการดำเนินการก่อนที่วีซ่าที่มีอยู่จะหมดอายุ เป็นฝ่ายรุกดีกว่าเสียใจ

เช่นเดียวกับคำแนะนำ การขอต่ออายุวีซ่าของคุณควรสมเหตุสมผลพอที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา หากเหตุผลไม่น่าสนใจเพียงพอและคุณไม่ได้บันทึกความสามารถในการเลี้ยงดูตนเองในช่วงระยะเวลาที่พำนักเพิ่มเติม การสมัครอาจต้องเสียใจ

การเปลี่ยนสถานะการเข้าเมือง

บางครั้งสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนคุณต้องมีสิ่งใหม่ ๆ ให้ทำในประเทศเจ้าบ้านและจำเป็นต้องยื่นคำร้องใหม่สำหรับเอกสารถิ่นที่อยู่ ตัวอย่างเช่น คุณไปเยี่ยมเพื่อนหรือครอบครัว และในขณะอยู่ที่นั่น สมัครและรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

คุณไม่สามารถพำนักในประเทศต่อไปได้ด้วยวีซ่าพำนักระยะสั้นในฐานะนักเรียน คุณต้องสมัครและได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่แทนในฐานะนักเรียน ใช้กรณีเดียวกันนี้หากคุณได้งาน ฝึกงาน หรือมอบหมายงานใหม่ใดๆ ในประเทศนั้น

ฉันพนันได้เลยว่าหากเหตุผลในการเปลี่ยนสถานะการพำนักในประเทศนั้นดีพอ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะไม่ลังเลสักครู่ที่จะให้สถานะใหม่แก่คุณ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารทั้งหมดเพื่อพิสูจน์กรณีของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ เอกสารที่ชัดเจนจะทำงานได้อย่างมหัศจรรย์ และลดระยะเวลาในการดำเนินการกรณี

รายการตรวจสอบสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

แม้ว่าการเดินทางระหว่างประเทศจะเป็นกิจวัตรประจำวัน แต่ผู้คนยังคงพบว่าตัวเองทำผิดพลาดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขา ต้องการเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ หากไม่มีข้อกำหนดที่ถูกต้อง โดยเฉพาะข้อกำหนดที่จำเป็น คุณอาจเดินทางแต่หาที่พักที่ปลายทางได้ยากมาก

เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นโดยไม่มีอุบัติการณ์ใด ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งต่อไปนี้อยู่ในความดูแลของคุณ

  • หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง
  • วีซ่าที่ถูกต้อง
  • ประกันสุขภาพที่ถูกต้อง
  • หลักฐานความสามารถในการเลี้ยงดูตนเองระหว่างการเข้าพัก
  • ใบจองตั๋วเครื่องบิน

อาจมีข้อกำหนดอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและตามความจำเป็น เพียงตรวจสอบรายละเอียดแต่ละข้อ พวกเขาอาจได้รับในชุดของลิงค์ URL ที่น่ารำคาญ แต่ในฐานะนักเดินทาง อย่าใช้โอกาสนี้เลย หากการเดินทางนั้นคุ้มค่าที่จะบอกต่อในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า