Chuyển đến một quốc gia khác từ Đan Mạch

Đan Mạch là một quốc gia khá tốt cho những người nhập cư đến sinh sống. Nhưng điều đó có thể xảy ra, một số người nhập cư chỉ đến ở lại Đan Mạch trong một thời gian ngắn trước khi chuyển đến các nước khác. Những lý do cho …

Read more

Hộ chiếu của tôi, thị thực đã hết hạn

Một trong những cơn ác mộng mà khách du lịch thường xuyên hoặc không thường xuyên phải đối phó là khi giấy thông hành không còn giá trị nữa. Như mọi người có thể hiểu, quá trình xin và được cấp giấy thông hành quốc tế có thể rất lâu. …

Read more

Nuôi dạy một đứa trẻ toàn cầu

Ngày nay, khi toàn cầu hóa và nhiều công việc quốc tế hơn chấp nhận mọi người từ các vùng khác nhau trên thế giới, những đứa trẻ chuyển chỗ ở cùng cha mẹ trong quá trình triển khai như vậy sẽ trở thành trẻ em toàn cầu một cách …

Read more

Esbjerg, Đan Mạch

Ở miền Nam Đan Mạch có thành phố Esbjerg mở ra Biển Bắc. Điều gì đó làm cho Esbjerg nổi bật là cảng của nó và nhiều cơ sở đào tạo bậc cao xung quanh khiến nó ít nhiều trở thành một thành phố sinh viên. Không thể nói gì …

Read more