Thuế Đan Mạch

Thuế ở Đan Mạch (skat Danmark)

Khi bạn nổi bật ở đó, nhìn vào cách các hệ thống được tổ chức tốt và mọi người nhận được các dịch vụ xã hội cần thiết một cách hiệu quả, đừng để bị lừa khi nghĩ rằng tài trợ đến dễ dàng. Đan Mạch có nhiều lớp thuế …

Read more

Các ngân hàng ở Thụy Điển

Ngân hàng ở Thụy Điển

Thụy Điển, cũng giống như các quốc gia Scandinavia khác, tiến bộ khi nói đến hiệu quả ngân hàng. Ngành ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng trong việc giám sát thị trường tài chính của đất nước. Do đó, tất cả các ngân hàng đã đăng ký luôn …

Read more

Tiền điện tử ở Scandinavia

Mọi thứ bạn cần biết về tiền điện tử ở Scandinavia

Tiền điện tử đã chiếm lĩnh thế giới. Những lợi thế của một tiền điện tử rất nhiều, từ độ ổn định cao hơn đến khả năng kiểm soát tiền của bạn được cải thiện. Không giống như các loại tiền tệ thông thường, tiền điện tử không chịu ảnh …

Read more