nordic gods

Các vị thần Bắc Âu

Các vị thần Bắc Âu có lẽ là một trong những bản sắc của người Bắc Âu không được người ngoài biết đến nhiều. Ngày nay, khu vực Bắc Âu kết hợp với nền văn minh có nguy cơ khiến họ có vẻ như không có một số khía cạnh …

Read more

Thần chiến tranh Bắc Âu

Thần chiến tranh Bắc Âu là một phần của thần thoại Bắc Âu phong phú. Các thần thoại Bắc Âu có tới mười hai vị thần quan trọng có vị trí trong thần thoại vùng Bắc Âu được đánh giá cao. Ngoài thần chiến tranh Tyr, mười một vị thần …

Read more