Cuộc sống sinh viên ở Đan Mạch

Trở thành sinh viên ở Đan Mạch chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Với truy cập internet hiện tại và nhiều cơ hội học bổng khác nhau, người ta có thể có một bước nhảy vọt vào trải nghiệm học thuật tuyệt vời ở một quốc gia Scandinavia, nói …

Read more

Du học không cần học bổng

Hàng năm, hàng tháng, trên thực tế có thể là mỗi ngày, những sinh viên đầy tham vọng vượt qua biên giới quốc gia nơi họ sinh ra để theo đuổi một nền giáo dục. Những sinh viên đăng ký học trên tàu được thúc đẩy bởi mong muốn tuyệt …

Read more

Thời gian rảnh rỗi ở Đan Mạch

Thời gian rảnh cho sinh viên ở Đan Mạch

Là một sinh viên ở Đan Mạch cho dù có học bổng hay không có nghĩa là cuộc sống phần lớn bị cắt đứt; trong hầu hết các trường hợp, thời gian rảnh rỗi ngoài giảng đường là khoảng thời gian để đưa ra những lựa chọn quan trọng quyết …

Read more