Nhà hát Opera-Thành phố Oslo

Thành phố Oslo

Thành phố nghệ thuật Chỉ khoảng một phần tư thủ đô của Na Uy bao gồm nhà cửa, đường phố và quảng trường. Bao gồm các Bảo tàng và thư viện dành cho Henrik Ibsen và Edvard Munch. Phần còn lại là rừng, hồ nước và đường trượt tuyết nổi …

Read more