Nhà thờ Borgund Stave

Nhà thờ Borgund Stave Nhà thờ Borgund stave nằm ở Borgund trong khu tự quản Laerdal ở quận Sogn og Fjordane. Khoảng 200 km về phía đông của thành phố Bergen , và 50 km từ Flam. Nhà thờ này được coi là một nhà thờ bằng gỗ được bảo …

Read more