Tour Bergen với dâu tây Nauy

Hướng dẫn viên du lịch Bergen

Bergen là nơi có nhiều điểm tham quan khác nhau, bao gồm một số nhà thờ và thánh đường đẹp nhất thế giới, quê hương của nhà soạn nhạc Edvard Grieg , và các vịnh hẹp tuyệt đẹp xung quanh. Hướng dẫn viên của Bergen có thể giúp đảm bảo …

Read more