Odense HC Andersen

Odense – HC Andersen

Odense Odense có dân số chỉ hơn 140.000 người và là đất nước của thành phố lớn thứ ba Đan Mạch. Đó là một thị trấn sản xuất rộng lớn được đánh dấu bởi các nhà máy đóng tàu, nhà máy sản xuất ô tô, các tòa nhà chế biến …

Read more

Copenhagen vào mùa đông

Copenhagen đang bay

Copenhagen Copenhagen được thành lập như một làng chài cổ kính trong những năm 10 NS thế kỷ, nhưng ngày nay, chỉ có hơn hai triệu người gọi thành phố này ở Đan Mạch là nhà. Mặc dù dân số bùng nổ, không có đường chân trời lấp lánh hay …

Read more