Nơi nghỉ ngơi cuối cùng của St. Olaf

Thánh Olaf huyền thoại Gần Trondheim là khu chôn cất của Thánh Olaf nổi tiếng, Nhà thờ Nidaros tráng lệ. Thánh Olaf, còn được gọi là Olav Haraldsson, là vua của Na Uy trong giai đoạn 1015-1028. Thánh Olaf đã lãnh đạo công cuộc thống nhất đất nước trước đó …

Read more