Thành phố Bergen

Thành phố Bergen xinh đẹp

Thành phố Bergen Thành phố Bergen nằm ở phía Tây Na Uy và có dân số chỉ hơn một phần tư triệu người. Tuy nhiên, bất chấp dân số của nó, nó mang lại sự quyến rũ thực sự cho một thị trấn nhỏ. Khách du lịch đến đây để …

Read more