Kodukindlustus Taanis selgitatud

Kodukindlustus on kindlustusliik, mis katab teie kodu ja vara kahjustuste või varguse korral. Taanis ei ole kodukindlustus kohustuslik, kuid see on tungivalt soovitatav.

Kodukindlustuspoliiside tüübid on erinevad, seega on oluline võrrelda erinevaid poliise, enne kui otsustate, milline neist on teie jaoks õige.

Samuti on oluline lugeda hoolikalt peenetähendust, et veenduda, et saate aru, mida teie poliis katab ja mida mitte.

Enamik Taani kodukindlustuspoliisidest

Tavaliselt pakuvad Taani kodukindlustuspoliisid tellijatele kaitset järgmiste riskide vastu. Teatud juhtudel on riskid rühmitatud üksikuteks pakettideks, et nõuete haldamine oleks lihtsam. Tegelikult juhindub selline kindlustuspoliiside rühmitamine kindlustuse lähimast huvist.

– Teie kodu juhuslik kahjustamine

– Juhuslik kahju teie asjadele

– Tule-, suitsu- ja veekahjustused

– Vargus

– Vandalism

Mõned kindlustuspoliisid hõlmavad ka loodusõnnetusi, nagu tormid, üleujutused ja maavärinad.

Kui te elate Taanis välismaalasena, võiksite kaaluda kodukindlustuse sõlmimist, isegi kui see ei ole kohustuslik. See võib anda teile meelerahu, sest te teate, et teie kodu ja vara on kahjustuste või varguse korral kaitstud.

Kodukindlustuse liigid

Taanis on kaks peamist kodukindlustuse liiki:

– Ehituskindlustus

– Sisukindlustus

Ehituskindlustus katab teie kodu kahjustamise kulud, sisukindlustus aga teie asjadele tekitatud kahju.

Mõlemat liiki kindlustust saab sõlmida ühes poliisis või eraldi.

Sisukindlustus

Kui te üürite oma kodu, on sisekindlustus kohustuslik. Seda seetõttu, et teie üürileandja kindlustus ei kata teie asjadele tekitatud kahju.

Kui teil on oma kodu, ei ole sisekindlustus kohustuslik, kuid see on väga soovitatav.

Üks asi, mida tuleks sisukindlustuse puhul silmas pidada, on see, et see katab ainult teie asjade asendusväärtuse, mitte aga nende sentimentaalse väärtuse. See tähendab, et kui teil on mingeid sentimentaalsetel põhjustel väärtuslikke esemeid, võiksite kaaluda nende hindamist ja eraldi kindlustamist.

Ehituskindlustus

Kui te üürite oma kodu, ei ole hoonete kindlustus kohustuslik. Mõned üürileandjad nõuavad seda siiski üürilepingu osana.

Kui teil on oma kodu, ei ole hoonete kindlustus kohustuslik, kuid see on väga soovitatav.

Samuti peate sõlmima hoonekindlustuse, kui teil on oma kodu suhtes hüpoteek. Seda seetõttu, et laenuandja nõuab seda osana hüpoteegilepingust. Siiski võite valida Taanis ükskõik millise kindlustusseltsi, mida soovite. Seega on oluline võrrelda erinevaid kindlustuspoliise, enne kui otsustate, milline neist on teie jaoks õige.

Kui palju maksab kodukindlustus Taanis?

Kodukindlustuse hind Taanis sõltub mitmest tegurist. Mõned neist kindlustuskulusid mõjutavatest teguritest on kindlustuspoliisi tüüp, kindlustuskatte suurus ja omavastutus.

Kodukindlustuse keskmine maksumus Taanis on umbes 500 krooni aastas.

Kuid te võite saada kindlustusmakselt allahindlust, kui teie kodus on sissemurdja, suitsuandur või muud turvaelemendid.

Samuti võite saada allahindlust, kui ühendate oma kodukindlustuse teiste kindlustusliikidega, näiteks autokindlustusega.

Kuidas saada kodukindlustust Taanis

Kui olete Taanis elav välismaalane, võite saada kodukindlustuse Taani kindlustusseltsi või välismaise kindlustusseltsi kaudu.

Kui olete Taani kodanik, saate kodukindlustuse Taani kindlustusseltsi kaudu.

Kodukindlustuse põhisumma Taanis

Kodukindlustus ei ole Taanis kohustuslik, kuid see on väga soovitatav. See võib anda teile meelerahu, sest te teate, et teie kodu ja vara on kahjustuste või varguse korral kaitstud.