Skandināvu kara dievs

Skandināvu kara dievs ir daļa no bagātās skandināvu mitoloģijas. The Skandināvu mitoloģija ir līdz divpadsmit svarīgiem dieviem, kuru vieta Ziemeļvalstu mītos tiek augstu vērtēta. Papildus kara dievam Tīram, vēl daži vienpadsmit skandināvu dievi ir Odins, Tors, Balderis, Vidars, Vale, Brage, Heimdall, Njord, Froy, Ull, Forseti un Frigg. Kas ir skandināvu …

Read more

nordic gods

Skandināvu dievi

Skandināvu dievi, iespējams, ir viena no Ziemeļvalstu identitātēm, ko svešinieki nezina tik daudz. Mūsdienās Ziemeļvalstu reģions apvienojas ar civilizāciju, kas var likt viņiem šķist, ka tiem nav kāda tradicionālās ticības sistēmas aspekta. Lai pilnībā izprastu ziemeļniekus, ir daudz jēgas smelties par viņu dieviem, viņu vietu pagātnē un tagadnē. Vai esat …

Read more