Advokāts Dānija

Juristi Dānijā

Dānija ir viena no pasaules valstīm, kas ievēro likumdošanas procesu un ievēro cilvēka pamattiesības. Pirms tiesa var izskatīt un izlemt jebkuru lietu, ikvienam, kas tiek tiesāts šajā lietā, ir tiesības saņemt juridisku pārstāvību pēc izvēles. Atkarībā no konkrētā gadījuma, valsts var piešķirt kādam advokātu bet personai ir iespējas pieteikties, lai …

Read more