5 Gode grunner til å etablere virksomhet i Norge

Norge er kanskje et lite land med kun 5 millioner innbyggere, og mange synes vel at dette er et for lite land å etablere en virksomhet i. Men selv om det er få mennesker i dette landet, er det likevel en sterk økonomi blant folket, og fattigdom er nærmest utryddet – alle har en plass å bo og penger å leve av.

Men er det en god infrastruktur for å etablere en virksomhet i Norge, og hvilke sektorer er mest interessant å satse på?

Her er 5 gode grunner til å etablere virksomhet i Norge, og litt om hvilke virksomheter som skriker etter kompetanse for tiden.

1.   Landsdekkende mobilnett med god dekning

Norge har 3 mobilnett hvor de to største aktørene er Telia og Telenor dekker hele landet med 4G. I de fleste byene i Norge har også et 5G nett med lynrask opp- og nedlastingstid, og Telia og Telenor planlegger å være landsdekkende i løpet av 2023. Du kan sjekke hvem som har best dekning i ditt området på bedriftsabonnement.no og få veiledning i hvilke tjenester som finnes på det norske markedet.

Bredbånd via kabelnettet er også godt utviklet med høye hastigheter og god dekning. Så om infrastruktur for elektronisk kommunikasjon er et viktig element for å etablere seg i Norge, er på trygg grunn her.

Tall fra SSB fra 2021 viser at nordmenn utførte 219 millioner transaksjoner på netthandel og brukte om lag 96,2 milliarder kroner. Så en god nettinfrastruktur gir også en god grobunn for nettbaserte tjenester.

2.   God økonomi blant befolkningen

Ifølge HDI (Human Index Development), er Norge på topp når det gjelder utvikling og levestandard for sine beboere. Med en snittlevealder på 78,4 år og et godt velferdssystem, er det trygt for mennesker å bo i dette landet.

Norge har også en sterk utvikling innenfor teknologi som gjør hverdagen for både privatpersoner og bedrifter enklere. Med en sterk økonomi og høy levestandard, er det ingen tvil om at dette gir et godt grunnlag for å etablere ny virksomhet.

Jobber din virksomhet med utvikling innenfor helsesektoren eller ønsker å levere varer og tjenester innenfor dette segmentet, er det mange muligheter å finne et potensielt markedet gjennom det offentlige.

3.   Enklere prosesser med elektronisk levering

Men mange utviklede land fortsatt driver med stemmesedler ved stortingsvalg eller presidentvalg per post, har Norge et velutprøvd elektronisk system som både verifiserer hvem du er og gjør slike oppgaver mye enklere.

Den samme teknologien kan bedrifter benytte seg av for å innlevere årsregnskap og protokoller for styremøter, slik at brevpost er nærmest ikke brukt lengre til slike formål.

Norge er altså i toppsjiktet i verden når det kommer til elektronisk innlevering og IKT-sikkerhet, noe som betyr både en enklere hverdag og mindre forbruk av papir. Alt i fra lånepapirer til innlevering av selvangivelser går elektronisk, slik at du får en enklere hverdag uten å møte opp personlig på offentlige kontorer og banker for å få signert og innlevert papirer.

En forenklet prosess på innlevering av dokumenter og etablering av selskaper betyr også mer tid og penger spart på slike oppgaver.

4.   Bærekraftig utvikling innen transport

I 2021 var hele 86 % nye bilkjøp elektriske, noe som setter Norge i forsetet over land med høyest antall elektriske biler på veien, og bilen som folk flest kjøpte var Tesla Model 3. I USA, Teslas hjemland, var kun 5 % av nyinnkjøpte biler elektriske det samme året.

Med en god ladeinfrastruktur over hele landet, og mange skattemessige insentiver for å kjøre elektrisk, er det Norge som har størst vekst innenfor bærekraftige kjøretøy, og denne andelen vil bare vokse på privatmarkedet hvert eneste år. Bedriftsmarkedet kommer også etter, hvor 43 % av alle nyinnkjøpte firmabiler var elektriske.

Er din virksomhet opptatt av bærekraft og miljø, finnes det få land som er mer interessert i hva du har å komme med.

5.   Stort behov for ingeniørvirksomhet

Er det noe mange klager over i Norge så er det veinettet. Mens politikere ser på de svingete og kronglete veiene oppover fjellene som en turistattraksjon i vakre omgivelser, ser folk flest på veinettet som tungvint og kostbart, tregt og kostbart for transportselskaper.

Men i de siste årene har det vært en spennende utvikling innenfor utbygging av veinettet, blant annet med undersjøiske flytende tunneler i flere plasser av landet for å redusere reisetiden mellom flere byer betraktelig.

Norge er altså et land som satser på innovasjon og har et stort behov for ingeniørvirksomheter fremover. Så er det innenfor dette segmentet du vil etablere deg, finnes det mange muligheter for å ta del i spennende offentlige prosjekter.

Et lite men utviklet land

I konklusjon er nordiske land som Norge veldig utviklet på mange områder. Vi har høye inntekter og lav fattigdom sammenlignet med mange andre land. Dette må jo være et bedre utgangspunkt å etablere en virksomhet enn hvor stor befolkningen er.

Om dere ønsker å utvide i Skandinavia, er også Sverige, Danmark og Finland gode markeder å etablere seg i. Med lav arbeidsledighet og en befolkning som tjener godt, er det helt klart at skandinaviske land har mange spennende muligheter for å etablere seg innenfor både offentlige og private markeder.