Hvordan er strømprisene i Norge?

I et historisk perspektiv så har Norge hatt svært billig energi hvis man sammenligner med andre land som Danmark, Sverige og Tyskland. Grunnen til at prisene på strøm i Norge har vært lav er fordi Norge er en netto eksportør av strøm. Det betyr at de aller fleste som flytter til Norge har opplevd strømregningene som «hyggelige» og lavere. Dessverre så er dette på vei til å endres drastisk ettersom hele Europa trenger grønn strøm og Norge har det.

I 2021/2022 så har strømprisene i Norge gått til været. Det har gått så langt at den norske staten har gått inn med en strømgaranti som gjør at strømmen kun kan koste opptil 70 øre per kwh. Alt over dette betaler staten – men det blir fortsatt en betydelig regning med mva og nettleie.

Hvordan kan du få lav strømpris i Norge?

Det er noen ting som er enklere enn andre ting men vi har laget en liste til deg som ønsker å få den billigste strømregningen:

  1. Nord Norge har lavere strømpriser enn sørligere deler av Norge. Grensen går fra like utenfor Trondheim og oppover.
  2. Skaff deg en bolig med varme fra sentralfyring eller lignende. Oppvarming er den største «strømtyven» i Norge.
  3. Ifølge nettsiden Solcellepaneler.com så kan man spare opptil 20 % på å investere i et solcelleanlegg.
  4. Ta på seg varme klær inne.
  5. Bruk ved fremfor panelovner og oljeovner.

Kan man få støtte til å betale strømregningen i Norge?

Den 11.12.2021 så kom regjeringen med en strøm støtte som går til alle private husholdninger. Støtten avregnes automatisk på faktura – denne kan bli justert opp eller ned i tiden fremover. Utover dette så må man eventuelt snakke med NAV for å få støtte til strøm. Det finnes flere måter du kan få støtte av NAV og det er:

  • Sosialstøtte
  • Bostøtte
  • Nødhjelp*

*For å kunne få denne typen støtte så må man oppfylle noen krav rent økonomisk og oppfylle noen krav. Hvis du ikke har norsk statsborgerskap så vil du ikke kunne få denne støtten.

Heldigvis så har de aller fleste strømselskapene noen egne ordninger som kan fungere godt når det ordninger som man kan søke om:

  1. Utsettelse av strømregning
  2. Betale ned strømregning i avdrag

Dette er begge metoder som skal brukes veldig forsiktig og man bør i aller lengste grad prøve å unngå dette. Det kan likevel være en veldig god løsning hvis du venter på å få skattepenger, feriepenger eller lønn. Om har vanskeligheter for å betale strømmen så kan det derfor være lurt å ta kontakt med ditt strømselskap for å finne en løsning som passer deg.

Hva er konsekvensen av å ikke betale strømregningen i Norge?

Hvis du ikke betaler strømregningen så kan du risikere å miste strømmen. Strømselskapene har heldigvis en ganske lang prosess før de faktisk kommer å kutter deg fra strømnettet men om du ikke betaler så blir det resultatet til slutt. Før dette skjer så vil du få mange advarsler og ikke minst så vil du få brev fra strømselskap, namsmann og inkasso-selskaper.

Har vi en energikrise som venter? Se mer her: