Gry i kasyno w krajach nordyckich

[casino_topp]

I Skandinavia (og Norden) er det ulike lover når det kommer til kasinoer – enten det er landbasert eller online. Vi har fått spørsmål om dette og vil svare etter beste evne. Hvorfor er det egentlig slik? Du har kanskje vært på ferie til naboland i Norge og lurt på hvorfor du kan besøke et casino i Danmark, Sverige eller Finland, for det kan du faktisk gjøre uten problemer.

Reiser du utenfor Norden er det enda mer forvirring, noe du kan lære mer om her , men i hovedsak er det bare Norge som skiller seg ut helt her i nord.

Reglene er forskjellige

Grunnen er enkel: Lovverket er ulikt mellom land, og det er fordi det krever politisk vilje å endre noe i et land. Vi skal bare noen år tilbake for å se en annen virkelighet. For eksempel er Sverige et land som har valgt å gå bort fra et monopol (som er i Norge), noe Danmark også har gjort. Finland har heller ikke monopol på nettkasinoer, for eksempel, men det eneste fysiske kasinoet eies av staten ( finnes i Helsinki) .

I Danmark er det derimot noen individuelle fysiske kasinoer, som er privateid, men det er under streng regulering. Sverige er det samme (fordi Danmark er basert på svensk modell), mens du i Norge verken finner fysiske eller nettcasinoer som ikke eies av staten – alt er monopol.

Model licencyjny jest ważniejszy niż

Konsesjonsmodellen trumfer, fordi det betyr at den enkelte stat er sikret inntekter, samtidig som det er fri konkurranse. Dette har vist seg å være en suksess i Norges naboland, for med et lisensbasert system vil det være et incitament for det enkelte casino å forholde seg til lovverket i det aktuelle landet.

Niezgoda w Norwegii

I Norge er det stor uenighet, fordi det er en del forskning på området, som viser at systemet i Danmark gikk så bra. De gikk over til et lisensbasert system i 2018, og dette har ensidig vist seg å være en uforbeholden suksess.

Det har vært flere høringer i Stortinget for å utfordre det eksisterende systemet, som drives av flere aktører med interesser. Det er verdt å nevne her at selv foreninger for spilleavhengighet har vist seg å være tilhengere, fordi regulering av kasinoet hindrer mer avhengighet.

Czego możemy się spodziewać?

Det er et godt spørsmål. Vi kan nok anta at Norge på sikt vil gå bort fra monopolordningen. Selv om det er monopol i Norge, er det ingenting i veien for at nordmenn kan spille på nett, på utenlandske nettcasinoer, noe som betyr tapte inntekter for Staten. Dette er kanskje det mest kyniske synet.

På den annen side er casino noe de fleste ser på som underholdning, uten å spille fra hus til hus. For andre er det ikke like lett. Mange nordmenn kan i dag ikke få like god hjelp av hjelpeapparatet i Norge som de kanskje ville fått enten det var en lisensbasert ordning og mer kontroll med kasinoer med base i utlandet.