Zabezpieczenie społeczne w Danii

a kasse denmark

Mimo że gospodarka i polityka w Danii są w dużej mierze stabilne, nie oznacza to, że ludzie nie mają poczucia niepewności, z którym borykają się w życiu codziennym. Zawsze istnieje możliwość utraty pracy, niemożność zaspokojenia codziennych potrzeb, uraz w pracy lub niemożność opieki nad dziećmi. Dania posiada zorganizowany system, który zapewnia, że przynajmniej każdy jest … Dowiedz się więcej

Wyjaśnienie pojęcia A-kasse

A-kasse Dania

Podobnie jak inne kraje skandynawskie, Dania oferuje najlepszy system zabezpieczenia społecznego, który jest wrażliwy na potrzeby każdego mieszkańca. Osoby pracujące w Danii będą podlegać duńskim przepisom socjalnym. Jedną z ważnych części tego zabezpieczenia społecznego jest fundusz ubezpieczeń na wypadek bezrobocia; znany również jako A-Kasse. A-Kasse zadba o to, by nawet w przypadku utraty zatrudnienia zagwarantować … Dowiedz się więcej