Tag: Melancholia

Oslo City

Miasto sztuki
Tylko około jedna czwarta norweskiej stolicy składa się z domów, ulic i placów. W tym muzea i biblioteki poświęcone Henrykowi Ibsenowi...