Czarne słońce

Czarne słońce w Danii

Wiosną i jesienią szpaki gromadzą się na bagnach w Hojer (Højer) w ogromnych stadach w ruchu. Tuż przed nocnym zejściem szpaków na ziemię, duże stada rysują na niebie fascynujące wzory – tzw. czarne słońce. Hojer znajduje się blisko Tonder (Tønder) i jest częstym widokiem wzdłuż zachodniej linii brzegowej, gdzie rolnicy …

Read more