Ukrainska flyktingar och immigration till Sverige

Ukrainska flyktingar och immigration till Sverige

Sverige är förmodligen en av de att åka till resmål som vanlig resenär eller till och med i krissituationer. För att bekräfta hur attraktivt Sverige är för besökare besökte upp till 1,96 miljoner människor landet 2020 ( detta enligt https://www.worlddata.info/ ).

Däremot rapporterade FN:s flyktingkommissariat-Sverige att det fanns 12 991 personer som registrerade sig som asylsökande i landet. De flesta som finner trygghet i Sverige är medborgare i Syrien, Uzbekistan och från Ukraina.

Sverige som land erbjuder en tillflyktsort för många och gör allt för att ge dessa traumatiserade invandrare ett nytt liv genom integration i samhället. Oavsett om du flyr från krig eller sociopolitiska förföljelser så har Sverige fått ett tryggt hem. Saken är inte annorlunda för personer som vill migrera till Sverige som turister, arbetssökande, studenter, forskare, kulturutbyte med mera. Landet har tillräckligt med utrymme för karriär och personlig utveckling och attraktiva historiska platser som kommer att uppfylla allas önskan om rent äventyr.

Flyttar till Sverige i krisläge

Sverige har en skyldighet att villkorslöst erbjuda säkerhet till invandrare utan någon diskriminering. Sveriges skyldighet till FN:s stadga om mänskliga rättigheter kräver att de ovillkorligen tillhandahåller hem åt människor som riskerar att kränkas. Bara för att vara lite legalistisk tillåter den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter (UDHR) gränsöverskridande migrationsgränser och ges ett säkert hem i grannländer eller till och med mil bort. Huvudprioriteringen i det här fallet är inte vad någons nationalitet är utan ett behov av att säkra liv.

Det är inte garanterat att någon som står inför ett hot mot vissa mänskliga rättigheter automatiskt får asyl eller fristad i Sverige. Ta till exempel en förvirrad president Putin som försöker fly från Ryssland till Sverige…det kommer inte att hända. Du kan inte tillåtas att missbruka internationella skydd för att fly från att möta lagen hemma på saker som inte gjorts korrekt.

Alla som varit asylsökande, flyktingar eller sett människor i liknande knipa vet alltför väl att det aldrig är roligt. Dessa är tvångsinvandringar där människor inte har tillräckligt med tid att planera en resa, lämna ifred och sätta ihop resedokument. Det enda som den asylsökande eller flykting fokuserar på är att ha sitt eget och familjens liv.

Så många människor som flyr från talibanregimen i Afghanistan, krig i Syrien och Iran, inbördes stridigheter i Etiopien, stamsammandrabbningar i Demokratiska republiken Kongo, och nu krig i Ukraina befinner sig i Sverige. En asylsökande eller flykting kan komma in i Sverige som första anropsland eller som en följd av omplacering av FN. Det är möjligt att som flykting få olika typer av stöd när du är i Sverige eller på väg dit.

Sätt genom vilka människor flyttar till Sverige

Som vilket land som helst finns det så många sätt genom vilka människor flyttar till Sverige. Därför är det ett individuellt beslut om vilket alternativ som passar ditt fall bäst utan att försvåra chanserna att bli antagen att flytta.

Migrationsverket är den organisation som ansvarar för handläggningen av alla former av invandring till Sverige. Enligt byrån finns det tre huvudsakliga sätt som människor kan utforska för att flytta till Sverige. Dessa alternativ inkluderar;

 1. Flytta till Sverige med ett jobberbjudande – personer med exceptionell kompetens och förmågor flyttar till Sverige vartannat år. Precis som alla andra nordiska länder, finner Sverige alltid att det inte finns tillräckligt med arbetskraft för att fylla vissa specifika lediga jobb, vilket gör att företag inte har något annat val än att importera arbetskraft någon annanstans. Lite användbar information om hur man flyttar till Sverige som arbetstagare finns https://www.migrationsverket.se/ .
 • Familjeåterförening i Sverige – Så många människor som nu bor i Sverige är förmånstagare i familjeåterföreningen. Familjeåterförening gäller där det kan konstateras att du som planerar att flytta till Sverige har en nära relation med någon som redan bor i Sverige. Personer som är kvalificerade för familjeåterförening måste vara något av följande: man eller hustru, make eller maka eller barn (underårig).
 • Studier i Sverige -Sverige har liksom alla europeiska länder några av de bästa universiteten som är specialiserade på forskning och utveckling. Alla ambitiösa studenter från utlandet som vill ligga före inom sina respektive områden kan anmäla sig till en kandidat-, magister- eller doktorandtjänst vid något av de bästa svenska universiteten. Den som uppfyller kraven för studier i Sverige får automatiskt uppehållstillstånd för studerande.
 • Asyl och flykting – det kan se besvärligt ut att klassificera asylsökande och flykting som ett sätt att migrera till Sverige men låt oss inse det, det är verkligheten. Ja, det är en påtvingad migration på något sätt men på något sätt kommer du på att du måste bo i Sverige ett tag eller till och med för alltid. Denna möjlighet till asyl och flykting i Sverige är uteslutande uthyrd för individer eller grupper av människor som riskerar en överhängande kränkning av deras mänskliga rättigheter utan möjlighet för lokala myndigheter att stoppa det. Människor som är fångade i krig, sociopolitisk förföljelse och sådant kommer sannolikt att använda detta alternativ för att få en säkrare tillflyktsort i Sverige.
 • Au-pair -Au-pair är ett system som gör det möjligt för unga människor från hela världen att komma över till Europa till anknutna familjer. Genom detta system kommer de till Sverige med syftet att tillfälligt bosätta sig då de lär sig lokalbefolkningens kultur och sätt.
 • Aupair-programmet har inte för avsikt att få människor att få permanent uppehållstillstånd i något land. Även om så är fallet, så slutar fortfarande så många som ingår i programmet med att förlova sig och gifta sig med svenskar. På grund av äktenskap är sådana personer sedan kvalificerade för långtidsboende.

Första saker att göra när du kommer till Sverige

Vid det här laget är det säkert att anta att alla invandrare till Sverige vet exakt vilken kategori de tillhör. Så det blir nödvändigt att känna på toppen av taket och gå över till att bemästra alla viktiga steg som är involverade. En invandrare i Sverige måste varje gång inse att bosättningen i landet till stor del stöds av tidningarna. Ordet ”papper” är nästan en kliché bland invandrare var som helst eftersom de ger en grund för vistelse i landet då och då.

 • Att få uppehållstillstånd i Sverige under någon av de fem kategorierna som redan listats ovan.
 • Registrera bosättning i svensk folkbokföring
 • Skaffa ett svenskt id-kort
 • Skaffa ett hem i Sverige
 • Öppna ett svenskt bankkonto
 • Att hitta ett jobb eller starta ett företag
 • Ordna dagis eller skola för dina unga
 • Startar kurser i svenska
 • Betalar skatt i Sverige
 • Ta ett svenskt körkort

Den som tänker flytta in i Sverige på ett lagligt sätt måste följa alla eller de flesta av dessa steg. Faktum är att vissa av stegen beror på de andra. Så det är möjligt att sådana beroende steg automatiskt kan genomföras av myndigheterna utan att du behöver göra något extra på din sida.

En invandrare i Sverige som tvingats bort av ogynnsamma situationer som krig och oroligheter kommer alltid att få någon form av hjälp med processen. Det är garanterat att det svenska integrations- och migrationsdepartementet i samarbete med UNHCR kommer att bistå en flykting varje steg på vägen och tillhandahålla all nödvändig humanitär hjälp.

Även med hjälp av statliga och icke-statliga myndigheter bör en invandrare i Sverige åtminstone ha en aning om vad han ska göra härnäst. Det är mer vettigt och blir till stor hjälp när en nykomling redan snabbt hanterar information om den nya miljön.

1. Få uppehållstillstånd i Sverige

Oavsett om en asylsökande, student, flykting eller någon annan kategori av invandrare till Sverige, att ha uppehållstillstånd är en eftertraktad bedrift. Idag finns det hundratals eller till och med tusentals människor i Sverige som har varit där ganska länge men fortfarande inte har uppehållstillstånd. Istället fortsätter de att hoppas på att reglera sin bostad och förmodligen få en bostad någon gång. Bara detta pekar på hur viktigt ett uppehållstillstånd är i Sverige.

Som en socialdemokrati öppnar Sverige inte bara fritt sina gränser för att människor kan komma in och gå ut efter behag. När som helst; oavsett om du fortfarande är i ditt hemland eller redan i Sverige, kan du endast ansöka om uppehållstillstånd och bli antagen till en längre vistelse.

När det gäller asylsökande eller flyktingar kan handläggningen av uppehållstillstånd alltid anpassas för att möta krissituationen. Till exempel har en ukrainare som flyttar till Sverige på grund av krig inte tid att skicka in ansökningar. I det här fallet behöver endast en sådan persons nationalitet verifieras och de berörda myndigheterna kommer att aktivera ansökningsprocessen.

Det är viktigt att se till att du när som helst inte förlorar en status i Sverige eftersom det sätter dig i strid med lagen. Procedurvistelse, asyl, flykting, student, arbetare, forskare et cetera är alla alternativ för uppehållstillstånd.

2. Skaffa ett ID-kort

Vid registrering av bosättning i Sverige är nästa viktiga sak att ha en handling som styrker det. En statlig tjänsteman, särskilt säkerhetsagenterna, kan alltid stoppa dig för att bevisa att du är laglig i Sverige.

När myndigheterna i Sverige ber om att få känna dig måste du visa upp en ID-handling. Som vid alla tillfällen gäller får den som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige på vilken grund som helst ett uppehållstillståndskort . Uppehållstillståndskortet är det vardagliga beviset på laglig vistelse i Sverige.

Ett uppehållstillståndskort som utfärdas till invandrare i Sverige har ett elektroniskt chip med biometriska uppgifter inklusive fingeravtryck och ansiktsfoto. Det är tillrådligt att aldrig glömma att alltid ha med dig ditt uppehållstillståndskort, särskilt när du besöker statliga myndigheter.

3. Hitta ett hem i Sverige

Du har redan turen att få uppehållstillstånd i Sverige, det spelar ingen roll om du är asylsökande eller arbetstagare. Uppehållstillståndet tillåter dig att bo i Sverige men garanterar inte nödvändigtvis att du får ett gratis hus eller liknande. När man får uppehållstillstånd flyttas fokus sedan snabbt till var man exakt ska hitta en lägenhet eller bostad i Sverige .

Som flykting i Sverige kan det vara möjligt att initialt få betalt för boende under en viss tid. Detta boende kan vara en anläggning som ägs av kommunen, immigrationsmyndigheterna eller bara staten. De kostnadsfria boendena i Sverige är främst avsedda att rymma individer som anländer till landet utan möjlighet att få inkomst eller saknar förhandsbehandlad bosättningsstatus.

Det är möjligt att en flykting själva ordnar boende i Sverige men hellre att ta en på en mottagningsenhet från Migrationsverket . Logiken är enkel, varför betala för något du kan få gratis? Och kom ihåg, det är inte alltid givet att du kommer att ta upp livet mycket snabbt för att skaffa din egen inkomst.

Det är möjligt att vissa invandrare, inklusive flyktingar, föredrar att själva ordna boende i Sverige. Ja, det är möjligt att vara flykting och ändå ha pengar att betala för sitt eget utrymme var som helst i Sverige. I ett sådant fall där du bestämmer dig för att organisera för eget boende i Sverige är det viktigt att veta bland annat att;

 • Du betalar alla räkningar som är förknippade med din hyresrätt/bostad på din hyresbostad. Ingen hjälp kommer att förlängas i det avseendet.
 • I det fall det blir omöjligt att klara av kostnaderna för att bo i egen arrangerad lägenhet är det ändå okej att flytta till mottagningshusen.
 • Även när du bor i ett eget privat arrangerat boende i Sverige ska du alltid vara tillgänglig när Migrationsverket behöver dig. Så, detaljerna om ditt boende måste vara som en nödvändighet vara kända för byrån.

Situationen blir mycket lättare och bättre om man väljer att bo på de svenska mottagningsenheterna. Naturligtvis kommer lättheten eller bekvämligheten att bero på individuella val, men några av de saker som händer när du bor på någon av enheterna inkluderar;

 • Immigrationsverket bestämmer själva åt dig var i Sverige du inte ska bo. Du har därför inte en individuell preferens att tvinga dem på annat sätt. Grejen är att när du väl överlämnar dig själv för att få stöd av byrån så är det deras villkor som råder. Behandlingen är förvisso human, men du kommer inte att vara den som ska ringa skott eller ge anvisningar om vad som ska göras, hur och när.
 • Det är ett krav att du flyttas till en ny anläggning när ditt asyl- eller flyktingärende behandlas. Det är lite störande att röra sig upp och ner men de svenska myndigheterna försöker så gott det går att inte störa.

För vanliga invandrare som studenter, forskare med mera är planering av boende nyckeln precis som det är för flyktingar som bestämmer sig för att ordna med egna lägenheter. Du måste veta att kostnaden för boende i Sverige är hög och kommer att dra tillbaka ett par dollar.

Frågan om boende i Sverige kan vara ännu mer komplicerad i större städer som stockholm, göteborg eller malmö eftersom efterfrågan är stor. du kanske bara har pengar att hyra en lägenhet men vänta på gud vet hur länge innan du skaffar en.

För extra information om boende och boende i Sverige, vänd dig till dessa användbara länkar och bli mer informerad.

 

4. Få jobb i Sverige

Oavsett vad som för dig till Sverige eller din status där så måste du på ett eller annat sätt arbeta. Sverige är ett land där arbete är högt uppskattat och människor motiverade att göra rikedomar av svett av sitt slagsmål. Oavsett om du tar ett jobb som forskare, butiksvärd, tjänsteleverantör så räcker det.

Alla som har ett lagligt uppehåll i Sverige, inklusive de senaste flyktingarna från Ukraina, har en chans att arbeta och försörja sig. Du behöver bara ta reda på vilket jobb som passar dig bäst, skicka ut en ansökan och om du blir antagen ta den. Arbetsgivaren kommer då att informera dig om vilka krav som måste uppfyllas för skattebetalning.

För att få jobb i Sverige kan du vända dig till sajter inklusive:

 • careerbuilder.se.
 • jobb.blocket.se.
 • jobbland.se.
 • jobbmaskinen.se.
 • jobbsafari.se.
 • metrojobb.se.
 • monster.se.
 • stepstone.se

5. Betala skatt i Sverige

Den som tjänar en inkomst i Sverige, oavsett om en utlänning har skattskyldighet till skatteverket. Såvida det inte i sällsynta fall kommer ett juridiskt bindande avtal som kräver att någon betalar skatt någon annanstans, så ska det tillfalla Sverige.

Faktum är att den svenska regeringen genom sina olika myndigheter gör det allra bästa även i svåra situationer för att tillhandahålla tjänster till medborgare och invandrare totalt. Det är bara moraliskt och etiskt att du stöder regeringen i att höja skatterna som kommer att gå till att erbjuda dig bra sjukvård, ordentliga vägar och till och med ta hand om andra framtida flyktingar.

Det är okej att registrera dina skatteuppgifter själv men ännu bättre att bara ringa till Skatteverket och prata med ett ombud. När du ger representanten dina registreringsuppgifter kommer en skatteprofil att skapas åt dig.

När du skapar en profil tilldelas en unik skatteidentitet dig. Detta nummer är populärt känt som ”personnummer”. Det är detta nummer som är kopplat till dig och alltid kommer att användas av dina arbetsgivare för att betala ut skatt till skatteverket för din räkning.

Medan arbetsgivarna i de flesta fall alltid skickar skatt till skatteverket för din räkning innan du betalar ut lön, finns det vissa inkomster du som person måste betala skatt på dig själv. Det är fortfarande ditt ansvar som person att vara skatterättslig i Sverige för att undvika inkörning med de myndigheter som ansvarar för verkställigheten

6. Att ha ett bankkonto i Sverige

Bankkonto i Sverige är något som vem som helst inte kan undvika, speciellt om planen är att bo i landet en längre tid. Generellt sett behöver personer med jobb i Sverige eller någon form av inkomst i landet ha ett bankkonto där.

Köp av antingen varor eller tjänster i Sverige sker till stor del med bankkort varför du akut behöver ha ett bankkonto. Det är ännu mer riskabelt att bära med sig mycket pengar i Sverige, det är aldrig vettigt i ett mycket avancerat land.

Gör inga misstag, ingen arbetsgivare kommer att gå med på att göra löneutbetalningar på annat sätt än ett registrerat bankkonto. Vissa människor kommer att försöka lura systemet genom att undvika att göra sina ekonomiska aktiviteter spårbara. Sådana apaffärer kan få dig i djupa problem med myndigheterna.

För ett smidigt liv i Sverige, utan hicka, öppna ett bankkonto, få ett bankkort och var följsam hela tiden. Det kostar inget nämnvärt att öppna ett bankkonto. Det enda lilla belopp som som kund ska betalas till någon bank i Sverige är de periodiska driftskostnaderna.

De mest populära bankerna i Sverige där du kan registrera ett bankkonto och få suveräna tjänster inkluderar;

 • Nordea Bank AB
 • Svenska Handelsbanken AB
 • Skandinaviska Enskilda Banken
 • Swedbank
 • Carnegie Investment Bank AB
 • Ikano Bank
 • Forex Bank AB
 • Skandiabanken
 • Sveriges Riksbank (Sveriges Bank)
 • Westra Wermlands Sparbank

Den enda viktiga ansvarsfriskrivningen för alla som vill öppna ett bankkonto är behovet av att kontrollera ett som har bäst chans att tillgodose sina kunders behov. Du kommer faktiskt aldrig att göra ett misstag genom att ha ett bankkonto i Sverige.

För enkla och bekvämare transaktioner via ditt bankkonto i Sverige är det mycket vettigt att ladda ner BankID-appen till en smartphone. Denna app ger dig tillgång till pengarna på ditt bankkonto även utanför bankens officiella öppettider.

7. Få dina barn att börja skolan i Sverige

Eftersom en ukrainsk familj flyttar till Sverige som en följd av kriget är det viktigt att barnen får fortsätta med sin lärandeprocess. Det är samma sak med vem som helst från vilken del av världen som helst som flyttar till Sverige med barn. Barnutbildning är en nyckelprioritering i Sverige och det kan inte tas lätt på när en förälder misslyckas med att få sitt barn inskrivet i en skola.

Det bästa sättet att gå vidare med att få dina barn att börja gå i skolan i Sverige är att kontakta din lokala kommun . Kommunfullmäktige kommer att göra allt som krävs för att få dina barn att börja skolan.

8. Att lära sig svenska

Som flykting eller invandrare i Sverige är det viktigt att lära sig svenska. Språkets kraft i integration kan aldrig överbetonas. Det är aldrig roligt att förklara din oförmåga att prata svenska varannan gång. Utan att kunna prata eller ens förstå svenska blir det väldigt oroligt att njuta av sociala samvaro.

Att lära sig svenska som språk kommer också att bredda en individs möjligheter att få bra jobb. Det finns en viss nivå av förtroende som kommer så enkelt när du kan tala det lokala språket. Låt dig inte luras att att kunna prata engelska kommer att göra ditt liv helt enkelt i Sverige, långt ifrån. Det finns ett allmänt antagande i alla de skandinaviska länderna, inklusive Sverige, att alla i landet har en rimlig nivå av språkkunskaper. För att vara före allt, vänd dig till onlinehandledningar eller mobilappar som Duolingo för att lära dig grundläggande svenska .

Som invandrare till Sverige, oavsett om det kommer från Ukraina eller någon annanstans, kommer att lära dig svenska som språk hjälpa dig att hitta ditt utrymme inom ramen för saker och ting. Förutom de inlärningsmöjligheter som finns tillgängliga online, rekommenderas det också starkt att en invandrare anmäler sig till de gratis svenskakurser som arrangeras av regeringen. Detta görs tillgängligt genom regeringsprogrammet Svenska för invandrare.

9. Ta svenskt körkort

Ett körkort i Sverige är inget lyxdokument alls. Det fungerar inte bara som ett bevis på att du kan köra en viss klass av fordon utan fungerar också som en identitetshandling. Med ett svenskt körkort ökar du dina chanser att få jobb avsevärt då de flesta kommer att kräva att du kör ut långa sträckor och ibland vid udda tider.

Förutsatt att du redan har ett körkort utfärdat i ditt hemland, behöver du nu bara ändra det till det svenska. Processen att byta ett utländskt körkort till ett svenskt är rimligtvis enklare än om någon måste börja om. Kolla om du faktiskt får använda ditt utländska körkort i Sverige. Även när du har frikort för att använda ditt utländska körkort i Sverige är det en bra idé att sätta dig in i trafikreglerna så att hela körupplevelsen blir mindre utmanande.

Som i vilket land som helst kommer du efter en tid att vara skyldig enligt lag att flytta ditt utländska körkort till ett svenskt. Det är Trafikverket som har hand om att underlätta detta körkortsbyte. Kontakta deras representanter för vägledning om vägen framåt.

10. Att få ett snabblån i Sverige

Lån i Sverige finns i olika former men nyckeln är att de hjälper låntagaren att betala några räkningar eller köpa något och betala tillbaka senare. Privatlån är inte så illa så länge de används för sina avsedda korrekta syften. Vi kommer inte ge oss ut på att lära ut ekonomisk disciplin här utan bara låta alla veta att det finns olika långivare i Sverige.

Du kan låna från mobillångivare, banker och andra mindre finansinstitut. Varje långivare i Sverige har sina egna kriterier för att bedöma om någon kvalificerar sig för sina lån. Men poängen är att du måste vara lagligt bosatt i landet och ha en verifierbar inkomstkälla för att betala av lånet.

Kreditkort i Sverige är ett annat smart sätt att låna speciellt för personer som har konstanta inkomster som passerar deras konton. Det enda man behöver göra är att närma sig en kreditkortsutgivare, uppfylla de uppställda kraven utfärdas med ett kreditkort . Kreditkortet kommer att ha en fastställd maximal lånegräns och kan användas för att betala i butik, restaurang, biograf och många fler.

11. Internet- och mobiltelefonabonnemang

Internet- och mobiltelefonabonnemang är ett internt krav för alla hushåll i Sverige. Du kommer i vardagen att vilja kommunicera med människor hemma, de i Sverige eller till och med se dina bästa program på TV. Alla dessa behov kräver internet som en vanlig sak. Du måste därför kolla runt och identifiera en perfekt tjänsteleverantör som lovar att ge oavbrutna tjänster till ett kostnadseffektivt pris.

För att låna och skaffa kreditkort i Sverige skulle det vara bra att vända sig till följande länkar.

 • swedbank.se
 • kreditkort.com
 • banknorwegian.se

Välkommen till Sverige

Oavsett vad som för dig till Sverige, är det alltid lätt att få en helhetsupplevelse av landet. Som en ukrainare som flyr från kriget och förödelserna som följer med det, lovar Sverige att inte bli ännu ett upplevelsehelvete. Det enda ansvaret är att göra som myndigheterna säger, vara en bra invandrare och upplevelsen blir mer än bara rolig.

Author: Awino Fredrick
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.