Rahapelaaminen kasinoilla alkoi kaikissa Fennoskandian maissa valtion monopolina

Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti muodostavat alueen, jota sanotaan Fennoskandiaksi. Läheisillä naapurimailla on paljon yhteistä, ja niillä on taipumus seurata monissa asioissa toistensa esimerkkiä.

Ei siis ole mitenkään yllättävää, että Fennoskandian maat ovat kulkeneet samoja polkuja myös rahapelaamisen osalta. Uhkapelaaminen alkoi kaikissa maissa valtion monopolina, ja kansalliset peliyhtiöt saivat yksinoikeuden rahapelien järjestämiseen ja markkinointiin.

Nyt monopolien aika on päättymässä, sillä Norjaa lukuun ottamatta kaikki maat ovat siirtyneet tai siirtymässä lisenssijärjestelmään. Miten tähän ratkaisuun on päädytty, ja millaista keskustelua monopolijärjestelmästä luopumisesta on käyty?

Tässä artikkelissa tutkimme Fennoskandian maiden rahapelipolitiikan yhteistä historiaa. On kiehtovaa huomata, miten samanlaista rahapelaamista koskeva keskustelu on alueen maissa ollut.

Rahapelaaminen alkoi protektionismin aikakaudella

Fennoskandian maat ovat kautta aikain suhtautuneet uhkapeleihin melko torjuvasti. Rahapelaamista on pidetty uhkana kansalaistensa hyvinvoinnille, ja etenkin ulkomaiset peliyhtiöt on haluttu pitää tiukasti kurissa. Esimerkiksi Ruotsi kielsi ulkomaisiin raha-arvontoihin osallistumisen jo 1700-luvulla.

Taustalla vaikutti protektionistinen ajattelu, jonka pääperiaatteet ovat:

  1. Kotimaista tuotantoa on tuettava ja suojeltava
  2. Ulkomaista kilpailua tulee estää lainsäädännön avulla
  3. Kansalaisia on suojeltava ulkomaisilta vaikutteilta

Protektionismi on vaikuttanut suuresti Fennoskandian maiden rahapelipolitiikkaan. Päättäjät ovat halunneet pitää rahapeleistä saatavat tuotot kotimaassa ja torjua pelihaittoja monopolien avulla.

Kansalliset kasinoyhtiöt perustettiin protektionismin huippuvuosina

Rahapelipolitiikassa protektionismi näkyi selvimmin 1940-luvulla, jolloin kaikki maat pyrkivät keskittämään rahapelaamisen yhden toimijan haltuun. Pohjoismaisten monopoliyhtiöiden perustamisvuodet osuvat lähes yksiin:

  1. Svenska penninglotteriet: 1938 (myöhemmin nimeksi vaihtui Svenska Spel)
  2. Veikkaus: 1941 (nimellä Oy Tippaustoimisto Ab)
  3. Danske Spil: 1948
  4. Norsk Tipping: 1948

Islanti ei perustanut valtiollista rahapeliyhtiötä, vaan rahapelien järjestäminen uskottiin hyväntekeväisyysjärjestöjen vastuulle.

Rahapelaamisen ja hyväntekeväisyyden välille muodostui muissakin Fennoskandian maissa tiivis yhteys. Esimerkiksi Suomessa Veikkauksen tuotot jaettiin vuosikymmenten ajan urheilu- ja kulttuurijärjestöille. Näin valtiot oikeuttivat sen, että moraalittomina pidettyjä rahapelejä ylipäänsä järjestettiin.

Monopolit murtuivat Fennoskandian maissa samaan aikaan

Monopolijärjestelmä toimi Fennoskandiassa kohtuullisesti monen vuosikymmenen ajan, mutta 2000-luvun alussa kansalliset peliyhtiöt ajautuivat vaikeuksiin.

Internet toi tullessaan laadukkaat ulkomaiset casinot, jotka osoittautuivat monopoliyhtiöille liian koviksi kilpailijoiksi.

Tanska oli Fennoskandian maista ensimmäinen, joka otti käyttöön oman pelilisenssin. Ruotsi seurasi perässä vuonna 2019, ja myös Islanti alkoi myöntää hyväntekeväisyysjärjestöille toimilupia rahapelien järjestämiseen. Suomi valmistelee parhaillaan lisenssijärjestelmään siirtymistä, joten Norjan rahapelimonopoli jää pian Pohjoismaiden ainoaksi.

Rahapelipolitiikan kuumimmat puheenaiheet

Kaikissa Fennoskandian maissa on keskusteltu paljon peliongelmista ja etsitty parasta keinoa niiden torjumiseen.

Esittelemme seuraavaksi viime vuosina käydyn poliittisen keskustelun pääkohdat.

Monopolista luopuminen

Lisenssijärjestelmään siirtyminen ei ole ollut missään maassa helppo päätös, vaan poliitikot, rahapeliyhtiöt, peliriippuvaisten tukijärjestöt ja monet muut toimijat ovat kiistelleet asiasta pitkään.

Useimmissa maissa lisenssijärjestelmään on siirrytty järkiperustein:

  1. Monopolit ovat jo murtuneet
  2. Peleistä saatavat tuotot virtaavat ulkomaille, koska suuri osa pelaajista on siirtynyt Maltan ja Viron lisenssin kasinoille
  3. Valtiot eivät pysty kontrolloimaan ongelmapelaajia tai peliyhtiöiden toimintaa

Näistä syistä suurin osa Pohjoismaista on ottanut käyttöön oman pelilisenssin. Ainoastaan Norja yrittää yhä vahvistaa monopoliaan muun muassa maksublokkien avulla.

Rahapelimarkkinoinnin rajoittaminen

Kaikissa Fennoskandian maissa on keskusteltu rahapelimarkkinoinnin sääntelystä. Liiallisen rahapelimainonnan pelätään vaikeuttavan pelaamisen hallintaa, ja siksi esimerkiksi Tanskassa on etsitty laillisia keinoja rajoittaa markkinointia.

Norjaa on harmittanut erityisesti se, ettei rahapelien mainostamista ulkomaisilla tv-kanavilla saada loppumaan.

Ruotsissa oman pelilisenssin käyttöön ottaminen sai aikaan valtaisan mainosvyöryn, kun uudet ruotsalaiskasinot taistelivat asiakkaista.

Jotta rahapelimainokset eivät innostaisi ruotsalaisia pelaamaan liikaa, viranomaiset päättivät rajoittaa kasinobonusten määrää. Suomi saattaa seurata Ruotsin esimerkkiä ja lisätä lisenssiehtoihinsa bonuksia koskevia rajoituksia.

Peliongelmien ehkäisy

Norjassa yritykset tukea monopolia maksublokkien avulla eivät ole tuottaneet toivottua tulosta, vaan pelaaminen ulkomaisilla kasinoilla jatkuu edelleen. Liiallista pelaamista on yritetty estää pelaajakorttien avulla. Pelaajien on käytettävä pelaajakorttia, johon on tallennettu tappioraja päivälle ja kuukaudelle.

Suomessakin on otettu käyttöön pakollinen tunnistautuminen ja tappiorajat. Ruotsissa on kehitetty tehokas tapa asettaa pelikielto kaikille kasinoille Spelpaus-sivuston kautta.

Tanska puolestaan on panostanut paljon peliongelmista kärsivien hoitoon. Valtio tukee 13 tukikeskuksen toimintaa, ja tanskalaiset saavat peliongelmiinsa apua ilmaiseksi. Islannilla on ollut ongelmia peliriippuvaisten hoidon järjestämisessä, ja vastuuta on siirretty rahapelien tarjoajille.

Yhteenveto

Rahapelaaminen alkoi Fennoskandian maissa protektionismin aikakaudella, jolloin valtiot halusivat estää ulkomaista kilpailua. Ruotsi, Tanska, Norja ja Suomi perustivat kansalliset peliyhtiönsä lähes samaan aikaan, ja Islanti antoi toimilupia rahapelien järjestämiseen vain muutamille hyväntekeväisyysjärjestöille.

Rahapelimarkkinan tiukka sääntely ja monopoliyhtiöiden tukeminen jatkuivat aina vuosituhannen vaihteeseen saakka. Nettikasinoiden aikakaudella monopolit murskautuivat nopeasti. Tanska ja Ruotsi päättivät vapauttaa kasinomarkkinat ja ottaa käyttöön oman pelilisenssin.

Suomessa Veikkauksen monopolia murretaan parhaillaan, ja lisenssijärjestelmään siirtymisen odotetaan tapahtuvan viimeistään vuonna 2026. Silloin Norjasta tulee Pohjoismaiden ainoa maa, jossa vielä on monopolijärjestelmä. Todennäköisesti Norjankin mieli vielä muuttuu, sillä historian valossa Fennoskandian mailla on taipumus päätyä samoihin rahapoliittisiin ratkaisuihin.

Jätä kommentti