Tietosuojakäytäntö ja evästeet

Tietosuojakäytäntö

on sitoutunut suojaamaan yksityisyytesi. Ota yhteyttä osoitteeseen [email protected], jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia henkilötietojesi käytöstä, ja autamme sinua mielellämme.

Käyttämällä tätä sivustoa ja/tai palveluitamme annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Sisällysluettelo

 1. Tässä politiikassa käytetyt määritelmät
 2. Noudattamamme tietosuojaperiaatteet
 3. Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen
 4. Mitä henkilötietoja keräämme sinusta
 5. Miten käytämme henkilötietojasi
 6. Kenellä muulla on pääsy henkilötietoihisi
 7. Miten suojaamme tietojasi
 8. Tietoa evästeistä
 9. Yhteystiedot

Määritelmät

Henkilötiedot – kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot.
Käsittely – mikä tahansa toimenpide tai toimenpidekokonaisuus, joka suoritetaan henkilötiedoille tai henkilötietoryhmille.
Rekisteröity – luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsitellään.
Lapsi – alle 16-vuotias luonnollinen henkilö.
Me/me (joko isolla tai ei isolla alkukirjaimella) – –

Tietosuojaperiaatteet

Lupaamme noudattaa seuraavia tietosuojaperiaatteita:

 • Käsittely on laillista, oikeudenmukaista ja avointa. Käsittelytoiminnallamme on lailliset perusteet. Otamme aina huomioon oikeutesi ennen henkilötietojen käsittelyä. Annamme sinulle pyynnöstä tietoja käsittelystä.

 • Käsittely rajoittuu tarkoitukseen. Käsittelytoimintamme vastaavat tarkoitusta, jota varten henkilötiedot kerättiin.
 • Käsittely tapahtuu minimaalisilla tiedoilla. Keräämme ja käsittelemme vain vähimmäismäärän henkilötietoja, joita tarvitaan mihin tahansa tarkoitukseen.
 • Käsittely on rajoitettu ajallisesti. Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeen.
 • Teemme parhaamme varmistaaksemme tietojen oikeellisuuden.
 • Teemme parhaamme varmistaaksemme tietojen eheyden ja luottamuksellisuuden.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Oikeus saada tietoja – eli sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi, mitä tietoja kerätään, mistä ne saadaan ja miksi ja kuka niitä käsittelee.
 2. Oikeus tutustua tietoihin – eli sinulla on oikeus tutustua sinusta kerättyihin tietoihin. Tähän sisältyy oikeus pyytää ja saada kopio kerätyistä henkilötiedoistasi.
 3. Oikaisuoikeus – sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojesi oikaisua tai poistamista.
 4. Oikeus tietojen poistamiseen – eli tietyissä olosuhteissa voit pyytää, että henkilötietosi poistetaan rekisteristämme.
 5. Oikeus rajoittaa käsittelyä – sinulla on tietyin edellytyksin oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.
 6. Oikeus vastustaa käsittelyä – eli sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, esimerkiksi suoramarkkinoinnin yhteydessä.
 7. Oikeus vastustaa automaattista käsittelyä – sinulla on oikeus vastustaa automaattista käsittelyä, mukaan lukien profilointi, ja olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn. Voit käyttää tätä oikeutta aina, kun profiloinnin tuloksena syntyy sinua koskevia tai merkittävästi vaikuttavia oikeusvaikutuksia.
 8. Oikeus tietojen siirrettävyyteen – sinulla on oikeus saada henkilötietosi koneellisesti luettavassa muodossa tai, jos se on mahdollista, suorana siirtona henkilötietojen käsittelijältä toiselle.
 9. Oikeus tehdä valitus – jos hylkäämme pyyntösi tiedonsaantioikeuden nojalla, ilmoitamme sinulle syyn siihen. Jos et ole tyytyväinen siihen, miten pyyntöäsi on käsitelty, ota meihin yhteyttä.
 10. Oikeus valvontaviranomaisen apuun – eli sinulla on oikeus saada apua valvontaviranomaiselta ja oikeus muihin oikeussuojakeinoihin, kuten vahingonkorvausvaatimuksiin.
 11. Oikeus peruuttaa suostumus – sinulla on oikeus peruuttaa henkilötietojesi käsittelyyn antama suostumus.

Keräämämme tiedot

TODO – Tiedot, jotka olet antanut meille
Tällaisia tietoja voivat olla sähköpostiosoitteesi, nimesi, laskutusosoitteesi, kotiosoitteesi jne. – pääasiassa tietoja, jotka ovat välttämättömiä tuotteen/palvelun toimittamiseksi sinulle tai asiakaskokemuksesi parantamiseksi kanssamme. Tallennamme antamasi tiedot, jotta voit kommentoida tai suorittaa muita toimintoja verkkosivustolla. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

TODO – Sinusta automaattisesti kerätyt tiedot
Tähän sisältyvät evästeiden ja muiden istuntotyökalujen automaattisesti tallentamat tiedot. Esimerkiksi ostoskorisi tiedot, IP-osoitteesi, ostohistoriasi (jos sellainen on olemassa) jne. Näitä tietoja käytetään asiakaskokemuksen parantamiseen. Kun käytät palveluitamme tai tarkastelet verkkosivustomme sisältöä, toimintasi voidaan tallentaa.

TODO – Tietoa kumppaneiltamme
Keräämme tietoja luotetuilta yhteistyökumppaneiltamme ja vahvistamme, että heillä on lailliset perusteet jakaa tiedot kanssamme. Nämä ovat joko tietoja, jotka olet antanut heille suoraan, tai tietoja, jotka he ovat keränneet sinusta muilla laillisilla perusteilla. Katso luettelo yhteistyökumppaneistamme täältä.

Julkisesti saatavilla olevat tiedot
Saatamme kerätä sinusta tietoja, jotka ovat julkisesti saatavilla.

Miten käytämme henkilötietojasi

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • tarjota palveluitamme sinulle. Tähän sisältyy esimerkiksi tilisi rekisteröinti, muiden pyytämiesi tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen, pyydettäessäsi mainostuotteiden tarjoaminen ja yhteydenpito näihin tuotteisiin ja palveluihin liittyen, yhteydenpito ja vuorovaikutus kanssasi sekä palvelujen muutoksista ilmoittaminen.
 • parantaa asiakaskokemusta;
 • täyttää lakiin tai sopimukseen perustuva velvoite;
 • TODO

Käytämme henkilötietojasi laillisin perustein ja/tai suostumuksellasi.

Sopimuksen tekemisen tai sopimusvelvoitteiden täyttämisen perusteella käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • tunnistaa sinut;
 • tarjota sinulle palvelua tai lähettää/tarjota sinulle tuotetta;
 • kommunikoida joko myyntiä tai laskutusta varten;
 • TODO

Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella seuraaviin tarkoituksiin:

 • lähettää sinulle henkilökohtaisia tarjouksia* (meiltä ja/tai huolellisesti valituilta yhteistyökumppaneiltamme);
 • hallinnoida ja analysoida asiakaskuntaamme (ostokäyttäytyminen ja -historia) tarjottujen tuotteiden/palvelujen laadun, valikoiman ja saatavuuden parantamiseksi;
 • tehdä asiakastyytyväisyyttä koskevia kyselyjä;
 • TODO

Niin kauan kuin et ole ilmoittanut meille toisin, pidämme oikeutettuna etunamme tarjota sinulle tuotteita/palveluita, jotka ovat samankaltaisia tai samoja kuin ostohistoriasi/selailukäyttäytymisesi.

Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksellasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • lähettääksemme sinulle uutiskirjeitä ja kampanjatarjouksia (meiltä ja/tai huolellisesti valituilta kumppaneiltamme);
 • muihin tarkoituksiin, joihin olemme pyytäneet suostumustasi;
 • TODO

Käsittelemme henkilötietojasi täyttääkseen laista nousevan velvoitteen ja/tai käyttääksemme henkilötietojasi laissa säädettyihin vaihtoehtoihin. Pidätämme oikeuden anonymisoida kerätyt henkilötiedot ja käyttää tällaisia tietoja. Käytämme tämän käytännön soveltamisalan ulkopuolisia tietoja vain silloin, kun ne on anonymisoitu. Säilytämme laskutustietojasi ja muita sinusta kerättyjä tietoja niin kauan kuin se on tarpeen kirjanpitotarkoituksiin tai muiden lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, kuitenkin enintään TODO:n ajan.

Saatamme käsitellä henkilötietojasi muihinkin tarkoituksiin, joita ei ole mainittu tässä, mutta jotka ovat yhteensopivia sen alkuperäisen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot kerättiin. Tätä varten varmistamme, että:

 • henkilötietojen tarkoitusten, asiayhteyden ja luonteen välinen yhteys on sopiva jatkokäsittelyä varten;
 • jatkokäsittely ei vahingoittaisi etujasi ja
 • käsittelyä varten olisi asianmukaiset suojatoimet.

Ilmoitamme sinulle mahdollisesta muusta käsittelystä ja tarkoituksista.

Kuka muu voi käyttää henkilötietojasi

Emme jaa henkilötietojasi tuntemattomien kanssa. Joissakin tapauksissa sinua koskevia henkilötietoja luovutetaan luotetuille kumppaneillemme, jotta palvelun tarjoaminen sinulle olisi mahdollista tai jotta asiakaskokemuksesi paranisi. Jaamme tietojasi seuraaville tahoille:

Käsittelykumppanimme:

 • TODO

Liikekumppanimme:

 • TODO

Yhteydessä olevat kolmannet osapuolet:

 • TODO

Työskentelemme vain sellaisten käsittelykumppaneiden kanssa, jotka pystyvät varmistamaan henkilötietojesi riittävän suojan tason. Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille tai virkamiehille, kun olemme laillisesti velvollisia tekemään niin. Saatamme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos olet antanut siihen suostumuksesi tai jos siihen on muu laillinen peruste.

Miten suojaamme tietojasi

Teemme parhaamme pitääksemme henkilötietosi turvassa. Käytämme viestintään ja tiedonsiirtoon turvallisia protokollia (kuten HTTPS). Käytämme tarvittaessa anonymisointia ja pseudonymisointia. Seuraamme järjestelmiämme mahdollisten haavoittuvuuksien ja hyökkäysten varalta.TODO – kuvaile muita turvatoimia.

Vaikka yritämme parhaamme, emme voi taata tietojen turvallisuutta. Lupaamme kuitenkin ilmoittaa sopiville viranomaisille tietomurroista. Ilmoitamme sinulle myös, jos oikeuksiasi tai etujasi uhkaa uhka. Teemme kaiken voitavamme estääkseen tietoturvaloukkaukset ja auttaaksemme viranomaisia, jos loukkauksia tapahtuu.

Jos sinulla on tili meillä, huomaa, että sinun on pidettävä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi salassa.

Lapset

Emme aio kerätä tai tietoisesti kerätä tietoja lapsilta. Emme kohdista palveluitamme lapsille.

Evästeet ja muut käyttämämme tekniikat

Käytämme evästeitä ja/tai vastaavia tekniikoita asiakkaiden käyttäytymisen analysoimiseksi, verkkosivuston hallinnoimiseksi, käyttäjien liikkeiden seuraamiseksi ja käyttäjiä koskevien tietojen keräämiseksi. Tämä tehdään, jotta voimme muokata ja parantaa kokemustasi kanssamme.

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi. Evästeet tallentavat tietoja, joiden avulla sivustot toimivat. Vain me voimme käyttää verkkosivustomme luomia evästeitä. Voit hallita evästeitä selaimen tasolla. Evästeiden poistaminen käytöstä voi estää tiettyjen toimintojen käytön.

Käytämme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Välttämättömät evästeet – nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta voit käyttää joitain verkkosivustomme tärkeitä ominaisuuksia, kuten kirjautumista. Nämä evästeet eivät kerää mitään henkilökohtaisia tietoja.
 • Toiminnallisuusevästeet – nämä evästeet tarjoavat toimintoja, jotka tekevät palvelumme käyttämisestä helpompaa ja mahdollistavat yksilöllisempien ominaisuuksien tarjoamisen. Ne saattavat esimerkiksi muistaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi kommentointilomakkeissa, jotta sinun ei tarvitse syöttää näitä tietoja uudelleen seuraavalla kerralla kommentoidessasi.
 • Analytiikkaevästeet – näitä evästeitä käytetään verkkosivustomme ja palveluidemme käytön ja suorituskyvyn seurantaan.
 • Mainosevästeet – näitä evästeitä käytetään sinulle ja kiinnostuksen kohteillesi sopivien mainosten lähettämiseen. Lisäksi niitä käytetään rajoittamaan mainoksen katselukertojen määrää. Mainosverkostot sijoittavat ne yleensä verkkosivustolle verkkosivuston ylläpitäjän luvalla. Nämä evästeet muistavat, että olet vieraillut verkkosivustolla, ja nämä tiedot jaetaan muiden organisaatioiden, kuten mainostajien, kanssa. Usein kohdentamiseen tai mainontaan tarkoitetut evästeet liittyvät toisen organisaation tarjoamiin sivuston toimintoihin.

Voit poistaa tietokoneellesi tallennetut evästeet selaimesi asetuksista. Vaihtoehtoisesti voit hallita joitakin kolmannen osapuolen evästeitä käyttämällä yksityisyyden suojaa parantavaa alustaa, kuten optout.aboutads. info tai youronlinechoices.com. Lisätietoja evästeistä saat osoitteesta allaboutcookies.org.

Käytämme Google Analyticsia verkkosivustomme liikenteen mittaamiseen. Googlella on omat tietosuojakäytäntönsä, jotka voit tarkistaa täältä. Jos haluat kieltää Google Analyticsin seurannan, käy Google Analyticsin kieltosivulla.

Yhteystiedot

Valvontaviranomainen

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön.
Viimeisin muutos tehtiin 3. maaliskuuta 2024.