Adatvédelmi szabályzat és sütik

Adatvédelmi irányelvek

elkötelezett az Ön adatainak védelme mellett. Ha bármilyen kérdése vagy problémája van személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba a [email protected] e-mail címen, és mi szívesen segítünk Önnek.

A weboldal és/vagy szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul személyes adatainak a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerinti kezeléséhez.

Tartalomjegyzék

 1. A jelen politikában használt fogalommeghatározások
 2. Az általunk követett adatvédelmi elvek
 3. Milyen jogai vannak az Ön személyes adataival kapcsolatban
 4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről
 5. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait
 6. Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz
 7. Hogyan biztosítjuk az Ön adatait
 8. Információk a sütikről
 9. Kapcsolattartási információk

Fogalommeghatározások

Személyes adat – bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ.
Feldolgozás – bármely művelet vagy műveletsorozat, amelyet a személyes adatokon vagy a személyes adatok csoportjain végeznek.
Érintett – az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik.
Gyermek – 16 év alatti természetes személy.
We/us (nagybetűvel vagy anélkül) –

Adatvédelmi alapelvek

Ígérjük, hogy a következő adatvédelmi elveket követjük:

 • A feldolgozás jogszerű, tisztességes és átlátható. Feldolgozási tevékenységeinknek törvényes okai vannak. A személyes adatok feldolgozása előtt mindig figyelembe vesszük az Ön jogait. Kérésre tájékoztatást adunk a feldolgozással kapcsolatban.

 • A feldolgozás a célra korlátozódik. Feldolgozási tevékenységeink megfelelnek a személyes adatok gyűjtésének céljának.
 • A feldolgozás minimális adatokkal történik. Csak a bármilyen célhoz szükséges minimális mennyiségű személyes adatot gyűjtünk és dolgozunk fel.
 • A feldolgozás időbeli korlátozással történik. Személyes adatait nem tároljuk a szükségesnél hosszabb ideig.
 • Mindent megteszünk az adatok pontosságának biztosítása érdekében.
 • Mindent megteszünk az adatok sértetlenségének és bizalmas jellegének biztosítása érdekében.

Az érintettek jogai

Az Érintettet a következő jogok illetik meg:

 1. Tájékoztatáshoz való jog – vagyis joga van tudni, hogy személyes adatait feldolgozzák-e, milyen adatokat gyűjtenek, honnan szerzik be, és miért és ki dolgozza fel azokat.
 2. Hozzáférési jog – ez azt jelenti, hogy Önnek joga van hozzáférni az Önről gyűjtött adatokhoz. Ez magában foglalja az összegyűjtött személyes adatok másolatának kéréséhez és megszerzéséhez való jogot.
 3. Helyesbítéshez való jog – ez azt jelenti, hogy Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését vagy törlését kérni.
 4. Törléshez való jog – azaz bizonyos körülmények között kérheti, hogy személyes adatait töröljék a nyilvántartásunkból.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog – azaz bizonyos feltételek fennállása esetén Ön jogosult arra, hogy korlátozza a személyes adatai feldolgozását.
 6. A feldolgozás elleni tiltakozás joga – azaz bizonyos esetekben joga van tiltakozni a személyes adatai feldolgozása ellen, például közvetlen marketing esetén.
 7. Az automatizált adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog – vagyis Önnek joga van tiltakozni az automatizált adatkezelés ellen, beleértve a profilalkotást is; és nem lehet kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés tárgya. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha a profilalkotás olyan eredményre vezet, amely Önt érintő vagy jelentős mértékben érintő joghatásokat eredményez.
 8. Az adathordozhatósághoz való jog – Ön jogosult arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban vagy – amennyiben ez megvalósítható – közvetlen továbbítás formájában megkapja az egyik Adatfeldolgozótól a másikhoz.
 9. Panasztételhez való jog – amennyiben a hozzáférési jogok alapján elutasítjuk a kérelmét, meg fogjuk indokolni, hogy miért. Ha nem elégedett azzal, ahogyan a kérését kezelték, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
 10. A felügyeleti hatóság segítségéhez való jog – azaz Ön jogosult a felügyeleti hatóság segítségére és egyéb jogorvoslati lehetőségekre, például kártérítés igénylésére.
 11. A hozzájárulás visszavonásához való jog – Ön jogosult arra, hogy visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.

Az általunk gyűjtött adatok

TODO – Az Ön által megadott információk
Ilyen lehet az Ön e-mail címe, neve, számlázási címe, lakcíme stb. – főként olyan információk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy terméket/szolgáltatást tudjunk Önnek szállítani, vagy hogy javítsuk az Ön velünk kapcsolatos ügyfélélményét. Az Ön által megadott információkat elmentjük, hogy Ön hozzászólhasson vagy más tevékenységeket végezzen a weboldalon. Ezek az információk közé tartozik például az Ön neve és e-mail címe.

TODO – Önről automatikusan gyűjtött információk
Ez magában foglalja a sütik és más munkamenet-eszközök által automatikusan tárolt információkat. Például az Ön kosáradatai, IP-címe, vásárlási előzményei (ha van ilyen) stb. Ezeket az információkat az Ön ügyfélélményének javítására használjuk. Amikor Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat vagy megnézi weboldalunk tartalmát, az Ön tevékenységei naplózásra kerülhetnek.

TODO – Információk partnereinktől
Megbízható partnereinktől gyűjtjük az információkat, és megerősítjük, hogy jogszerűen megoszthatják velünk ezeket az információkat. Ezek vagy olyan információk, amelyeket Ön közvetlenül megadott nekik, vagy amelyeket más jogalapon gyűjtöttek Önről. Partnereink listáját itt találja.

Nyilvánosan hozzáférhető információk
Előfordulhat, hogy nyilvánosan elérhető információkat gyűjtünk Önről.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait

Személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

 • szolgáltatásunkat az Ön számára. Ez magában foglalja például a fiókjának regisztrálását; az Ön által kért egyéb termékek és szolgáltatások nyújtását; az Ön kérésére promóciós termékekkel való ellátását és az Önnel való kommunikációt ezekkel a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban; az Önnel való kommunikációt és interakciót; valamint az Ön értesítését a szolgáltatások változásairól.
 • fokozza az ügyfélélményt;
 • törvényi vagy szerződéses kötelezettség teljesítése;
 • TODO

Személyes adatait jogos okokból és/vagy az Ön hozzájárulásával használjuk fel.

Szerződéskötés vagy szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából a következő célokból kezeljük az Ön személyes adatait:

 • hogy azonosítsuk Önt;
 • hogy szolgáltatást nyújtsunk Önnek, vagy terméket küldjünk/ajánljunk Önnek;
 • akár az értékesítés, akár a számlázás céljából történő kommunikációhoz;
 • TODO

Jogos érdek alapján a következő célokból kezeljük az Ön személyes adatait:

 • hogy személyre szabott ajánlatokat* küldhessünk Önnek (tőlünk és/vagy gondosan kiválasztott partnereinktől);
 • ügyfélbázisunk kezelése és elemzése (vásárlási magatartás és előzmények) a kínált/szolgáltatott termékek/szolgáltatások minőségének, változatosságának és elérhetőségének javítása érdekében;
 • kérdőívek készítése az ügyfelek elégedettségére vonatkozóan;
 • TODO

Amíg Ön nem tájékoztat minket másként, jogos érdekünknek tekintjük, hogy az Ön vásárlási előzményeihez/böngészési szokásaihoz hasonló vagy azonos termékeket/szolgáltatásokat kínáljunk Önnek.

Az Ön hozzájárulásával az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 • hírlevelek és kampányajánlatok küldése (tőlünk és/vagy gondosan kiválasztott partnereinktől);
 • egyéb olyan célokra, amelyekhez az Ön hozzájárulását kértük;
 • TODO

Személyes adatait a törvényből fakadó kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük, és/vagy az Ön személyes adatait a törvény által biztosított lehetőségekhez használjuk fel. Fenntartjuk a jogot az összegyűjtött Személyes adatok anonimizálására és felhasználására. A jelen szabályzat hatályán kívül csak anonimizált adatokat használunk fel. Az Ön számlázási adatait és az Önről gyűjtött egyéb információkat addig tároljuk, ameddig az számviteli célokból vagy más, jogszabályból eredő kötelezettségekből adódóan szükséges, de legfeljebb a TODO-ig.

Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait további, itt nem említett, de az adatgyűjtés eredeti céljával összeegyeztethető célokra is feldolgozzuk. Ennek érdekében biztosítjuk, hogy:

 • a személyes adatok céljai, összefüggései és jellege közötti kapcsolat alkalmas a további feldolgozásra;
 • a további feldolgozás nem sérti az Ön érdekeit és
 • a feldolgozásra megfelelő biztosítékot nyújtanának.

Tájékoztatni fogjuk Önt minden további feldolgozásról és célról.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz

Személyes adatait nem osztjuk meg idegenekkel. Az Önre vonatkozó személyes adatokat bizonyos esetekben megbízható partnereinknek adjuk át annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az Ön számára a szolgáltatás nyújtását, vagy hogy javítsák az Ön ügyfélélményét. Megosztjuk az Ön adatait a következőkkel:

Feldolgozó partnereink:

 • TODO

Üzleti partnereink:

 • TODO

Kapcsolódó harmadik felek:

 • TODO

Csak olyan feldolgozó partnerekkel dolgozunk együtt, akik képesek megfelelő szintű védelmet biztosítani az Ön személyes adatai számára. Személyes adatait akkor adjuk át harmadik feleknek vagy hivatalos személyeknek, ha erre törvényi kötelezettségünk van. Személyes adatait harmadik feleknek is átadhatjuk, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy ha más jogi okok indokolják ezt.

Hogyan biztosítjuk az Ön adatait

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes adatait biztonságban tartsuk. A kommunikációhoz és az adatátvitelhez biztonságos protokollokat használunk (például HTTPS). Adott esetben anonimizálást és álnevesítéseket alkalmazunk. Figyeljük rendszereinket a lehetséges sebezhetőségek és támadások szempontjából.TODO – további biztonsági intézkedések leírása.

Bár mindent megteszünk, nem tudjuk garantálni az információk biztonságát. Ugyanakkor megígérjük, hogy az adatvédelmi incidensekről értesítjük a megfelelő hatóságokat. Értesítjük Önt akkor is, ha jogait vagy érdekeit veszély fenyegeti. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a biztonság megsértésének megelőzése érdekében, és a hatóságok segítségére leszünk, ha bármilyen jogsértés történik.

Ha már van fiókja nálunk, vegye figyelembe, hogy felhasználónevét és jelszavát titokban kell tartania.

Gyermekek

Nem áll szándékunkban vagy tudatosan gyűjteni adatokat gyermekekről. Szolgáltatásainkkal nem célozzuk meg a gyermekeket.

Sütik és egyéb általunk használt technológiák

Sütiket és/vagy hasonló technológiákat használunk a vásárlói magatartás elemzésére, a weboldal kezelésére, a felhasználók mozgásának nyomon követésére és a felhasználókról szóló információk gyűjtésére. Ezt azért tesszük, hogy személyre szabjuk és javítsuk a velünk kapcsolatos élményét.

A cookie egy apró szöveges fájl, amelyet az Ön számítógépén tárolnak. A sütik olyan információkat tárolnak, amelyek a webhelyek működését segítik. Csak mi férhetünk hozzá a weboldalunk által létrehozott cookie-khoz. A cookie-kat a böngésző szintjén szabályozhatja. A sütik letiltása akadályozhatja bizonyos funkciók használatát.

A sütiket a következő célokra használjuk:

 • Szükséges sütik – ezek a sütik szükségesek ahhoz, hogy Ön használni tudja weboldalunk néhány fontos funkcióját, például a bejelentkezést. Ezek a sütik nem gyűjtenek személyes adatokat.
 • Funkcionalitási sütik – ezek a sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek kényelmesebbé teszik szolgáltatásunk használatát, és lehetővé teszik a személyre szabottabb funkciók biztosítását. Például megjegyezhetik az Ön nevét és e-mail címét a hozzászólási űrlapokon, hogy a következő alkalommal ne kelljen újra megadnia ezeket az adatokat a hozzászóláskor.
 • Analitikai sütik – ezeket a sütiket a weboldalunk és szolgáltatásaink használatának és teljesítményének nyomon követésére használjuk.
 • Reklámsütik – ezeket a sütiket arra használják, hogy az Ön számára releváns és az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket küldjenek. Ezenkívül arra is használják őket, hogy korlátozzák, hányszor láthat egy hirdetést. Ezeket általában a hirdetési hálózatok helyezik el a weboldalon a weboldal üzemeltetőjének engedélyével. Ezek a sütik emlékeznek arra, hogy Ön meglátogatott egy webhelyet, és ezt az információt megosztják más szervezetekkel, például hirdetőkkel. Gyakran a célzási vagy hirdetési sütik a másik szervezet által biztosított webhelyfunkciókhoz kapcsolódnak.

A számítógépén tárolt cookie-kat a böngésző beállításain keresztül távolíthatja el. Alternatívaként ellenőrizhet néhány harmadik féltől származó sütit egy olyan adatvédelmi platform használatával, mint az optout.aboutads.info vagy a youronlinechoices.com. A sütikről további információkat az allaboutcookies.org oldalon talál.

Weboldalunk látogatottságának mérésére a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A Google-nek saját adatvédelmi irányelvei vannak, amelyeket itt tekinthet meg. Ha le szeretne mondani a Google Analytics általi nyomon követésről, látogasson el a Google Analytics lemondó oldalára.

Kapcsolattartási információk

Felügyeleti hatóság

Az adatvédelmi szabályzat módosításai

Fenntartjuk a jogot az Adatvédelmi szabályzat módosítására.
Az utolsó módosítás 2024. március 3-án történt.