Personvernerklæring og informasjonskapsler

Retningslinjer for personvern

er opptatt av å ivareta personvernet ditt. Kontakt oss på [email protected] hvis du har spørsmål eller problemer med bruken av personopplysningene dine, så hjelper vi deg gjerne.

Ved å bruke dette nettstedet og/eller våre tjenester samtykker du til behandling av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Innholdsfortegnelse

 1. Definisjoner brukt i disse retningslinjene
 2. Personvernprinsipper vi følger
 3. Hvilke rettigheter har du når det gjelder personopplysningene dine?
 4. Hvilke personopplysninger vi samler inn om deg
 5. Hvordan vi bruker personopplysningene dine
 6. Hvem andre som har tilgang til personopplysningene dine
 7. Hvordan vi sikrer dataene dine
 8. Informasjon om informasjonskapsler
 9. Kontaktinformasjon

Definisjoner

Personopplysninger – all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.
Behandling – enhver operasjon eller et sett av operasjoner som utføres på Personopplysninger eller på sett av Personopplysninger.
Registrerte – en fysisk person hvis personopplysninger behandles.
Barn – en fysisk person under 16 år.
Vi/oss (enten med store bokstaver eller ikke) – – Vi/oss

Prinsipper for databeskyttelse

Vi lover å følge følgende prinsipper for databeskyttelse:

 • Behandlingen er lovlig, rettferdig og transparent. Behandlingsaktivitetene våre har et lovlig grunnlag. Vi vurderer alltid dine rettigheter før vi behandler personopplysninger. Vi gir deg informasjon om behandling på forespørsel.

 • Behandlingen er begrenset til formålet. Våre behandlingsaktiviteter er tilpasset formålet som personopplysningene ble samlet inn for.
 • Behandlingen gjøres med minimalt med data. Vi samler inn og behandler bare den minimale mengden personopplysninger som er nødvendig for ethvert formål.
 • Behandlingen er begrenset med en tidsperiode. Vi lagrer ikke personopplysningene dine lenger enn nødvendig.
 • Vi vil gjøre vårt beste for å sikre at dataene er korrekte.
 • Vi vil gjøre vårt beste for å sikre dataenes integritet og konfidensialitet.

Den registrertes rettigheter

Den registrerte har følgende rettigheter:

 1. Rett til informasjon – det vil si at du har rett til å vite om personopplysningene dine behandles, hvilke opplysninger som samles inn, hvor de hentes fra, hvorfor og av hvem de behandles.
 2. Rett til innsyn – det vil si at du har rett til innsyn i opplysningene som er samlet inn om deg. Dette omfatter din rett til å be om og få en kopi av personopplysningene som er samlet inn.
 3. Rett til retting – det betyr at du har rett til å be om retting eller sletting av personopplysninger som er unøyaktige eller ufullstendige.
 4. Rett til sletting – det betyr at du under visse omstendigheter kan be om at personopplysningene dine slettes fra våre registre.
 5. Rett til å begrense behandlingen – det vil si at når visse betingelser gjelder, har du rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine.
 6. Rett til å protestere mot behandling – det betyr at du i visse tilfeller har rett til å protestere mot behandling av personopplysningene dine, for eksempel i forbindelse med direkte markedsføring.
 7. Rett til å protestere mot automatisert behandling – det betyr at du har rett til å protestere mot automatisert behandling, inkludert profilering, og til ikke å bli gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling. Denne rettigheten kan du utøve når resultatet av profileringen har rettslige konsekvenser for deg eller påvirker deg i betydelig grad.
 8. Rett til dataportabilitet – du har rett til å få personopplysningene dine i et maskinlesbart format eller, hvis det er mulig, som en direkte overføring fra en databehandler til en annen.
 9. Rett til å klage – hvis vi avslår forespørselen din i henhold til innsynsretten, vil vi gi deg en begrunnelse for hvorfor. Hvis du ikke er fornøyd med håndteringen av forespørselen din, kan du kontakte oss.
 10. Rett til hjelp fra en tilsynsmyndighet – det betyr at du har rett til hjelp fra en tilsynsmyndighet og rett til andre rettsmidler, for eksempel å kreve erstatning.
 11. Rett til å trekke tilbake samtykke – du har rett til å trekke tilbake ethvert samtykke du har gitt til behandling av personopplysningene dine.

Data vi samler inn

TODO – Opplysninger du har gitt oss
Dette kan være e-postadresse, navn, faktureringsadresse, hjemmeadresse osv. – hovedsakelig informasjon som er nødvendig for å levere et produkt/tjeneste til deg eller for å forbedre kundeopplevelsen din hos oss. Vi lagrer informasjonen du gir oss for at du skal kunne kommentere eller utføre andre aktiviteter på nettstedet. Denne informasjonen omfatter for eksempel navn og e-postadresse.

TODO – Informasjon som samles inn automatisk om deg
Dette inkluderer informasjon som automatisk lagres av informasjonskapsler og andre øktverktøy. For eksempel informasjon om handlekurven din, IP-adressen din, eventuell kjøpshistorikk osv. Denne informasjonen brukes til å forbedre kundeopplevelsen din. Når du bruker tjenestene våre eller ser på innholdet på nettstedet vårt, kan aktivitetene dine bli logget.

TODO – Informasjon fra våre partnere
Vi innhenter informasjon fra våre betrodde partnere med bekreftelse på at de har juridisk grunnlag for å dele denne informasjonen med oss. Dette er enten informasjon som du har gitt dem direkte, eller som de har innhentet om deg på annet rettslig grunnlag. Se listen over partnerne våre her.

Offentlig tilgjengelig informasjon
Vi kan samle inn informasjon om deg som er offentlig tilgjengelig.

Hvordan vi bruker personopplysningene dine

Vi bruker personopplysningene dine for å:

 • levere våre tjenester til deg. Dette omfatter for eksempel registrering av kontoen din, levering av andre produkter og tjenester som du har bedt om, levering av reklameartikler på forespørsel og kommunikasjon med deg i forbindelse med disse produktene og tjenestene, kommunikasjon og samhandling med deg og varsling om endringer i tjenester.
 • forbedre kundeopplevelsen;
 • oppfylle en forpliktelse i henhold til lov eller avtale;
 • TODO

Vi bruker personopplysningene dine av legitime grunner og/eller med ditt samtykke.

I forbindelse med inngåelse av en kontrakt eller oppfyllelse av kontraktsforpliktelser behandler vi personopplysningene dine for følgende formål:

 • for å identifisere deg;
 • for å tilby deg en tjeneste eller for å sende/tilby deg et produkt;
 • for å kommunisere enten i forbindelse med salg eller fakturering;
 • TODO

På grunnlag av berettiget interesse behandler vi personopplysningene dine for følgende formål:

 • for å sende deg personlige tilbud* (fra oss og/eller våre nøye utvalgte partnere);
 • å administrere og analysere kundebasen vår (kjøpsatferd og -historikk) for å forbedre kvaliteten, utvalget og tilgjengeligheten av produkter/tjenester som tilbys/leveres;
 • å gjennomføre spørreundersøkelser om kundetilfredshet;
 • TODO

Så lenge du ikke har informert oss om noe annet, anser vi det som vår legitime interesse å tilby deg produkter/tjenester som ligner på eller er identiske med din kjøpshistorikk/surfing.

Med ditt samtykke behandler vi personopplysningene dine for følgende formål:

 • for å sende deg nyhetsbrev og kampanjetilbud (fra oss og/eller våre nøye utvalgte partnere);
 • til andre formål som vi har bedt om ditt samtykke til;
 • TODO

Vi behandler personopplysningene dine for å oppfylle lovpålagte forpliktelser og/eller bruker personopplysningene dine til de alternativene som er fastsatt i loven. Vi forbeholder oss retten til å anonymisere innsamlede personopplysninger og til å bruke slike opplysninger. Vi vil kun bruke data som ikke omfattes av disse retningslinjene når de er anonymisert. Vi lagrer faktureringsinformasjonen din og annen informasjon som samles inn om deg, så lenge det er nødvendig for regnskapsformål eller andre lovpålagte forpliktelser, men ikke lenger enn TODO.

Vi kan behandle personopplysningene dine for andre formål som ikke er nevnt her, men som er forenlige med det opprinnelige formålet som opplysningene ble samlet inn for. For å gjøre dette vil vi sørge for at:

 • sammenhengen mellom formål, kontekst og personopplysningenes art er egnet for videre Behandling;
 • den videre behandlingen ikke vil skade dine interesser og
 • det vil være passende garantier for behandling.

Vi vil informere deg om eventuell videre behandling og formål.

Hvem andre kan få tilgang til personopplysningene dine

Vi deler ikke personopplysningene dine med fremmede. Personopplysninger om deg blir i noen tilfeller gitt til våre betrodde partnere for enten å gjøre det mulig å levere tjenesten til deg eller for å forbedre kundeopplevelsen din. Vi deler opplysningene dine med:

Våre prosesseringspartnere:

 • TODO

Våre forretningspartnere:

 • TODO

Tilknyttede tredjeparter:

 • TODO

Vi samarbeider kun med behandlingspartnere som er i stand til å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene dine. Vi utleverer personopplysningene dine til tredjeparter eller offentlige tjenestemenn når vi er rettslig forpliktet til å gjøre det. Vi kan utlevere personopplysningene dine til tredjeparter hvis du har samtykket til det, eller hvis det finnes andre juridiske grunner for det.

Hvordan vi sikrer dataene dine

Vi gjør vårt beste for å beskytte personopplysningene dine. Vi bruker sikre protokoller for kommunikasjon og overføring av data (f.eks. HTTPS). Vi bruker anonymisering og pseudonymisering der det er hensiktsmessig. Vi overvåker systemene våre for mulige sårbarheter og angrep.TODO – beskriv ytterligere sikkerhetstiltak.

Selv om vi gjør vårt beste, kan vi ikke garantere informasjonssikkerheten. Vi lover imidlertid å varsle relevante myndigheter om brudd på datasikkerheten. Vi vil også varsle deg hvis det foreligger en trussel mot dine rettigheter eller interesser. Vi vil gjøre alt vi med rimelighet kan for å forhindre sikkerhetsbrudd og for å bistå myndighetene dersom det skulle oppstå brudd.

Hvis du har en konto hos oss, må du være oppmerksom på at du må holde brukernavn og passord hemmelig.

Barn

Vi har ikke til hensikt å samle inn eller bevisst samle inn informasjon fra barn. Våre tjenester er ikke rettet mot barn.

Informasjonskapsler og annen teknologi vi bruker

Vi bruker informasjonskapsler og/eller lignende teknologier for å analysere kundeatferd, administrere nettstedet, spore brukernes bevegelser og samle inn informasjon om brukerne. Dette gjøres for å tilpasse og forbedre opplevelsen din hos oss.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din. Informasjonskapsler lagrer informasjon som brukes til å få nettsteder til å fungere. Det er bare vi som har tilgang til informasjonskapslene som er opprettet på nettstedet vårt. Du kan kontrollere informasjonskapslene dine på nettlesernivå. Hvis du velger å deaktivere informasjonskapsler, kan det hindre deg i å bruke visse funksjoner.

Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål:

 • Nødvendige informasjonskapsler – disse informasjonskapslene er nødvendige for at du skal kunne bruke noen viktige funksjoner på nettstedet vårt, for eksempel innlogging. Disse informasjonskapslene samler ikke inn personlig informasjon.
 • Funksjonalitetskapsler – disse informasjonskapslene gir funksjonalitet som gjør det enklere å bruke tjenesten vår og gjør det mulig å tilby mer tilpassede funksjoner. De kan for eksempel huske navnet ditt og e-postadressen din i kommentarskjemaer, slik at du ikke trenger å oppgi denne informasjonen på nytt neste gang du kommenterer.
 • Analyse-informasjonskapsler – disse informasjonskapslene brukes til å spore bruken og ytelsen til nettstedet og tjenestene våre.
 • Informasjonskapsler for annonsering – disse informasjonskapslene brukes til å levere annonser som er relevante for deg og dine interesser. I tillegg brukes de til å begrense antall ganger du ser en annonse. De plasseres vanligvis på nettstedet av annonsenettverk med tillatelse fra nettstedets operatør. Disse informasjonskapslene husker at du har besøkt et nettsted, og denne informasjonen deles med andre organisasjoner, for eksempel annonsører. Ofte vil målrettings- eller reklamecookies være knyttet til funksjonalitet på nettstedet som leveres av den andre organisasjonen.

Du kan fjerne informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din via nettleserinnstillingene. Alternativt kan du kontrollere noen tredjeparts informasjonskapsler ved å bruke en plattform for personvernforbedring, for eksempel optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler på allaboutcookies.org.

Vi bruker Google Analytics til å måle trafikken på nettstedet vårt. Google har egne retningslinjer for personvern som du kan lese her. Hvis du ønsker å reservere deg mot sporing fra Google Analytics, kan du gå til siden for å reservere deg mot Google Analytics.

Kontaktinformasjon

Tilsynsmyndighet

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen.
Siste endring ble gjort 3. mars 2024.