Sekretesspolicy och cookies

Integritetspolicy

har åtagit sig att värna om din integritet. Kontakta oss på [email protected] om du har några frågor eller problem angående användningen av dina personuppgifter så hjälper vi dig gärna.

Genom att använda denna webbplats eller/och våra tjänster samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Innehållsförteckning

 1. Definitioner som används i denna policy
 2. Principer för dataskydd som vi följer
 3. Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter
 4. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig
 5. Hur vi använder dina personuppgifter
 6. Vem som har tillgång till dina personuppgifter
 7. Hur vi skyddar dina uppgifter
 8. Information om cookies
 9. Kontaktuppgifter

Definitioner

Personuppgifter – all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Behandling – varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på Personuppgifter eller på uppsättningar av Personuppgifter.
Registrerad – en fysisk person vars Personuppgifter behandlas.
Barn – en fysisk person under 16 år.
Vi/oss (med eller utan stor bokstav) –

Principer för dataskydd

Vi lovar att följa följande principer för dataskydd:

 • Behandlingen är laglig, rättvis och transparent. Våra bearbetningsaktiviteter har lagliga grunder. Vi beaktar alltid dina rättigheter innan vi behandlar personuppgifter. Vi kommer att ge dig information om Processing på begäran.

 • Behandlingen är begränsad till syftet. Våra bearbetningsaktiviteter passar det syfte för vilket personuppgifterna samlades in.
 • Bearbetning sker med minimalt med data. Vi samlar endast in och behandlar den minsta mängd personuppgifter som krävs för ett visst ändamål.
 • Bearbetningen är begränsad med en tidsperiod. Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att uppgifterna är korrekta.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa uppgifternas integritet och konfidentialitet.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

 1. Rätt till information – vilket innebär att du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas, vilka uppgifter som samlas in, varifrån de hämtas samt varför och av vem de behandlas.
 2. Rätt till tillgång – vilket innebär att du har rätt att få tillgång till de uppgifter som samlats in från/om dig. Detta inkluderar din rätt att begära och få en kopia av dina insamlade personuppgifter.
 3. Rätt till rättelse – vilket innebär att du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
 4. Rätt till radering – vilket innebär att du under vissa omständigheter kan begära att dina personuppgifter raderas från våra register.
 5. Rätt att begränsa behandlingen – om vissa villkor är uppfyllda har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 6. Rätt att invända mot behandling – vilket innebär att du i vissa fall har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, till exempel vid direktmarknadsföring.
 7. Rätt att invända mot automatiserad behandling – vilket innebär att du har rätt att invända mot automatiserad behandling, inklusive profilering, och att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling. Denna rättighet kan du utöva när det finns ett resultat av profileringen som ger rättsliga effekter som rör eller väsentligt påverkar dig.
 8. Rätt till dataportabilitet – du har rätt att få dina Personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är möjligt, som en direkt överföring från en Personuppgiftsbiträde till en annan.
 9. Rätt att lämna in ett klagomål – om vi avslår din begäran enligt rätten till tillgång kommer vi att ge dig en motivering till varför. Om du inte är nöjd med hur din förfrågan har hanterats är du välkommen att kontakta oss.
 10. Rätt till hjälp från tillsynsmyndighet – vilket innebär att du har rätt till hjälp från en tillsynsmyndighet och rätt till andra rättsmedel, t.ex. att kräva skadestånd.
 11. Rätt att återkalla samtycke – du har rätt att återkalla ett givet samtycke till Behandling av dina Personuppgifter.

Uppgifter som vi samlar in

TODO – Information som du har lämnat till oss
Detta kan vara din e-postadress, namn, faktureringsadress, hemadress etc. – huvudsakligen information som är nödvändig för att leverera en produkt/tjänst till dig eller för att förbättra din kundupplevelse hos oss. Vi sparar de uppgifter du lämnar till oss för att du ska kunna kommentera eller utföra andra aktiviteter på webbplatsen. Denna information omfattar t.ex. ditt namn och din e-postadress.

TODO – Information som automatiskt samlas in om dig
Detta inkluderar information som automatiskt lagras av cookies och andra sessionsverktyg. Till exempel information om din kundvagn, din IP-adress, din shoppinghistorik (om det finns någon) etc. Denna information används för att förbättra din kundupplevelse. När du använder våra tjänster eller tittar på innehållet på vår webbplats kan dina aktiviteter loggas.

TODO – Information från våra partners
Vi samlar in information från våra betrodda partner med bekräftelse på att de har rättsliga grunder för att dela den informationen med oss. Detta är antingen information som du har lämnat direkt till dem eller som de har samlat in om dig på andra rättsliga grunder. Se listan över våra partner här.

Allmänt tillgänglig information
Vi kan samla in information om dig som är allmänt tillgänglig.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • tillhandahålla våra tjänster till dig. Detta inkluderar till exempel att registrera ditt konto, förse dig med andra produkter och tjänster som du har begärt, förse dig med reklamartiklar på din begäran och kommunicera med dig i förhållande till dessa produkter och tjänster, kommunicera och interagera med dig samt meddela dig om ändringar av tjänster.
 • förbättra din kundupplevelse;
 • uppfylla en skyldighet enligt lag eller avtal;
 • TODO

Vi använder dina personuppgifter på legitima grunder och/eller med ditt samtycke.

På grund av att vi ingår ett avtal eller fullgör avtalsenliga skyldigheter behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att identifiera dig;
 • för att tillhandahålla dig en tjänst eller för att skicka/erbjuda dig en produkt;
 • för att kommunicera antingen för försäljning eller fakturering;
 • TODO

På grundval av berättigat intresse behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att skicka personliga erbjudanden* till dig (från oss och/eller våra noggrant utvalda partner);
 • administrera och analysera vår kundbas (köpbeteende och historik) för att förbättra kvaliteten, variationen och tillgängligheten av produkter/tjänster som erbjuds/tillhandahålls;
 • genomföra enkäter om kundtillfredsställelse;
 • TODO

Så länge du inte har informerat oss om något annat anser vi att det är vårt berättigade intresse att erbjuda dig produkter/tjänster som liknar eller är identiska med din köphistorik/ditt surfbeteende.

Med ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att skicka nyhetsbrev och kampanjerbjudanden till dig (från oss och/eller våra noggrant utvalda partner);
 • för andra ändamål som vi har begärt ditt samtycke till;
 • TODO

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter som följer av lag och/eller använder dina personuppgifter för alternativ som anges i lag. Vi förbehåller oss rätten att anonymisera insamlade Personuppgifter och att använda sådana uppgifter. Vi kommer endast att använda uppgifter som inte omfattas av denna policy när de är anonymiserade. Vi sparar din faktureringsinformation och annan information som samlats in om dig så länge det behövs för bokföringsändamål eller andra skyldigheter som följer av lag, men inte längre än TODO

Vi kan behandla dina personuppgifter för ytterligare ändamål som inte nämns här, men som är förenliga med det ursprungliga ändamålet för vilket uppgifterna samlades in. För att göra detta kommer vi att säkerställa att:

 • kopplingen mellan ändamål, sammanhang och typ av Personuppgifter är lämplig för vidare Behandling;
 • den fortsatta Bearbetningen inte skulle skada dina intressen och
 • det skulle finnas lämpliga skyddsåtgärder för behandling.

Vi kommer att informera dig om eventuell ytterligare behandling och ändamål.

Vem som kan få tillgång till dina personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med utomstående. Personuppgifter om dig lämnas i vissa fall till våra betrodda partners för att antingen göra det möjligt att tillhandahålla tjänsten till dig eller för att förbättra din kundupplevelse. Vi delar dina uppgifter med:

Våra bearbetningspartner:

 • TODO

Våra affärspartners:

 • TODO

Anslutna tredje parter:

 • TODO

Vi arbetar endast med behandlingspartners som kan säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part eller offentliga tjänstemän när vi är juridiskt skyldiga att göra det. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du har samtyckt till det eller om det finns andra rättsliga grunder för det.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi gör vårt bästa för att hålla dina personuppgifter säkra. Vi använder säkra protokoll för kommunikation och överföring av data (t.ex. HTTPS). Vi använder anonymisering och pseudonymisering när det är lämpligt. Vi övervakar våra system för eventuella sårbarheter och attacker.TODO – beskriv ytterligare säkerhetsåtgärder.

Även om vi gör vårt bästa kan vi inte garantera informationens säkerhet. Vi lovar dock att meddela lämpliga myndigheter om dataintrång. Vi kommer också att meddela dig om det finns ett hot mot dina rättigheter eller intressen. Vi kommer att göra allt vi rimligen kan för att förhindra säkerhetsöverträdelser och för att hjälpa myndigheter om överträdelser skulle inträffa.

Om du har ett konto hos oss, observera att du måste hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt.

Barn

Vi har inte för avsikt att samla in eller medvetet samla in information från barn. Vi riktar oss inte till barn med våra tjänster.

Cookies och annan teknik som vi använder

Vi använder cookies och/eller liknande teknik för att analysera kundbeteende, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser och samla in information om användarna. Detta görs för att anpassa och förbättra din upplevelse hos oss.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies lagrar information som används för att få webbplatser att fungera. Endast vi har tillgång till de cookies som skapats av vår webbplats. Du kan styra dina cookies på webbläsarnivå. Om du väljer att avaktivera cookies kan det hindra dig från att använda vissa funktioner.

Vi använder cookies för följande ändamål:

 • Nödvändiga cookies – dessa cookies krävs för att du ska kunna använda vissa viktiga funktioner på vår webbplats, t.ex. inloggning. Dessa cookies samlar inte in någon personlig information.
 • Funktionalitetscookies – dessa cookies tillhandahåller funktionalitet som gör det enklare att använda vår tjänst och gör det möjligt att tillhandahålla mer personliga funktioner. De kan t.ex. komma ihåg ditt namn och din e-postadress i kommentarsformulär så att du inte behöver ange dessa uppgifter igen nästa gång du kommenterar.
 • Analyscookies – dessa cookies används för att spåra användningen och prestandan för vår webbplats och våra tjänster
 • Annonscookies – dessa cookies används för att leverera annonser som är relevanta för dig och dina intressen. Dessutom används de för att begränsa antalet gånger du ser en annons. De placeras vanligtvis på webbplatsen av annonsnätverk med webbplatsoperatörens tillstånd. Dessa cookies kommer ihåg att du har besökt en webbplats och denna information delas med andra organisationer, t.ex. annonsörer. Ofta kommer cookies för inriktning eller annonsering att kopplas till webbplatsfunktioner som tillhandahålls av den andra organisationen.

Du kan ta bort cookies som lagras på din dator via inställningarna i din webbläsare. Alternativt kan du kontrollera vissa tredjepartscookies genom att använda en plattform för integritetsförbättring, t.ex. optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com. Mer information om cookies finns på allaboutcookies.org.

Vi använder Google Analytics för att mäta trafiken på vår webbplats. Google har en egen integritetspolicy som du kan läsa här. Om du vill välja bort spårning av Google Analytics, besök Google Analytics opt-out sida.

Kontaktinformation

Tillsynsmyndighet

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.
Senaste ändring gjordes den 3 mars 2024.