Konfidencialitātes politika un sīkfaili

Konfidencialitātes politika

ir apņēmusies aizsargāt jūsu konfidencialitāti. Ja jums ir kādi jautājumi vai problēmas saistībā ar jūsu Personas datu izmantošanu, rakstiet mums uz [email protected], un mēs labprāt jums palīdzēsim.

Izmantojot šo vietni un/vai mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti, kā aprakstīts šajā konfidencialitātes politikā.

Satura rādītājs

 1. Šajā politikā izmantotās definīcijas
 2. Datu aizsardzības principi, kurus mēs ievērojam
 3. Kādas tiesības jums ir attiecībā uz jūsu personas datiem
 4. Kādus Personas datus par jums mēs apkopojam
 5. Kā mēs izmantojam jūsu Personas datus
 6. Kam vēl ir piekļuve jūsu Personas datiem
 7. Kā mēs aizsargājam jūsu datus
 8. Informācija par sīkfailiem
 9. Kontaktinformācija

Definīcijas

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Apstrāde – jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar Personas datiem vai Personas datu kopām.
Datu subjekts – fiziska persona, kuras Personas dati tiek apstrādāti.
Bērns – fiziska persona, kas jaunāka par 16 gadiem.
Mēs/mēs (ar lielo sākumburtu vai bez tā) –

Datu aizsardzības principi

Mēs apņemamies ievērot šādus datu aizsardzības principus:

 • Apstrāde ir likumīga, godīga un pārredzama. Mūsu apstrādes darbībām ir likumīgs pamats. Pirms Personas datu apstrādes mēs vienmēr ņemam vērā jūsu tiesības. Pēc pieprasījuma sniegsim jums informāciju par Apstrādi.

 • Apstrāde ir ierobežota līdz mērķim. Mūsu Apstrādes darbības atbilst mērķim, kādam tika vākti Personas dati.
 • Apstrāde tiek veikta, izmantojot minimālu datu apjomu. Mēs apkopojam un apstrādājam tikai minimālo Personas datu apjomu, kas nepieciešams jebkuram mērķim.
 • Apstrāde ir ierobežota ar laika periodu. Mēs neglabāsim jūsu personas datus ilgāk, nekā nepieciešams.
 • Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu datu precizitāti.
 • Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu datu integritāti un konfidencialitāti.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir šādas tiesības:

 1. Tiesības uz informāciju – tas nozīmē, ka jums ir tiesības zināt, vai tiek apstrādāti jūsu personas dati, kādi dati tiek vākti, no kurienes tie tiek iegūti, kāpēc un kas tos apstrādā.
 2. Piekļuves tiesības – tas nozīmē, ka jums ir tiesības piekļūt datiem, kas savākti no/par jums. Tas ietver jūsu tiesības pieprasīt un saņemt savākto Personas datu kopiju.
 3. Tiesības uz labošanu – tas nozīmē, ka jums ir tiesības pieprasīt neprecīzu vai nepilnīgu savu Personas datu labošanu vai dzēšanu.
 4. Tiesības uz dzēšanu – tas nozīmē, ka noteiktos apstākļos jūs varat pieprasīt, lai jūsu Personas dati tiktu dzēsti no mūsu ierakstiem.
 5. Tiesības ierobežot apstrādi – tas nozīmē, ka, ja tiek piemēroti konkrēti nosacījumi, jums ir tiesības ierobežot savu Personas datu apstrādi.
 6. Tiesības iebilst pret apstrādi – tas nozīmē, ka noteiktos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret savu Personas datu apstrādi, piemēram, tiešās tirgvedības gadījumā.
 7. Tiesības iebilst pret automatizētu apstrādi – tas nozīmē, ka jums ir tiesības iebilst pret automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, un nepakļauties lēmumam, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi. Šīs tiesības jūs varat izmantot ikreiz, kad profilēšanas rezultāts rada tiesiskas sekas, kas attiecas uz jums vai būtiski jūs ietekmē.
 8. Tiesības uz datu pārnesamību – jums ir tiesības saņemt savus Personas datus mašīnlasāmā formātā vai, ja tas ir iespējams, tiešā veidā no viena Apstrādātāja citam.
 9. Tiesības iesniegt sūdzību – gadījumā, ja mēs atteiksim jūsu pieprasījumu saskaņā ar piekļuves tiesībām, mēs jums norādīsim iemeslu, kāpēc. Ja neesat apmierināts ar to, kā jūsu pieprasījums ir apstrādāts, lūdzu, sazinieties ar mums.
 10. Tiesības uz uzraudzības iestādes palīdzību – tas nozīmē, ka jums ir tiesības uz uzraudzības iestādes palīdzību un tiesības uz citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, piemēram, zaudējumu atlīdzināšanu.
 11. Tiesības atsaukt piekrišanu – jums ir tiesības atsaukt jebkuru doto piekrišanu savu Personas datu apstrādei.

Mūsu apkopotie dati

TODO – Jūsu sniegtā informācija
Tā var būt jūsu e-pasta adrese, vārds, uzvārds, norēķinu adrese, mājas adrese u. c. – galvenokārt informācija, kas nepieciešama, lai jums piegādātu produktu/pakalpojumu vai uzlabotu jūsu klientu pieredzi ar mums. Mēs saglabājam jūsu sniegto informāciju, lai jūs varētu komentēt vai veikt citas darbības tīmekļa vietnē. Šī informācija ietver, piemēram, jūsu vārdu un e-pasta adresi.

TODO – Automātiski apkopotā informācija par jums
Tas ietver informāciju, ko automātiski saglabā sīkfaili un citi sesijas rīki. Piemēram, jūsu iepirkumu groza informācija, jūsu IP adrese, jūsu iepirkšanās vēsture (ja tāda ir) utt. Šī informācija tiek izmantota, lai uzlabotu jūsu klientu pieredzi. Kad izmantojat mūsu pakalpojumus vai apskatāt mūsu vietnes saturu, jūsu darbības var tikt reģistrētas.

TODO – Informācija no mūsu partneriem
Mēs apkopojam informāciju no saviem uzticamiem partneriem, saņemot apstiprinājumu, ka tiem ir juridisks pamats kopīgot šo informāciju ar mums. Tā ir informācija, ko esat sniedzis tieši viņiem vai ko viņi par jums ir ieguvuši, pamatojoties uz citiem juridiskiem iemesliem. Mūsu partneru sarakstu skatiet šeit.

Publiski pieejama informācija
Mēs varam apkopot publiski pieejamu informāciju par jums.

Kā mēs izmantojam jūsu Personas datus

Mēs izmantojam jūsu Personas datus, lai:

 • sniegt jums mūsu pakalpojumus. Tas ietver, piemēram, jūsu konta reģistrēšanu, citu jūsu pieprasīto produktu un pakalpojumu sniegšanu, reklāmas sūtījumu nodrošināšanu pēc jūsu pieprasījuma un saziņu ar jums saistībā ar šiem produktiem un pakalpojumiem, saziņu un mijiedarbību ar jums, kā arī paziņošanu par pakalpojumu izmaiņām.
 • uzlabot klientu pieredzi;
 • pildīt likumā vai līgumā noteiktās saistības;
 • TODO

Mēs izmantojam jūsu Personas datus likumīgu iemeslu dēļ un/vai ar jūsu piekrišanu.

Pamatojoties uz līguma noslēgšanu vai līgumsaistību izpildi, mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

 • lai jūs identificētu;
 • lai sniegtu jums pakalpojumu vai nosūtītu/piegādātu produktu;
 • lai sazinātos pārdošanas vai rēķinu izrakstīšanas nolūkā;
 • TODO

Pamatojoties uz leģitīmām interesēm, mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

 • lai nosūtītu jums personalizētus piedāvājumus* (no mums un/vai mūsu rūpīgi atlasītiem partneriem);
 • pārvaldīt un analizēt mūsu klientu bāzi (iepirkšanās paradumus un vēsturi), lai uzlabotu piedāvāto/ sniegto produktu/pakalpojumu kvalitāti, daudzveidību un pieejamību;
 • veikt aptaujas par klientu apmierinātību;
 • TODO

Kamēr neesat mūs informējis citādi, mēs uzskatām, ka mūsu leģitīmā interese ir piedāvāt jums produktus/pakalpojumus, kas ir līdzīgi vai tādi paši kā jūsu pirkumu vēsture/skatīšanās paradumi.

Ar jūsu piekrišanu mēs apstrādājam jūsu Personas datus šādiem nolūkiem:

 • lai nosūtītu jums jaunumus un kampaņu piedāvājumus (no mums un/vai mūsu rūpīgi izvēlētiem partneriem);
 • citiem mērķiem, kuriem esam lūguši jūsu piekrišanu;
 • TODO

Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izpildītu no likuma izrietošās saistības un/vai izmantotu jūsu Personas datus likumā paredzētajām iespējām. Mēs paturam tiesības anonimizēt savāktos Personas datus un izmantot šādus datus. Mēs izmantosim datus ārpus šīs politikas darbības jomas tikai tad, ja tie būs anonīmi. Mēs saglabājam jūsu norēķinu informāciju un citu par jums apkopoto informāciju tik ilgi, cik nepieciešams grāmatvedības vajadzībām vai citiem no likuma izrietošiem pienākumiem, bet ne ilgāk kā TODO.

Mēs varam apstrādāt jūsu Personas datus papildu nolūkiem, kas šeit nav minēti, bet ir saderīgi ar sākotnējo nolūku, kuram dati tika vākti. Lai to panāktu, mēs nodrošināsim, ka:

 • saikne starp Personas datu mērķiem, kontekstu un raksturu ir piemērota turpmākai apstrādei;
 • turpmāka apstrāde nekaitēs jūsu interesēm un
 • tiktu nodrošināta atbilstoša aizsardzība apstrādei.

Mēs jūs informēsim par turpmāko apstrādi un mērķiem.

Kas vēl var piekļūt jūsu Personas datiem

Mēs nedalāmies ar jūsu Personas datiem ar svešiniekiem. Dažos gadījumos personas dati par jums tiek sniegti mūsu uzticamajiem partneriem, lai vai nu padarītu iespējamu pakalpojuma sniegšanu jums, vai uzlabotu jūsu klientu pieredzi. Mēs kopīgojam jūsu datus ar:

Mūsu apstrādes partneri:

 • TODO

Mūsu sadarbības partneri:

 • TODO

Saistītās trešās personas:

 • TODO

Mēs sadarbojamies tikai ar tādiem apstrādes partneriem, kuri spēj nodrošināt atbilstošu jūsu personas datu aizsardzības līmeni. Mēs izpaužam jūsu Personas datus trešajām pusēm vai valsts amatpersonām, ja mums tas ir juridiski obligāti. Mēs varam izpaust jūsu Personas datus trešajām pusēm, ja esat tam piekritis vai ja tam ir cits juridisks pamats.

Kā mēs aizsargājam jūsu datus

Mēs darām visu iespējamo, lai jūsu Personas dati būtu drošībā. Saziņai un datu pārsūtīšanai mēs izmantojam drošus protokolus (piemēram, HTTPS). Mēs izmantojam anonimizēšanu un pseidonimizēšanu, ja tas ir lietderīgi. Mēs uzraugām savas sistēmas, lai konstatētu iespējamās ievainojamības un uzbrukumus.TODO – aprakstiet papildu drošības pasākumus.

Lai gan mēs darām visu iespējamo, mēs nevaram garantēt informācijas drošību. Tomēr mēs apsolām paziņot attiecīgajām iestādēm par datu aizsardzības pārkāpumiem. Mēs jums paziņosim arī tad, ja tiks apdraudētas jūsu tiesības vai intereses. Mēs darīsim visu iespējamo, lai novērstu drošības pārkāpumus un palīdzētu iestādēm, ja tādi notiktu.

Ja jums ir mūsu konts, ņemiet vērā, ka lietotājvārds un parole ir jāglabā slepenībā.

Bērni

Mēs neplānojam vākt vai apzināti vākt informāciju no bērniem. Mūsu pakalpojumi nav paredzēti bērniem.

Sīkfaili un citas mūsu izmantotās tehnoloģijas

Mēs izmantojam sīkfailus un/vai līdzīgas tehnoloģijas, lai analizētu klientu uzvedību, pārvaldītu vietni, izsekotu lietotāju pārvietošanos un apkopotu informāciju par lietotājiem. Tas tiek darīts, lai personalizētu un uzlabotu jūsu pieredzi darbā ar mums.

Sīkfails ir neliels teksta fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā. Sīkfaili saglabā informāciju, kas tiek izmantota vietņu darbībai. Tikai mēs varam piekļūt mūsu vietnē izveidotajām sīkdatnēm. Sīkfailus varat kontrolēt pārlūkprogrammas līmenī. Ja izvēlaties atspējot sīkfailus, tas var traucēt izmantot noteiktas funkcijas.

Mēs izmantojam sīkfailus šādiem mērķiem:

 • Nepieciešamie sīkfaili – šie sīkfaili ir nepieciešami, lai jūs varētu izmantot dažas svarīgas mūsu vietnes funkcijas, piemēram, pierakstīšanos. Šīs sīkdatnes nevāc nekādu personisku informāciju.
 • Funkcionalitātes sīkfaili – šie sīkfaili nodrošina funkcionalitāti, kas padara mūsu pakalpojumu izmantošanu ērtāku un ļauj nodrošināt personalizētākas funkcijas. Piemēram, tie var atcerēties jūsu vārdu un e-pasta adresi komentāru veidlapās, lai nākamreiz, rakstot komentārus, šī informācija nebūtu jāievada atkārtoti.
 • Analītikas sīkfaili – šie sīkfaili tiek izmantoti, lai izsekotu mūsu vietnes un pakalpojumu izmantošanu un veiktspēju.
 • Reklāmas sīkfaili – šie sīkfaili tiek izmantoti, lai nodrošinātu jums un jūsu interesēm atbilstošas reklāmas. Turklāt tās tiek izmantotas, lai ierobežotu reklāmu rādīšanas reižu skaitu. Parasti reklāmas tīkli tos ievieto tīmekļa vietnē ar tīmekļa vietnes operatora atļauju. Šīs sīkdatnes atceras, ka esat apmeklējis vietni, un šī informācija tiek kopīgota ar citām organizācijām, piemēram, reklāmdevējiem. Bieži vien mērķauditorijas vai reklāmas sīkfaili ir saistīti ar vietnes funkcionalitāti, ko nodrošina cita organizācija.

Savā datorā saglabātās sīkdatnes varat noņemt, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus. Varat arī kontrolēt dažas trešo pušu sīkdatnes, izmantojot privātuma uzlabošanas platformu, piemēram, optout.aboutads.info vai youronlinechoices.com. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailiem, apmeklējiet allaboutcookies.org.

Mēs izmantojam Google Analytics, lai mērītu mūsu vietnes datplūsmu. Uzņēmumam Google ir sava konfidencialitātes politika, ar kuru varat iepazīties šeit. Ja vēlaties atteikties no pakalpojuma Google Analytics izsekošanas, apmeklējiet Google Analytics atteikšanās lapu.

Kontaktinformācija

Uzraudzības iestāde

Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā.
Pēdējais grozījums tika veikts 2024. gada 3. martā.