Privacybeleid en cookies

Privacybeleid

is toegewijd aan de bescherming van uw privacy. Neem contact met ons op via [email protected] als u vragen of problemen hebt met betrekking tot het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens en wij zullen u graag van dienst zijn.

Door gebruik te maken van deze site en/of onze diensten stemt u in met de Verwerking van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Inhoudsopgave

 1. In dit beleid gebruikte definities
 2. Principes voor gegevensbescherming die we volgen
 3. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw Persoonsgegevens
 4. Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen
 5. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
 6. Wie heeft toegang tot uw Persoonlijke Gegevens?
 7. Hoe we uw gegevens beveiligen
 8. Informatie over cookies
 9. Contactgegevens

Definities

Persoonsgegevens – alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Verwerking – elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op Persoonsgegevens of op verzamelingen van Persoonsgegevens.
Betrokkene – een natuurlijke persoon wiens Persoonsgegevens worden verwerkt.
Kind – een natuurlijke persoon jonger dan 16 jaar.
Wij/ons (met of zonder hoofdletter) – Wij/ons

Principes voor gegevensbescherming

We beloven de volgende principes voor gegevensbescherming te volgen:

 • De verwerking is rechtmatig, eerlijk en transparant. Onze Verwerkingsactiviteiten hebben wettelijke gronden. We houden altijd rekening met uw rechten voordat we Persoonsgegevens verwerken. We zullen u op verzoek informatie verstrekken over Verwerking.

 • De verwerking is beperkt tot het doel. Onze Verwerkingsactiviteiten passen bij het doel waarvoor Persoonsgegevens zijn verzameld.
 • Verwerking gebeurt met minimale gegevens. We verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid Persoonsgegevens die nodig is voor welk doel dan ook.
 • De verwerking is beperkt tot een bepaalde periode. We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is.
 • We doen ons best om de nauwkeurigheid van de gegevens te garanderen.
 • We doen ons best om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

Rechten van de betrokkenen

De betrokkene heeft de volgende rechten:

 1. Recht op informatie – dit betekent dat je het recht hebt om te weten of je Persoonsgegevens worden verwerkt, welke gegevens worden verzameld, waar ze vandaan komen en waarom en door wie ze worden verwerkt.
 2. Recht op toegang – dit betekent dat u het recht hebt op toegang tot de gegevens die van/over u zijn verzameld. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde Persoonlijke Gegevens op te vragen en te verkrijgen.
 3. Recht op rectificatie – dit betekent dat u het recht hebt om rectificatie of verwijdering te vragen van uw Persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn.
 4. Recht op wissen – dit betekent dat u in bepaalde omstandigheden kunt verzoeken om uw Persoonsgegevens uit onze bestanden te wissen.
 5. Recht op beperking van de verwerking – dit betekent dat je, wanneer bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, het recht hebt om de Verwerking van je Persoonsgegevens te beperken.
 6. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking – dit betekent dat je in bepaalde gevallen het recht hebt om bezwaar te maken tegen de Verwerking van je Persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.
 7. Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking – dit betekent dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering; en om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking. Dit recht kunt u uitoefenen wanneer er een resultaat van de profilering is dat rechtsgevolgen heeft die op u betrekking hebben of u aanzienlijk treffen.
 8. Recht op gegevensoverdraagbaarheid – u hebt het recht om uw Persoonsgegevens te verkrijgen in een machinaal leesbaar formaat of, indien dit haalbaar is, in de vorm van een rechtstreekse overdracht van de ene Verwerker naar de andere.
 9. Recht op het indienen van een klacht – in het geval dat we uw verzoek onder de Toegangsrechten weigeren, zullen we u een reden geven waarom. Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw verzoek is afgehandeld, neem dan contact met ons op.
 10. Recht op de hulp van een toezichthoudende autoriteit – dit betekent dat je het recht hebt op de hulp van een toezichthoudende autoriteit en het recht op andere rechtsmiddelen, zoals het eisen van schadevergoeding.
 11. Recht om toestemming in te trekken – u hebt het recht om een gegeven toestemming voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken.

Gegevens die we verzamelen

TODO – Informatie die u ons hebt verstrekt
Dit kan uw e-mailadres, naam, factuuradres, huisadres etc. zijn – voornamelijk informatie die nodig is om u een product/dienst te leveren of om uw klantervaring met ons te verbeteren. We slaan de informatie op die u ons geeft zodat u commentaar kunt geven of andere activiteiten op de website kunt uitvoeren. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres.

TODO – Informatie die automatisch over u wordt verzameld
Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessiehulpmiddelen. Bijvoorbeeld informatie over je winkelwagentje, je IP-adres, je winkelgeschiedenis (als die er is), enzovoort. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u onze diensten gebruikt of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden geregistreerd.

TODO – Informatie van onze partners
We verzamelen informatie van onze vertrouwde partners met de bevestiging dat zij wettelijke gronden hebben om die informatie met ons te delen. Dit is informatie die u rechtstreeks aan hen hebt verstrekt of die zij op andere wettelijke gronden over u hebben verzameld. Bekijk de lijst van onze partners hier.

Openbaar beschikbare informatie
We kunnen informatie over u verzamelen die openbaar beschikbaar is.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om:

 • onze service aan u leveren. Dit omvat bijvoorbeeld het registreren van uw account; het leveren van andere producten en diensten die u hebt aangevraagd; het op uw verzoek leveren van promotieartikelen en met u communiceren over deze producten en diensten; communiceren en communiceren met u; en u op de hoogte stellen van wijzigingen in diensten.
 • uw klantervaring verbeteren;
 • een wettelijke of contractuele verplichting nakomen;
 • TODO

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens op legitieme gronden en/of met uw Toestemming.

Op grond van het aangaan van een contract of het voldoen aan contractuele verplichtingen, verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om je te identificeren;
 • om u een dienst te verlenen of om u een product te sturen/aan te bieden;
 • om te communiceren voor verkoop of facturatie;
 • TODO

Op grond van gerechtvaardigd belang verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om je gepersonaliseerde aanbiedingen* te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • het beheren en analyseren van ons klantenbestand (aankoopgedrag en geschiedenis) om de kwaliteit, variëteit en beschikbaarheid van aangeboden/geleverde producten/diensten te verbeteren;
 • om vragenlijsten over klanttevredenheid af te nemen;
 • TODO

Zolang u ons niet anders hebt geïnformeerd, beschouwen wij het aanbieden van producten/diensten die vergelijkbaar of hetzelfde zijn als uw aankoopgeschiedenis/browsing-gedrag als ons legitieme belang.

Met uw toestemming verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om je nieuwsbrieven en campagneaanbiedingen te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • voor andere doeleinden waarvoor we uw toestemming hebben gevraagd;
 • TODO

Wij verwerken uw Persoonsgegevens om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit de wet en/of gebruiken uw Persoonsgegevens voor opties die door de wet zijn voorzien. Wij behouden ons het recht voor om verzamelde Persoonlijke Gegevens te anonimiseren en dergelijke gegevens te gebruiken. We gebruiken gegevens die buiten het bereik van dit beleid vallen alleen wanneer ze anoniem zijn gemaakt. We bewaren uw factureringsgegevens en andere over u verzamelde informatie zo lang als nodig is voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen die voortvloeien uit de wet, maar niet langer dan TODO

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken voor aanvullende doeleinden die hier niet worden genoemd, maar die verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om dit te doen, zorgen we ervoor dat:

 • het verband tussen de doeleinden, de context en de aard van de Persoonsgegevens geschikt is voor verdere Verwerking;
 • de verdere Verwerking uw belangen niet schaadt en
 • er passende waarborgen zijn voor Verwerking.

We zullen u informeren over verdere Verwerkingen en doeleinden.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Wij delen uw Persoonlijke Gegevens niet met vreemden. Persoonsgegevens over u worden in sommige gevallen aan onze vertrouwde partners verstrekt om de dienstverlening aan u mogelijk te maken of om uw klantervaring te verbeteren. We delen uw gegevens met:

Onze verwerkingspartners:

 • TODO

Onze zakenpartners:

 • TODO

Aangesloten derden:

 • TODO

Wij werken alleen samen met Verwerkingspartners die een adequaat beschermingsniveau voor uw Persoonsgegevens kunnen garanderen. Wij maken uw Persoonsgegevens bekend aan derden of overheidsfunctionarissen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan derden als u daar toestemming voor hebt gegeven of als er andere wettelijke redenen voor zijn.

Hoe we uw gegevens beveiligen

We doen ons best om uw Persoonlijke Gegevens veilig te houden. We gebruiken veilige protocollen voor communicatie en gegevensoverdracht (zoals HTTPS). We maken waar nodig gebruik van anonimisering en pseudonimisering. We controleren onze systemen op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen.TODO – aanvullende beveiligingsmaatregelen beschrijven.

Hoewel we ons best doen, kunnen we de veiligheid van informatie niet garanderen. We beloven echter wel dat we de juiste autoriteiten op de hoogte zullen stellen van datalekken. We zullen u ook op de hoogte brengen als uw rechten of belangen worden bedreigd. We zullen alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en de autoriteiten bij te staan als er toch inbreuken plaatsvinden.

Als je een account bij ons hebt, moet je je gebruikersnaam en wachtwoord geheim houden.

Kinderen

We hebben niet de intentie om informatie van kinderen te verzamelen of dit bewust te doen. We richten ons met onze diensten niet op kinderen.

Cookies en andere technologieën die we gebruiken

We gebruiken cookies en/of vergelijkbare technologieën om klantgedrag te analyseren, de website te beheren, bewegingen van gebruikers te volgen en informatie over gebruikers te verzamelen. Dit wordt gedaan om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om sites te laten werken. Alleen wij hebben toegang tot de cookies die door onze website worden aangemaakt. U kunt uw cookies op browserniveau beheren. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit het gebruik van bepaalde functies belemmeren.

We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Noodzakelijke cookies – deze cookies zijn nodig om bepaalde belangrijke functies op onze website te kunnen gebruiken, zoals inloggen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.
 • Functionaliteitscookies – deze cookies bieden functionaliteit die het gebruik van onze service handiger maakt en meer gepersonaliseerde functies mogelijk maakt. Ze kunnen bijvoorbeeld je naam en e-mail onthouden in commentaarformulieren, zodat je deze informatie de volgende keer niet opnieuw hoeft in te voeren als je commentaar geeft.
 • Analytics cookies – deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze website en diensten bij te houden
 • Advertentiecookies – deze cookies worden gebruikt om advertenties te tonen die relevant zijn voor jou en je interesses. Daarnaast worden ze gebruikt om het aantal keren dat je een advertentie te zien krijgt te beperken. Ze worden meestal met toestemming van de websitebeheerder door reclamenetwerken op de website geplaatst. Deze cookies onthouden dat je een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Vaak worden targeting- of advertentiecookies gekoppeld aan sitefunctionaliteit die door de andere organisatie wordt geleverd.

U kunt cookies die op uw computer zijn opgeslagen verwijderen via de instellingen van uw browser. Als alternatief kunt u sommige cookies van derden beheren door gebruik te maken van een platform voor privacyverbetering zoals optout.aboutads.info of youronlinechoices.com. Ga voor meer informatie over cookies naar allaboutcookies.org.

We gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te meten. Google heeft zijn eigen Privacybeleid dat je hier kunt bekijken. Als u niet wilt worden gevolgd door Google Analytics, gaat u naar de afmeldingspagina van Google Analytics.

Contactgegevens

Toezichthoudende autoriteit

Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid.
De laatste wijziging is doorgevoerd op 3 maart 2024.