De best betalte jobbene for utlendinger i Norge

Kongeriket Norge er en av de beste nasjonene i Skandinavia. Den har et mangfoldig og naturlig landskap. Norge har de lengste, vakreste og mest konsentrerte fjordene. I tillegg byr Norge på inspirerende nordlys, uforglemmelige togreiser og et enestående dyreliv. Derfor er det godt å jobbe i et slikt hyggelig miljø som expats.

De tre sektorene som sysselsetter flest nordmenn er landbruk, ingeniør- og advokatvirksomhet og undervisning. Landet tilbyr også svært konkurransedyktige lønninger til sine ansatte, noe som gjør at de føler seg motiverte. Dette skyldes at de har gode ressurser og avanserte demokratier.

De beste jobbene for expats i Norge

Noen av de best betalte jobbene i Norge er ingeniør, professor, informasjonsteknologi og kirurg,

Jobber innen informasjonsteknologi i Norge

Jobber innen informasjonsteknologi (IT) tilbyr lukrative stillinger for blant annet utviklere. I utgangspunktet krever ikke IT-bransjen at du lærer deg norsk. Men selv som utflyttet IT-er er det bra å gjøre det for sitt eget beste. Anslått lønn for slike personer er 715 000 NOK. I tillegg har Norge stor etterspørsel etter IT-fagfolk, inkludert prosjektledere og programmerere.

Professor

Norge er en av de nasjonene i verden som setter stor pris på sine lærere. Som høyskolelærer i Norge får du god lønn, ettersom det er stor etterspørsel etter lærere i Norge. De andre lærerne tjener imidlertid litt mindre. Gjennomsnittslønnen for slike lærere er fra 205 000 NOK til 710 000 NOK. Høyskolelærere tjener ca. 789 000 kroner i året.

Banksjefer

Norge er et godt sted å investere, og det er grunnen til at vi har forvaltere. De arbeider med investeringer og fondsspørsmål. Gjennomsnittslønnen på årsbasis ligger mellom 670 000 NOK og 2 320 000 NOK.

Ingeniørarbeid

Det er behov for både maskin- og sivilingeniører i Norge. Landets byggebransje omsetter for rundt 100 milliarder dollar. Det ser også ut til at det også i fremtiden vil fortsette å vokse. En sivilingeniør tjener ca. 560 000 NOK.

Som utlending vil du kunne få jobbmuligheter som maskiningeniør på begynnernivå. Hvis du ikke har besøkt Norge, må du tro meg når jeg sier at det er blant de mest industrialiserte landene i verden. I dette yrket kan du tjene mellom 251 000 NOK og 867 000 NOK.

Kirurger/leger

Kirurger er høyt lønnede personer i Norge. Dette er på grunn av jobbens natur. Det er en svært kritisk posisjon. Karrieren innebærer også høy risiko og krever omfattende kunnskap og lang læring. Kort sagt, den har alt som skal til for å være godt betalt. Det norske språket er imidlertid viktig. Det er den eneste måten du kan kommunisere med pasientene på. Lønnsspennet ligger mellom 1 050 000 NOK og 3 620 000 NOK.

Bioteknologi, best betalte jobb for utlendinger i Norge

Bioteknologien i Norge er svært utviklet, spesielt i Oslo. Akkurat som med IT trenger du ikke å kunne norsk for å kunne jobbe i bioteknologisektoren. Siden sektoren er i utvikling, er det også stor etterspørsel etter disse fagfolkene. Gjennomsnittslønnen for disse fagfolkene ligger mellom 823 000 NOK og 1 290 000 NOK.

Dommere og advokater

Advokater er høyt verdsatt i Norge. Derfor er de høyt verdsatt. En god advokat kan spare deg for både penger og liv. De tjener mellom 712 000 NOK og 2 460 000 NOK. I tillegg tjener dommerne høye lønninger. Årsaken er at de har et stort ansvar. Det er svært utfordrende å avgjøre skjebnen til hundrevis av mennesker. Lønnen varierer fra 880 000 NOK til 3 040 000 NOK.

Fordelene ved å jobbe i Norge

Norge har god levestandard. Selv om levekostnadene er høye, er det god balanse mellom jobb og privatliv. Dette gir folk mulighet til å jobbe, slappe av og tilbringe tid med sine nærmeste. Landet har et system for foreldrepermisjon. Som mor kan du ta 35 ukers permisjon med full lønn.

I Norge har vi også folketrygd. Personer bosatt i Norge er pliktige til å betale avgifter til folketrygden. Det er arbeidsgiverne som betaler de sosiale avgiftene på godtgjørelser og lønninger som arbeidsgiverne må rapportere inn.

I tillegg har Norge feriefridager. Som bosatt i Norge har du rett til minimum 25 arbeidsdager i året. I dette tilfellet inkluderer arbeidsdagene også lørdager. Arbeidsgivere som er over 60 år har også rett til 6 ekstra feriedager.

Den norske kulturen er preget av en natur som oppmuntrer til friluftsliv, inkludert ski- og fotturer. Det finnes også noen myter som forteller om fantastiske figurer, hekser, alver og troll. Landets naturlige omgivelser byr på tradisjonell mat. Når du kommer til Norge, bør du ikke gå glipp av landets lammekjøtt som er så mørt. Dette skyldes at det finnes rene beitemarker der lammene beiter.

I likhet med andre skandinaviske land, som Danmark, har Norge en minstelønn. I tillegg forhandles lønningene vanligvis gjennom kollektive forhandlinger. Bare i noen tilfeller er det inngått individuelle avtaler om ansettelse. I Norge kan du også få betalt for overtid, ettersom den normale arbeidstiden er 9 timer daglig.

Ulempene ved å jobbe i Norge

Selv om det er godt å jobbe i Norge, er det også noen ulemper. Den første er å skaffe seg en jobb. Det kan ta over en måned før du får jobb i landet. Den andre er å ta førerkort. Selv om du hadde førerkort i hjemlandet, må du skaffe deg et nytt når du kommer til Norge. Det kan koste deg rundt 2000 dollar å skaffe deg førerkortet, men det er den eneste enkle måten å gå på jobb og utføre andre aktiviteter på.

Levekostnadene i Norge er høye. Landet har de nest høyeste matvareprisene i Europa. Dessuten er prisene på tobakk og alkohol høye. Dette problemet gjør at en del nordmenn drar til Sverige for å kjøpe varer som tobakk, alkohol og godteri.