Billigere strøm og tiltak du kan gjøre for å redusere strømutgiftene

For å redusere strømutgiftene er det flere tiltak du kan gjøre i boligen. For eksempel å oppgradere vinduer og ventilasjonssystem og mye mer. Det er selvfølgelig også viktig å se etter billigere strøm hos de forskjellige selskapene. Kilowatt prisen varierer mye i Norge. 

Men dette hjelper veldig lite dersom boligen din er i dårlig forfatning, og det kan være mange årsaker til at du opplever økte utgifter på strømmen i dag. Her skal vi se nærmere på hvilke vanlig tiltak nordmenn trenger, og i tillegg hvordan du kan få støtte til enkelte av oppgraderingene fra Enova.

Få støtte til isolering av huset

En av hovedårsakene til at mange husstander har høye strømutgifter er at de har for dårlig isolering rundt vinduer og dører. Dette fører til at masse varme slipper ut gjennom sprekkene, og øker strømutgiftene betraktelig i gamle boliger. 

Men mange kan faktisk få dekket noe av kostnadene som er forbundet med oppgradering av isolasjon i hjemmet. Du kan søke hos Enova for å få dekket opptil 25 % av kostnadene forbundet med dette, og i tillegg 50 % opptil 5000 kroner for energirådgivning. 

Energirådgivning er veldig viktig, slik at du kan få dokumentert alle utgifter forbundet med etterisolering av boligen din.

Støtte til smarthussystemer

Enova gir også støtte til hjem som ønsker å implementere smarthusløsninger for å spare strøm. På denne måten kan du styre strømforbruket ved å handle strøm når det er billigst på markedet. Da vil du heller redusere innkjøp mens prisene er på topp. 

Smarthussystemer vil også kunne:

  • Regulere varme på rommene, 
  • Skru av lys i enkelte rom som ikke brukes
  • Slå av apparater som ikke brukes
  • Tilknytte komfyrvakt for å unngå brann
  • Koble ut sikringer ved jordfeil

Et godt smarthussystem er ikke bare et system for å spare strøm. Det er også en viktig del av sikkerheten av større boliger med mange elektriske apparater. 

Du kan få støtte til opptil 10.000 kroner fra Enova til å implementere smarthusløsninger som sparer strøm.

Skift til lavenergivindu

Selv om vinduer ikke utgjør mer enn opptil 10 % av den total ytterflaten på boligen, er det gamle vinduer som står for 40 % av varmetap i boliger. Å skifte vinduer kan altså bety en stor reduksjon i energikostnadene på din bolig.

Årsaken til varmetapet er at mange boliger er bygget på 80-tallet og før dette ikke har mer en to lag på vinduene. Men i dag produseres vinduer med tre lag, som isolerer langt bedre om vinteren. 

Kledningene rundt vinduene kan også være en av hovedsynderne til varmetap i boliger. For å sjekke om du er nødt til å skifte vindu eller kledninger bør du få en befaring av en godkjent fagperson, som en snekker eller takstmann. 

Om det er listene som er problemer, kan du vurdere å skifte dem ut med tettelister. Dette er lister som har mye bedre isolasjon og kan redusere energiutgiftene med 25-50 kWh per løpemeter. Har du en stor bolig med mange vinduer og dører, kan dette bety store besparelser på strømregningen.

Spar strøm med et balansert ventilasjonssystem

Gamle ventilasjonssystemer tar ikke vare på varmen av gammel luft i rommet, de slipper ut både varme og dårlig luft. Men med moderne ventilasjonssystemer kan du ta vare på opptil 90 prosent av varmen fra den gamle luften som slippes ut, og dermed bare trekker inn frisk luft uten varmetap. 

Enova gir også støtte til oppgradering av ventilasjonssystemet på opptil 10.000 kroner, slik at du kan både spare energi og få et bedre inneklima. 

Dette vil ikke bare hjelpe deg med å redusere strømutgiftene, men også redusere sannsynligheten for at personer blir syke av dårlig luft i boligen.