Hva skjer med lånemarkedet i Norge i 2023?

Å spå fremtiden til rente- og lånemarkedet kan være risikosport, særlig i en situasjon preget av volatilitet og store svingninger i markedet. For eksempel skapte kollapsen i Silicon Valley Bank ekstremt store bevegelser i både rente- og aksjemarkedet i mars 2023, til tross for at denne bankens situasjon forhåpentligvis var et ekstremtilfelle. Gitt denne bakgrunnen, hva vil skje med lånemarkedet i Norge videre i 2023?

Den svært viktige renten

Kostnaden for et lån er selvfølgelig avhengig av flere ulike faktorer, både rente og ulike gebyrer påvirker totalbildet. For noen typer lån kan det være utfordrende å beregne den totale lånekostnaden, derfor er sammenligningstjenester nyttige hjelpemidler. For eksempel kan du sammenligne lån til forbruk hos Matchbanker, som er en tjeneste med fokus på usikret kreditt. Samtidig kommer du aldri helt unna at rentenivået påvirker kostnaden, for boliglån er selve renten helt avgjørende.

  • I stort har renten vært på vei oppover i løpet av den siste tiden, for så vidt fra svært lave nivåer. Den hovedsakelige driveren bak denne utviklingen er høy inflasjon. I en slik situasjon prøver sentralbankene å kjøle ned økonomien ved å øke rentene, noe som da også gir utslag i renten på gjeld og kreditter til private husholdninger.
  • De fleste økonomer forventet noen flere rentehevinger under 2023, før «rentetoppen» sannsynligvis ville oppnås en gang i løpet av året. Etter den siste tidens bankvolatilitet er det noen som regner med at rentehevingene vil bli mer moderate, og kanskje vil renten være på sitt høyeste tidligere i 2023?

For en enkeltperson er det selvfølgelig umulig å gjøre noe med renteutviklingen i verden, så det mest fornuftige du kan gjøre er å følge med på rentenivået til både eksisterende og ny gjeld.

Stigende levekostnader kan påvirke utlån

I en perfekt verden skal alle banker og kredittgivere ha tatt høyde for fremtidig stigende rentenivå i forbindelse med vurdering av lånesøknader, men det er likevel mange nordmenn som kan få utfordringer med kraftig økende renter og høy inflasjon. Det er kanskje særlig prisstigningen som kan være det som virkelig skaper problemer, da høyere levekostnader kommer på toppen av økte renteutgifter.

Selv om bankene allerede skal ha tatt høyde for stigende renter opp mot det nivået vi ser i dag, er den kraftige inflasjonen noe som sannsynligvis ikke har vært med i alle beregninger. Det kan igjen føre til at flere banker ser seg nødt til å innskjerpe vurderingen av lånesøknader, da evnen til å betjene gjelden åpenbart er avhengig av søkerens kostnadsbilde i stort.

Demping av låneopptak og forbruk

Det er greit å huske på at Norges bank øker rentene med et klart formål: å kjøle ned økonomien og å redusere inflasjonen. Det betyr at målet helt enkelt er at både selskaper og privatpersoner skal få litt dårligere råd, slik at veksten i økonomien reduseres noe og inflasjonen synker.

Det er derfor også helt naturlig at vi vil se en ytterligere avkjøling i lånemarkedet gjennom 2023, det er egentlig et godt tegn. Det viser da at tiltakene til Norges bank og andre sentralbanker fungerer, og at vi etter hvert forhåpentligvis også vil se en normalisering av både inflasjon og rentenivå.