Programmer for utdanningsmobilitet i Norden

Det er ingen tvil om at utdanning, uansett hva den heter, gir større muligheter for alle som tør å satse fullt ut og tilegne seg de ferdighetene og kunnskapene den gir. I Europa generelt og i Norden spesielt har utdanning en sentral plass i samfunnet, noe som forklarer de store investeringene som gjøres for å gi nødvendig støtte. Det som er spesielt med de nordiske landene når det gjelder utdanning, er at det ikke kreves en krone direkte av studentene for å ta utdanning på offentlige skoler og universiteter. I stedet nyter ambisiøse og fremtidsrettede studenter godt av de mange mulighetene som ligger i mobilitetsprogrammene.

Fra Norge, Sverige, Finland, Danmark, Sverige og offshore-territorier som Island, er det fortsatt staten som finansierer utdanningen, og det er en oppgave de utfører med stor flid. For å holde tritt med internasjonalisering og kunnskapsdeling har de nordiske landene sjenerøse programmer for utdanningsmobilitet som støtter studenter i å studere utenfor det opprinnelige universitetet eller til og med utenfor hjemlandet.

Nordens store engasjement for å fremme utdanning og forskning

En rask sjekk av de ulike nordiske universitetenes profiler vil avsløre hvor mange fremtredende forskere som har studert ved dem. Faktisk kan noen av de mest anerkjente politiske ekspertene vi har i dag, spore sine røtter tilbake til nordiske utdanningsinstitusjoner. Så hvis du fortsatt er usikker eller motvillig til å søke om studier i Norden, kan du føle deg oppmuntret og sette i gang, for du har noe stort i vente.

Med en økonomi som ligger på 11. plass på verdensbasis og en dedikert arbeidsstyrke som er opptatt av å levere kun det beste, har Norden over tid åpnet grensene for internasjonale studenter. Tidligere virket Norden så lukket for utlendinger som ønsket å studere der, fordi undervisningen bare ble tilbudt på lokale språk, men slik er det ikke lenger.

En rask gjennomgang av prospektene til de fleste nordiske universiteter vil uansett avsløre for den som er interessert, at et par av kursene faktisk undervises på engelsk. Selv om de fleste av disse kursene er på masternivå, kan vi alle rose Norden for å satse på internasjonalisering av utdanning.

Læring er gøy i Norden

Det som kjennetegner Norden, er at uansett hvilket utdanningsnivå man befinner seg på, er det alltid gøy og spennende. For å krydre læringen og gjøre høyere utdanning morsommere, har Nordisk råd og nordiske byråer gjort det mulig for studenter å studere ved ulike universiteter eller i ulike land og overføre studiepoengene til det landet der de opprinnelig var innskrevet.

Mangfold og inkludering i læringen

Mobilitetsprogrammene er en fantastisk måte å tilføre mangfold til læringsmiljøet og berike studentenes perspektiver på. Faktisk kan mobilitetsprogrammene i Norden ses på som en perfekt måte å legge til rette for effektiv integrering og overføring av arbeidskraft på tvers av landegrensene.

Riktignok har Norden noen av de høyest utdannede menneskene i verden, og de gjør alt for å holde seg på toppen. Forskning, innovasjon, oppfinnelser og utvikling er fortsatt en sentral del av de nordiske universitetene. Utvekslingsprogrammer på tvers av land og universiteter bidrar til å overføre de beste perspektivene og få forskere ut av komfortsonen.

Samarbeid om forskning og læring

Forskningssamarbeid og utvikling som mobilitetsprogrammene har skapt, gjør at næringslivet i Norden ligger i forkant av resten. Hvis du får sjansen til å dra nytte av de tilgjengelige programmene, skjønner du raskt at det å være en del av et utvekslingsopphold ikke bare er for å gjøre studiene dine morsomme, ja, det er delvis det, men poenget er å utfordre deg utover det…

Hvis det er én ting som gjør at utflyttere og innvandrere blir værende lenge i Norden, selv om de innerst inne har lyst til å dra, så er det utdanningen. Hvis barnet ditt er ambisiøst og fokusert nok til å bli en ekte akademiker, tilbyr Norden det perfekte miljøet og fasilitetene for å realisere denne drømmen.

Ingen salg av utdanning, det er gratis som sukkertøy i Norden.

Over hele verden ropes det høyt om hvor mye kvaliteten på utdanningen har gått ned på grunn av ufølsomme tiltak for å kommersialisere utdanningen. I noen land har universitetene for lengst mistet sin rolle som sentre for forskning og utvikling. Studentene sitter kanskje bare i klassen, blir overøst med teori om hverandre, og så pang! er det tid for eksamen. Dette er ikke i nærheten av Norden. Praktisk og erfaringsbasert læring er det de nordiske universitetene fokuserer på å gi sine studenter, og det vil du merke når du begynner å studere der.

I alle de nordiske landene er utdanningen gratis og hovedsakelig finansiert av staten. Selv om du tar høyere utdanning, trenger du ikke å bekymre deg for skolepengene, for de er allerede betalt. Alle disse dreier seg om prinsippet om at de samme utdanningsmulighetene skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av bakgrunn eller klasse.

Støtte til universitetsstudenter i Norden

Alle studenter i høyere utdanning har rett til en viss grad av ubetinget økonomisk støtte, noe som har bidratt til at de fleste fra denne regionen har tatt stadig mer utdanning. Siden Norden er en av de mest likestilte regionene i verden, er likestilling mellom kjønnene en viktig bidragsyter til regionens økonomiske suksess. Mange kvinner gjør store framskritt på utdanningsstigen, og i 2021 hadde et høyt antall kvinner fullført minst en mastergrad.

Nordisk smart mobilitet og konnektivitet kan gi et enormt bidrag ved å sikre at den operasjonelle omstillingen tar sikte på en bærekraftig fremtid. Det er faktisk en stor fordel for Norden å satse på innovative mobilitets- og konnektivitetsløsninger. Bevegelser og forbindelser mellom steder og mennesker i denne regionen har endret seg til det bedre. Nå kan Norden skryte av mange store aktører som jobber med smart tilkobling og mobilitet for både privat og offentlig sektor, spesielt innen utdanning.

Utdanningsprogrammer i hele Norden for deg

Når du først har meldt deg inn ved et av de statlige universitetene i Norden, er det ikke et must at du tar alle studiepoengene dine der. I stedet kan du delta i et av utvekslingsprogrammene. Deretter kan du overføre opptjente studiepoeng til universitetet der du bor. På denne måten får du lære fra ulike miljøer, velge ulike perspektiver, utvikle partnerskap og kontakter som utvider horisonten og karrieremulighetene dine etter endt utdanning.

1. Nordplus mobilitetsprogram

I Norden er dette et av Nordisk ministerråds største støtteprogrammer, og det har eksistert siden 1988. Hovedagendaen for dette utdanningsprogrammet er å sikre livslang læring, mobilitet og språkkonnektivitet i utdanningen.

Når du velger dette utdanningsprogrammet i Norden, vil du få erfaring med delprogrammer som støtter en rekke aktiviteter og prosjekter. Hvert år støtter Nordplus tusenvis av mobile aktiviteter, utviklingsprosjekter og nettverk i alle aldersgrupper. Dette vil også gjelde for alle aktører i Norden og Baltikum.

I henhold til Nordplus’ vilkår har du som student eller elev mulighet til å delta i utvekslingsprogrammene blant de mobile aktivitetene som tilbys. Det eneste som kreves, er at utdanningsinstitusjonen din deltar i et av Nordplus-prosjektene med de andre nordiske utdanningsinstitusjonene. Selv om du er fra den danske minoriteten i Tyskland, kan du også søke om Nordplus-midler. Nordplus-finansiering gjennom en spesialavtale med Danmark.

2. Det nordiske masterprogrammet

Hvis du er på utkikk etter et program basert på forskning, høy kvalitet og ekspertise, er dette det beste programmet for deg. Nordic Master Programme er et 2-årig engelskspråklig masterprogram som tilbys i fellesskap av to eller flere utdanningsinstitusjoner fra to forskjellige nordiske land. Gjennom dette programmet har du også mulighet til å ta en masterutdanning som krever at du bor i Norden mens du studerer.

3. Nordkurs-programmet

Hvis du er i jobb eller studerer andre fag og tilfeldigvis er ledig det meste av sommeren, passer Nordkurs-programmet for deg. Det tilbyr en rekke sommerkurs på universitetsnivå, hovedsakelig innen språk, kultur og litteratur i hele Norden. De viktigste kursene er basert på ECTS-poeng og tilbys årlig på svensk, dansk, finsk, norsk og islandsk, og enkelte år også på grønlandsk, færøysk og samisk.

Det betyr i praksis at hvis du er student eller til og med arbeider i ett nordisk land, har du mulighet til å tilbringe hele 2-4 uker av sommerferien i et annet nordisk land for å studere. Du kan velge å lære om et annet nordisk lands kultur, litteratur eller språk.

4. Nordsprak

Her beskrives et nettverk av de nordiske morsmålslærerforeningene for lærere i nordiske språk i form av fremmedspråk. Kursene her omfatter kultur, litteratur og didaktikk for både grunnskole- og videregående lærere.

Nordsprak-programmet tilbyr først og fremst lærere i nordiske språk tidsskrifter, konferanser og kurs som gir dem mulighet til å oppdatere kunnskapen sin. Du kan vurdere å øke dine kunnskaper om kultur og litteratur i andre nordiske land og samtidig forbedre dine pedagogiske ferdigheter.