Slik markedsfører du bedriften din på en effektiv måte i Norge

Effektiv markedsføring er helt avgjørende for de aller fleste virksomheter, og det kan være utfordrende å skape oppmerksomhet i et konkurransepreget marked. Det gjelder uten tvil også mindre virksomheter som prøver å etablere seg i Norge, uavhengig av om det gjelder sesongpreget arbeid eller mer langsiktige prosjekter.

Lokal markedsføring er effektiv

Til å begynne med vil det alltid være fornuftig å prøve å være så målrettet og fokusert som mulig, særlig når det gjelder å tilby produkter eller tjenester i et begrenset geografisk marked. Enkle plakatrammer på bedriftens lokale, gjerne kombinert med foliering og god skilting, skaper oppmerksomhet i området. Det er viktig ikke å undervurdere betydningen av slik markedsføring, særlig når det gjelder å bygge kjennskap.

Profilering av bil kan også være et svært viktig virkemiddel, i hvert fall hvis bilen fremstår som en positiv «ambassadør» for selskapet. Husk på at en godt profilert bil fungerer som en rullende reklameplakat gjennom hele dagen, i tillegg til å være ekstra effektiv når du utfør et oppdrag hos en kunde. Anbefalinger ligger ofte til grunn for valg av for eksempel håndverkere, og et godt rykte i utvalgte nabolag kan være gull verdt.

Direktemarkedsføring – digitalt eller papirbasert?

Det er fortsatt en god del mindre virksomheter og enkeltpersoner som deler ut enkle flyere og papirark i postkasser for å markedsføre for eksempel malertjenester. En slik tilnærming kan fungere, men det er ikke gitt at den alltid vil være den mest effektive. I noen tilfeller kan det være greit å kombinere med besøk på dør, samtidig som det er viktig å huske på at nordmenn flest kan være skeptiske til dørselgere.

Digital markedsføring mot et begrenset geografisk område kan også være et alternativ. Da vil det kunne være en god strategi å velge ut noen spesifikke søkeord i et begrenset område, for så å målrette markedsføringen mot disse ordene på en effektiv måte.