Stavkirkene

Stavkirkene i Norge Stavkirkene er de viktigste eksemplene på det europeiske middelalder arkitektur når vi ser på trekonstruksjoner. De fleste stavkirkene som ble bygget i Norge i middelalderen var stavkirker. Tømmer var det naturlige byggematerialet den gang- og er fremdeles det vanligste- nordmenn vil fremdeles heller bo i trehus. Gjennom …

Read more