Stavkirkene

Stavkirkene i Norge

Stavkirkene er de viktigste eksemplene på europeisk middelalderarkitektur når vi ser på trekonstruksjoner.

De fleste stavkirkene som ble bygget i Norge i middelalderen var stavkirker. Tømmer var det naturlige byggematerialet den gang – og er fortsatt det vanligste – og nordmenn vil fortsatt helst bo i trehus. Gjennom vikingtiden ble båtbygging i tre utviklet til en kunstart. Dette nådde sitt høydepunkt i stavkirkene. Stavkirkene er Norges viktigste bidrag til europeisk arkitektur.

Kristendommen ble innført i Norge rundt år 1000. Hundre år senere må det ha vært minst 750 stavkirker i landet. I dag er det rundt 30 tilbake. Det er nesten utrolig at så mange er bevart. Også andre land i Nord-Europa hadde trekirker i middelalderen. Av dem er det ingen som står igjen. Derfor er de norske stavkirkene bevart som det unike minnet de er om gårsdagens arkitektur.

Omstridt opprinnelse

Det finnes mange typer stavkirker, men felles for dem alle er at de har et skjelett eller reisverk av tømmer med veggplanker som står på terskler. Disse veggene kalles stavvegger. Den opprinnelige stavkirken hadde en tilnærmet kvadratisk planløsning. Etter hvert ble den mer langstrakt, og man fikk en type kirke med et midtskip mellom to søylerader og midtganger utenfor disse.
Det er delte meninger om stavkirkenes opprinnelse. Noen mener at de har engelske kirker som forbilde. Andre hevder at stavkirkene er så særegne at de må henge sammen med eldre norrøn byggetradisjon, og antar at stavkirkene er en tilpasning av de gamle hedenske templene til kristendommens krav. Alle synes å være enige om at stavkirkene etter hvert fikk impulser fra europeisk kirkearkitektur, og understreker sammenhengen mellom den treskipede norske stavkirken og den romanske steinbasilikaen.

I denne diskusjonen trekkes også ornamentikken inn, treskjæringer i portaler, søyler og vegger. Den dekorative dyreornamentikken i de eldste kirkene hevder noen må ha førkristne røtter. Senere erstattet med romanske motiver og det klassiske stavkirkeverandaen med flettverk av vinranker og draker.

Liste over stavkirker i Norge

Legg igjen en kommentar