Urnes stavkirke-En av de mange stavkirkene i Norge

Liste over stavkirker

Liste over stavkirker i Norge

I Lustrafjorden, på et vakkert spisset og smalt stykke land som stikker ut i havet omgitt av gårder og frukttrær, ligger stavkirken som ble innlemmet i verdensarven i 1979. Urnes stavkirke er den eldste og mest utsmykkede av Norges 28 stavkirker. Kirken er bygget i siste halvdel av 1100-tallet, men det er påvist rester av tidligere kirker tilbake til 900-tallet. Her har vi en komplett liste over stavkirker i Norge, med en kort beskrivelse. Klikk på kirkens navn for mer informasjon. Vi oppdaterer listen vår fortløpende, men de med en mer utfyllende artikkel er uthevet.

Borgund stavkirke


Borgund stavkirke
i Sogn er den best bevarte av de norske stavkirkene, og den er bemerkelsesverdig med sin fine konstruksjon og fornuftige proporsjoner. Bygget rundt 1200, viet til St. Andrew og senere verken på- eller ombygd. Utenfor vil du legge merke til dragehodene på gavlene, den utskårne vestportalen, ambulatoriet og klokken. Innvendig ser man at tolv korslagte søyler bærer opp midtskipet. Prekestolen er fra slutten av 1500-tallet og altertavlen fra 1620.

Borgund stavkirke er den best bevarte av de norske stavkirkene.

Heddal stavkirke


Heddal stavkirke
er Norges største. Den er treskipet med apsis og omgitt av et overbygd ambulatorium. Man antar at kirken ble oppført rundt 1250. Veggmaleriene og altertavlen er fra 1600-tallet. Kirken ble restaurert på 1850-tallet og reparert 100 år senere.

Urnes stavkirke

Urnes stavkirke Urnes stavkirke i Sogn er Norges eldste, oppført rundt 1150. Den har vesentlige deler fra en eldre kirke, som den rikt utskårne nordportalen. Denne treskjæringen gir navn til Urnes-stilen og daterer disse elementene til rundt 1050. De innvendige søylekapitlene er også rikt utsmykket. Over korbuen henger et romersk krusifiks. Andre deler av inventaret stammer fra 1660-tallet.

Roldal stavkirke (Røldal)

Roldal stavkirke (Røldal ) er trolig fra 1200-tallet. Skipet og koret er dekorert på 1600-tallet. Middelalderkrusifikset over altertavlen tilskrives helbredende krefter. Den årlige pilegrimsferden fortsatte langt inn i protestantisk tid.

Eidsborg stavkirke

Eidsborg stavkirke er trolig den første som ble bygget tidlig på 1200-tallet og er viet til de reisendes skytshelgen, Nikolaus av Bari. De malte figurene og ornamentene fra 1600-tallet ble avdekket ved en restaurering i 1929.

Heddal stavkirke

Middelalderskipet utgjør kjernen i Rollag kirke, men stavkirken ble utvidet og ombygd mot slutten av 1600-tallet. Prekestolen og veggdekorasjonene stammer også fra denne tiden.

Numedal er kjent for sine trekirker. Nore kirke ble bygget på 1100-tallet som en korsformet kirke, og utvidet og delvis ombygd på 1600- og 1700-tallet. Flesberg stavkirke er fra samme periode og ble ombygd til en korskirke i 1735.

Høyt oppe i Numedal finner vi Uvdal stavkirke, også den fra slutten av 1100-tallet og ombygd til en korskirke i 1723. Portalene, de groteske halvmaskene over korbuen og vestgalleriets utskjæringer er fra middelalderen. Renessanseinnredningen er fra 1600-tallet og rokokkoornamentene fra 1700-tallet.

Torpo stavkirke

Torpo stavkirke ble viet til den hellige Margareta i andre halvdel av 1100-tallet. Det er Hallingdals eldste bygning. Et utskåret våpenhus og malte takmotiver fra Margareta-legenden er middelaldersk utsmykning.

Hedal kirke

Hedal kirke er opprinnelig en stavkirke fra slutten av 1100-tallet. Den ble utvidet til en korsformet kirke i 1699, og gjennomgikk flere senere utvidelser. I sakristiet kan man se skinnet av en bjørn som ifølge legenden ble skutt foran alteret da kirken ble gjenoppdaget etter svartedauden.

Fra Reinli stavkirke er det vid utsikt langt utover Valdres. Kirken nevnes første gang i 1327, men stammer trolig fra 1200-tallet. Altertavlen er en omarbeidet triptyk fra middelalderen. Prekestolen har et renessansepreg.

Urnes stavkirke

Hegge stavkirke, sognekirken i Øystre Slidre i Valdres. Første gang nevnt i 1327, men er antagelig hundre år eldre. Det er en basilika med åtte bærende søyler. Altertavlen ble skåret ut av en lokal kunstner i 1780.

Oppe i lia i Vestre Slidre ligger Lomens stavkirke fra ca. 1200. Skipets midtrom bæres av fire søyler og har rike treskjærerarbeider på portaler, korbue og søylehoder (kapiteler). I størrelse og form tilsvarer den Høre kirke i nabosognet.

Gol stavkirke
Gol stavkirke på Norsk Folkemuseum Oslo

Haltdalen stavkirke, landets nordligste, står på Trøndelag Folkemuseum. Kirken er trolig fra 1100-tallet, og er den eneste stavkirkeryggen av østskandinavisk type. Denne enkle skipstypen var utbredt i Trøndelag og Sverige.

Hore stavkirke (Høre ) er fra andre halvdel av 1100-tallet og ombygd rundt 1820. Kirkegårdsporten, som er kirkens opprinnelige mønetårn, har fine utskjæringer. Innvendig vil du legge merke til kapitellene, prekestolen og den naive altertavlen.

Øye stavkirke (Øye ) er fra 1100-1200-tallet; den ble rekonstruert i 1956 fra 156 deler som ble funnet under gulvet under den nåværende sognekirken.

Fantoft stavkirke, fra 1100-tallet, bygget i Fortun, flyttet i 1879 til Fantoft. I den eldste døren i kirken er det montert et lite smijern med grønn stein, sannsynligvis en relikvie, nå kjent som ønskestein. Utenfor kirken står et steinkors fra innføringen av kristendommen rundt år 1000.

Hopperstad stavkirke, som ligger i Vik i Sogn, er en stavkirke av treskipstype, trolig fra slutten av 1100-tallet. Det mest interessante er den gotiske alterbaldaquinen med utskårne hoder og dekorasjoner, og maleriene i hvelvet som viser Jesu barndom.

Urnes stavkirke Luster i Sogn
Urnes stavkirke Luster i Sogn

Kaupanger stavkirke fra ca. 1180. Restaurert og gitt det eksteriøret det tidligere hadde, rundt 1600. Renessanseinteriøret stammer også fra denne tiden.

Den gamle stavkirken i Garmo er fra Lom. Den har blitt gjenreist på Maihaugen i Lillehammer. Kirken er av gammel type og trolig bygget på 1100-tallet. Prekestolen er produsert i Romsdal på Vestlandet. Resten av interiøret består av Gudbrandsdalsmøbler fra 1600- og 1700-tallet, restaurert og delvis rekonstruert.

Vaga stavkirke (Vågå), nevnt første gang i 1130. Ombygd fra 1625 til 1630 med bruk av materialer fra revne stavkirker. Døpefonten og det store krusifikset er fra middelalderen, prekestolen og altertavlen fra 1600-tallet. Korbuen ble skåret og dekorert i 1758.

Favang stavkirke (Fåvang ) ble ombygd i korsform rundt 1630 med stavmaterialer. Altertavlen og prekestolen er i renessansestil. Tilfeldighetsbuen er skåret og malt av en landsbykunstner på 1700-tallet.

En av stavkirkene i Norge – Lom kirke

Stavkirke fra Gol i Hallingdal. Konstruert rundt 1200 med staver (søyler) som det viktigste elementet for å bære taket. Ble i 1885 flyttet til Kong Oscar2. s plass Badusbråten – nå en del av Norsk Folkemuseum. Brukes i dag til gudstjenester om sommeren, og det holdes gudstjenester hver søndag i disse månedene.

Ringbu stavkirke er fra slutten av 1100-tallet og ble ombygd til en korskirke rundt 1630. Laurentius-figuren og døpefonten er fra middelalderen, altertavlen fra 1686, prekestolen og kormonogrammet fra 1702.

Lom stavkirke – treskipet og med mange søyler – er fra slutten av 1100-tallet. Utvidet til en korsformet kirke på 1600-tallet. Koret ble dekorert i 1608. Korbuen ble hugget ut i 1793. Akantusbladene på prekestolen er av nyere dato. Restaureringen fant sted i 1933.

Rodven kirke (Rødven ) i Romsdal er en enskipet stavkirke. Den inneholder deler fra slutten av 1100-tallet. Kirken har gjennomgått betydelige omstruktureringer og endringer gjennom tidene. Et krusifiks fra 1200-tallet hører til det gamle interiøret.

Author photo
Publication date:
Author: Ludvig
Ludvig is the owner and driving force behind Scandinavia.life. A native Norwegian with ties to Denmark, Sweden and Finland, he is the perfect guy to guide you through the delights of Scandinavia.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *