Borgund stavkirke

Borgund stavkirke

Borgund stavkirke ligger i Borgund i Laerdal kommune i Sogn og Fjordane. Ca. 200 km øst for Bergen og 50 km fra Flam. Denne kirken regnes som en svært godt bevart stavkirke – den mest autentiske av alle – fra middelalderen. Med trinnvis oppbygging av gallerier, scener, forhøyet senter, mønetårn og skalldyrlignende spon som tekker tak og vegger. Borgund er av mange blitt sett på som prototypen på en stavkirke. Den har ofte stått modell når andre stavkirker skulle restaureres.

Stavkirken har blitt forsøkt kopiert en rekke ganger. I 1908 ble det bygget en kopi av kirken i Tyskland, og på 50-tallet ble det bygget en kopi i USA.

Historisk betydning

Den vakre stavkirken er bygget rundt år 1180 og er rikt dekorert med dragehoder, annen dyreornamentikk og bladranker. Det middelalderske interiøret i stavkirken står nesten som om det var urørt i ettertid. Tregulvet og benkene langs veggene i skipet er også delvis bevart i sin opprinnelige versjon. Konstruksjonen i stavkirken er basert på bruk av bærende staver og søyler.

Borgund stavkirke nevnes første gang i skriftlige kilder i 1342, men det er vanlig å datere den til perioden 1150-1200. Forskning har vist at tømmeret som ble brukt til byggingen av kirken ble hogd vinteren 1180-1181. Kirken må derfor være bygget i perioden like etter dette, og sannsynligvis i god tid før 1200. Kirken er viet til apostelen Andreas.

Arkitektur og byggeteknikk

Det meste av Borgund stavkirkes middelalderske struktur er bevart. Stavkirken består av skip, apsis og kor med galleriet rundt, og både skip og kor har forhøyet midtparti og saltak. Apsistårnene har koniske tak. Det er en overbygning midt mellom murene både mot nord, sør og vest. Kirken har også et frittstående tårn med en klokke fra middelalderen.

Hovedkonstruksjonen i skipet og koret med tømmerstokker, sviller, stolper, veggplater, diagonalstivere og veggplanker er originale. Det samme gjelder konstruksjonen av taket over skipet og koret. Mønetårnet på skipet, apsis og apsistårnet og klosteret rundt kirken er også fra middelalderen, men enkelte spor kan tyde på at disse gjenstandene er kommet til noe senere.

Det middelalderske interiøret i Borgund stavkirke står så godt som urørt. Korets skjerm er fra middelalderen, men ble fjernet etter reformasjonen. Det middelalderske tregulvet og benkene langs veggene i skipet er også delvis bevart. Også et middelaldersk steinalter og en døpefont i kleberstein er bevart. Den innvendige korveggen har utskårne figurer og runer som trolig stammer fra middelalderen.

De innvendige søylene som bærer det opphøyde, sentrale romskipet, har utskårne masker. På sørveggen i kirkeskipet er det fortsatt innvielsessko sener på veggen på innsiden. På sørveggen i kirkeskipet er det fortsatt innvielsessko sener på veggen på innsiden. Den innvendige korveggen har utskårne figurer og runer som trolig stammer fra middelalderen. De innvendige søylene som bærer det opphøyde midtrommet i skipets øvre del, har utskjæringer i form av groteske masker.

Interiøret i den vakre Borgund stavkirke

Prekestolen er fra perioden 1550-1570 og altertavlen er fra 1654, mens rammen rundt tavlen er fra 1620. Maleriet på altertavlen viser korsfestelsen i midten, flankert av Jomfru Maria og døperen Johannes. I tympanonet svever en hvit due på blå bakgrunn. Under bildet er det en inskripsjon med gylne bokstaver på svart bakgrunn. I kirken er det også bevart et sakramentskap fra perioden 1550-1570.

Det er tre portaler i Borgund stavkirke. Skipet har portaler mot vest og sør, og koret mot sør. Den er rikt dekorert med dyreornamentikk (innvevde drager) og bladranker. Skipets sørportal ligner vestportalen, men er mer beskjedent dekorert. Den har en utskåret løve som står på kapitlet. Korets sørportal er sterkt utmeislet. Takene er dekket med tradisjonelle takspon av tre, og noen er trolig fra middelalderen.
Deler av skipskammen ble skiftet ut i 1738, noe som også fremgår av en inskripsjon i kammens dekor. Også dragehodene og resten av takdekorasjonene er skiftet ut, men dragehodene fra middelalderen ble bevart for ettertiden.

Arkeologiske undersøkelser

Kirken står på den opprinnelige tomten, og det ble utført bygningsarkeologiske undersøkelser av kirken både i 1969 og 1986. Under gulvet fant arkeologene spor av bygningsdeler som kan stamme fra en tidligere kirke på stedet.

Borgund stavkirke var i vanlig bruk frem til 1868, da den nye Borgund kirke sto ferdig like ved. Kirkegården er fortsatt i bruk. Den ble kjøpt av Fortidsminneforeningen i 1877 og ble snart et turistmål. Den er i dag en museumskirke, og turismen har de siste årene ført til en viss forvitring av den opprinnelige kirken. Derfor ble det i 1973 lagt et beskyttende tregulv og ballen ble sperret av. Det er også satt inn plastplater foran inskripsjonene. Til tross for dette har det vært en viss slitasje på grunn av de mange turistene som hvert år besøker stavkirken.

Nyttig informasjon

Ved Borgund stavkirke er det et spennende besøkssenter med utstillinger om stavkirkens innflytelse på det religiøse livet i middelalderen, om de norske stavkirkene tegnet av Askim Lantto-arkitektene og unike funn av vikingtidsartefakter. Her finnes også en kafé, en suvenirbutikk og en barnehage. Borgund ligger på en historisk rute – midt mellom Vindhellavegen og Sverrestigen – som byr på flotte turmuligheter. Start fra kirken og følg en flott rundtur på 1,5 time.

På veggene i kirken er det mange synlige runeinnskrifter, nesten som en portal til 1000 år tilbake i tid. På en av dem står det «Ave Maria», og på en annen står det «Tor skrev disse runene om kvelden ved Olavsmessen», de er plassert ved kirkens vestportal.

Det er en fin tur å sykle eller ta buss til Borgund stavkirke, men den er også tilgjengelig med bil.
Mer informasjon under bildet.

Borgund stavkirke er den best bevarte av de norske stavkirkene.

Kirken er åpen for publikum:

I løpet av perioden 1. mai til 30. mai. September hvert år, vanligvis mellom kl. 10.00-17.00.
I perioden 11. juni til 21. juni. I august ble åpningstidene utvidet til kl. 8.00-20.00.

Inngangsavgift:

Adults                       NOK 80
Groups (min. 15), pensioners   NOK 70
Student/children over 5 yrs   NOK 60
Family	                     NOK 190

[wpgmza id=»9″]

Author photo
Publication date:
Author: Ludvig
Ludvig is the owner and driving force behind Scandinavia.life. A native Norwegian with ties to Denmark, Sweden and Finland, he is the perfect guy to guide you through the delights of Scandinavia.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *