Advokater i Danmark

This post is also available in: Engelska Norskt Bokmål Danska Finska Estniska Lettiska Litauiska Hindi Arabiska Förenklad kinesiska Franska Tyska Japanska Polska Ryska Spanska

Danmark är bland de länder i världen som respekterar lagens rättsprocess och upprätthåller grundläggande mänskliga rättigheter. Innan domstolen kan behandla och avgöra alla ärenden tillåts alla som åläggs i målet att få juridisk representation genom ett val av lager.

Beroende på det specifika fallet, staten kan tilldela någon advokat men personen har möjligheterna att ansöka om att få en annan advokat utifrån sin egen bedömning av ärendets framsteg.

Olika frågor i Danmark, inklusive att etablera ett företag, familjeåterförening, orättmätig behandling av en statlig myndighet, egendomstvist, skilsmässa, vårdnad av barn, könsvåld, drogmissbruk etc. kräver juridisk representation.

Ett ärende kan verka enkelt att du känner att det är enkelt för dig att åtala på egen hand men det kan inte vara effektivt eftersom det bara är advokater som kan bedöma de juridiska konsekvenserna av alla frågor utifrån deras utbildning och många års erfarenhet.

Ditt val av advokat kommer i stor utsträckning att påverka huruvida dina inlagor kommer att bli framgångsrika eller inte.

Varför behöver du en advokat i Danmark

Den juridiska miljön i Danmark, precis som alla andra europeiska länder, kan vara komplicerad för någon som inte har någon kunskap om lag att navigera. Kom ihåg att så mycket som Danmark har sina egna landsspecifika lagar är de också bundna av EU -lagarna, särskilt i frågor som rör immigration och humanitära fall. Det är därför lämpligt att få en kompetent advokat med erfarenhet inom din specifika ärendekategori att utarbeta ansökningar och göra allt som har med juridisk representation att göra vid en domstol. En advokat i Danmark kommer att vara till hjälp för dig i många fall, inklusive men inte begränsat till;

  • Rättstvister: de advokater som har lång erfarenhet och förståelse av lagen kommer att vara praktiska när det gäller att granska dina specifika frågor och sätta dem i ett juridiskt perspektiv för att du ska vinna ärendet. Som du förstår behöver du en grundlig identifiering av lagpunkter för att vinna juridiska strider i någon domstol i Danmark.
  • Införande av ett företag : Som en ambitiös entreprenör kräver ditt intresse av att etablera ett företag eller någon form av verksamhet i Danmark korrekt efterlevnad av de fastställda förfarandena. Det är ditt ansvar som företagare att få juridisk hjälp från lager i frågor som dokumentation, registrering, skatteplikt och allmän verksamhet.
  • Särskilda tillstånd och licenser : Korrekt dokumentation är en aspekt som håller enheter igång utan problem i Danmark. Det finns alltid ett behov av att se till att människor, företag och grupper har de tillstånd och licenser som krävs. Juridisk hjälp är nödvändig i sådana fall.
  • Invandring .
  • Familjeåterförening .
  • Barnomsorg .
  • Äktenskapsskillnad .
  • Familjegendomstvister .
  • Skydd av immateriella rättigheter .
  • Anställningsfrågor .

Varning: När du behöver en advokat, se till att kontrollera deras profiler för att säkerställa att deras områden inom juridisk praxis matchar det du verkligen vill lagföra. Även om de flesta av dem kommer att hänvisa dig till andra människor om fallet du har väckt inte ligger inom deras styrka, kan vissa fortsätta och hamna inkompetenta.

Skaffa dig en advokat i Danmark

Precis som i andra länder i världen har praktiserande advokater i Danmark sina etablerade företag över hela landets regioner. Advokatbyråerna har specifika adresser och kontaktuppgifter, vilket innebär att du inte ens nödvändigtvis behöver besöka deras lokaler för att få tjänster. Med ett mejl eller telefonsamtal får du feedback under den normala arbetstiden om hur du ska gå vidare med ditt ärende.

Alla advokatbyråer har en sekreterare som fortlöpande kommer att ha kontakt med dig på advokatens vägnar. Endast kritisk känslig information kan kräva att du pratar en med en med advokaten själv. I ärenden som staten väcker mot dig, till exempel frågor som rör bosättning och invandring, kommer du att tilldelas en behörig advokat vars roll slutar när ärendet avgörs. Alla betalningar till statligt tilldelade advokater tillgodoses av staten själv, inte av den tilltalade.

För privat juridiskt bistånd är det viktigt att få rätt advokater med rätt legitimation för att vinna ditt ärende. Kontrollera alltid här för all information du kanske vill veta om danska advokater. Webbplatsen ger dig alla detaljer inklusive advokatbyråns lokalisering som kan vara till hjälp för att upprätthålla korrespondens med advokaten.

Rättegångskostnader i Danmark

Som praxis har sökanden ansvaret för att betala alla advokatkostnader som uppkommer genom att få juridiskt yttrande från en expert. Annars kommer domstolen när som helst att avgöra om svaranden ska eller inte ska betala kostnaderna. Brottmålen, tolkningskostnaden betalas av den danska statskassan.

Offentlig rättshjälp i Danmark

I Danmark finns det tre aspekter av rättshjälp som en person kan få när som helst beroende på omständigheterna kring det specifika fallet. I Danmark kommer den offentliga rättshjälpen att täcka kostnader inklusive advokatkostnader, bistånd till civilrättsliga förfaranden och advokaters rättshjälp.

Senaste inläggen av Ludvig Hoel (se alla)