Anmälan till barnomsorg i Danmark

Som utlänning bosatt i Danmark kan du anmäla dig till barnomsorg innan ditt barn är 4 månader gammalt. Både föräldern och barnet måste dock ha ett civilregistreringsnummer (CPR-nummer). Du behöver också en registrerad adress.

I Danmark består barnomsorgen av två nivåer: vuggestue (daghem) och børnehave (förskola). Förskolan är till för barn mellan 6 månader och 3 år. Förskolan är dock till för barn mellan 3 och 6 år.

Att uppfostra ett barn oavsett land är en utmaning. Danmark har dock gjort arbetet enkelt för föräldrarna. Detta beror på det subventionerade danska välfärdssystemet. Ramverket stöder det faktum att föräldrar behöver arbeta även efter att de fött barn. I en familj kan föräldrarna också dela på föräldraledigheten, vilket är fördelaktigt för båda föräldrarna. Anledningen är att alla föräldrar behöver knyta an till sina barn.

I Danmark har de flesta barnomsorgsverksamheter öppet mellan kl. 6.30 och 17.00 måndag till torsdag. På fredagar har de dock öppet fram till kl. 16.00. I allmänhet är institutionerna öppna 50 till 55 timmar från måndag till fredag. Under helgerna är alla daghem stängda. Dessutom är de stängda under vissa helgdagar, t.ex. den 24 december och nationaldagen.

Finansiering Daghem

När det gäller finansiering finansieras barnomsorgen av både föräldrarna och kommunerna. Du måste dock också komma ihåg att priserna varierar beroende på kommun. Föräldrar med en årsinkomst på upp till 181 701 kr får 100% ekonomiskt bidrag från kommunen. De som tjänar mellan 181 701 DKK och 189 817 DKK får en ekonomisk subvention på 95 %. Från 189.818 DKK till 576.799 DKK får de dessutom reducerade ekonomiska bidrag beroende på deras inkomst. De som tjänar över 576.800 och mer får dock ingen ekonomisk subvention.

Anmälan till dagvård

Som jag sa tidigare är ett CPR-nummer ett måste före registrering. Dessutom måste du ha en adress i Danmark för att kunna få en. Om du har dessa två kan du registrera dig. Det gör du genom att kontakta kommunen på din adress eller själv göra det på din kommuns webbplats. Du kommer att stå på väntelistan innan ditt barn tas emot på ett daghem. Anledningen är att de måste vara säkra på att de har en chans.

När du registrerar dig ska du ange följande:

  • Adress
  • Barnets namn
  • Nummer i folkbokföringsregistret
  • Det språk som barnet har störst inflytande på
  • Ursprungsland
  • Kontaktuppgifter till föräldrarna, t.ex. e-post och telefonnummer.

Vanlig praxis i det danska barnomsorgssystemet

Det språk som talas är danska i alla kommunala daghem. De barn som talar ett annat språk kommer dock långsamt att stimuleras att lära sig danska. Vid tre års ålder görs en språkbedömning av alla barn som inte har danska som modersmål. Syftet med detta är att dagvården ska erbjuda barnen hjälp med att lära sig danska.

Oavsett väderlek är det vanligt med resor för utomhusaktiviteter. På danska kan vädret ibland bli blåsigt och blött. Därför måste du som förälder se till att ditt barn har gummistövlar och regnkläder. Du bör också ha en vinterdräkt.

Enligt lagen måste daghemmen i Danmark följa en läroplan som stärker barnets motoriska, verbala och sociala färdigheter. De flesta av medarbetarna har normalt mer än tre års erfarenhet av pedagogik. Dessutom fokuserar de på att lära barnen värderingar som ansvar och empati för människor i deras omgivning och för dem själva.

Föräldrarnas inverkan på dagvården

Föräldrarna har möjlighet att inrätta en föräldrastyrelse oavsett om daghemmet är upphandlat, egenägt eller kommunalt ägt. Det är föräldrarnas styrelse som fastställer principen för dagvårdens ekonomi och arbete. När det gäller de privata barnomsorgsinstitutionerna måste kommunstyrelsen se till att föräldrarna har inflytande i de oberoende daghemmen.

Förmåner för daghem

Den första fördelen med daghem är att det ökar barnets sociala kompetens. Anledningen är att de kan interagera med andra barn. Det stärker barnets förmåga att bygga relationer. Dessutom är barnets möjlighet att bygga upp en positiv relation med nya vårdgivare viktig för deras utveckling.

Dagvård förbättrar kontinuitet och rutin. Det är mycket viktigt att ett barn redan i tidig ålder får öva in en rutin. Kort sagt erbjuder daghemmen en struktur för barnen och detta gör det möjligt för dem att förutse och till och med förutsäga vad som kan hända härnäst.

Institutionen främjar också barnens självständighet och oberoende. Detta kan hjälpa dem att leva ett kompetent och självsäkert liv i framtiden. Strategin uppnås genom att daghemmen erbjuder barnen oändliga möjligheter att stärka sina färdigheter.

Author photo
Publication date:
An avid storyteller and passionate writer with a penchant for letting people know that which they don't know while at the same time telling people more about what they may already have known. At the end, you stay informed, be curious, and get cosy.