Starta ett företag i Danmark som utlandsboende

Som utlänning eller utflyttad finns det några saker som du måste veta innan du startar ett företag. Danmark är ett bra land att starta ett företag i eftersom det uppmuntrar entreprenörskap och innovation. Kom dock ihåg att du måste ha ett arbetstillstånd för att kunna göra affärer i Danmark. I artikeln förklaras därför hur man startar ett företag i Danmark som utlandsboende.

Tillstånd att arbeta

Som jag sa tidigare krävs det arbetstillstånd för att driva företag i Danmark. EU/EES-medborgare, schweiziska medborgare och nordiska medborgare är undantagna från detta skäl. Anledningen är att de får studera och arbeta i Danmark enligt EU:s bestämmelser om fri rörlighet. Även om du inte behöver någon besöksvisering som medlem i dessa länder måste du skaffa ett uppehållstillstånd i EU.

Om du inte hör till de länder som nämns ovan behöver du ett arbetstillstånd. Du måste också få tillstånd från Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment för att starta ett företag. Om du redan har ett uppehållstillstånd, t.ex. som medföljande make/maka, har du rätt att arbeta eller studera i Danmark.

Vilka typer av företag som kan etableras i Danmark.

De viktigaste typerna av företag som kan etableras i Danmark är små och medelstora aktiebolag, A/S, ApS och aktiebolag. A/S är ett företag med begränsat ansvar. Det är den enda som kan noteras på Köpenhamnsbörsen. Det är bra för dem som startar stora eller till och med medelstora företag. För ett sådant företag krävs en minsta investering på 500 000 danska kronor. Dessutom måste 25 procent betalas vid bildandet. Registreringsavgiften är 670 danska kronor.

ApS å andra sidan är ett litet till medelstort aktiebolag. Detta företag kräver en minsta investering på cirka 80 000 danska kronor. 25 % av pengarna ska betalas ut under utbildningen. För Aktieselskab (A/S) kan man behöva anlita en advokat för att upprätta aktieägarnas avtal.

Det går att få ett privat aktiebolag (ApS) eller ett Anpartsselskab med lägre kapitalkrav. Det är relevant för personer med en eller flera ägare. Denna typ av aktiebolag skiljer sig från ägarna. I de flesta fall kräver bankerna dock att ägarna garanterar återbetalning av lån till företagen. På så sätt blir ägarna ansvariga.

Följande är de viktiga stegen

 1. Registrera ditt företag på virk. dk. Tyvärr är webbplatsen på danska. Du kan alltså aktivera Google Translate för att hjälpa dig att översätta till önskat språk. Om du startar en enskild firma kan du logga in med MiTID eller NemID.
 2. Fyll i den preliminära inkomstbedömningen i din prognostiserade vinst och förlust.
 3. Skaffa ett registreringsbevis för ditt företag. När du har fyllt i och slutfört registreringsprocessen får du ett centralt företagsregistreringsnummer (CVR-nummer).
 4. Öppna ett företagskonto i din bank. När du har fått en bekräftelse på att ditt företag har registrerats och du har fått CVR kan du öppna ett bankkonto.
 5. Om det sker en förändring i din verksamhet måste du registrera ändringarna på virk.dk.

Fördelarna med att göra affärer i Danmark som utlänning

År 2016 listade Forbes Danmark som detsjätte bästa landet av 129 länder att göra affärer i. Som utlänning bör du vara stolt över att göra affärer i Danmark. Några av fördelarna med att göra affärer i Danmark är investerarskydd, korruption, handelsfrihet, äganderätt och skattebörda.

Lätt att göra affärer

Danmark rankas högt i Världsbankens ”Ease of Doing Business Index”. Landet är den enklaste platsen att göra affärer i hela världen och i Europa. Företag som investerar har nytta av saker som en företagsvänlig miljö, öppenhet och ett stabilt politiskt system och en stabil ekonomi. Dessutom har regeringen utvecklat kostnadseffektiva och effektiva affärsprocesser.

Handelsfrihet

Den internationella handelspolitiken i Danmark arbetar för att se till att det råder frihandel globalt. Landet anser att den globala ekonomin, inklusive utvecklingsländerna, gynnas av en ökad internationell handel. Dessutom bedrivs den internationella handeln i nära samarbete med de europeiska medlemsstaterna.

Som företagare kommer du att ha stor nytta av denna fria handel. Anledningen är att landet främjar frihandel globalt och säkrar marknadsöppningar med viktiga handelspartner. Som företagare kan du göra affärer med människor från andra delar av världen.

Ingen korruption

Danmark hör till de länder som är minst korrupta. Danmark, Finland och Nya Zeeland ligger på första plats i Corruption Perceptions Index. Som ni vet undergräver korruption hederliga affärer i alla länder.

Som utlänning som gör affärer kommer du att tycka att det är lätt att göra affärer i Danmark. Du behöver inte muta någon för att få något gjort. Varje person på ett statligt ämbete i Danmark är transparent. Därför finns det stora chanser att verksamheten kommer att gå bra. Du får allting gjort på rätt sätt av rätt personer. När det inte finns någon korruption kommer ni också att arbeta med tydliga avtal. I gengäld måste du som näringsidkare förbereda din tullklarering noggrant.

Teknologi

Tekniken är viktig för alla företag när det gäller att effektivisera produkter, tjänster och system. Danmark är ett av de mest digitaliserade länderna i världen. Danmark har också en bra infrastruktur för informationsteknik.

Förutom att Danmark erbjuder en informationsinfrastruktur i världsklass till sina konsumenter, ökar den snabbare och effektivare kommunikation. Detta gör det enkelt för dem som gör affärer i landet. Det är enkelt eftersom du kan effektivisera och spåra processer, hantera anställdas register och kontakter och upprätthålla dataflödet. Att den har bra teknik ökar dessutom säkerheten. På senare tid har det förekommit allt fler fall av cyberbrottslighet, och företag i Danmark har gjort sitt bästa för att förhindra dem.

Personlig frihet

Personlig frihet gör det möjligt att leva som du är. Genom den kan du göra vad du vill och till och med umgås med de människor som du gillar. Frihet är ett kraftfullt begrepp i affärslivet. Den definieras i termer av kunder, anställda och partner.

De anställda ska ha gratis tillgång till företagets data, oavsett vilken position de har. Detta är demokratiseringen av data. När människor får tillgång till företagets data kan de förbättra sina prestationer. Fri tillgång till data ger dem också en inblick i hur de kan fatta välgrundade beslut.

Som företagare handlar frihet inte bara om att vara din egen chef. Det är en förutsättning för att kunna tänka bortom arbetsfriheten. När du har frihet kan du förverkliga nya idéer, skapa innovationer för att effektivisera saker och ting och trotsa standardprotokollen.

Skydd av investerare

Styrkan i investerarskyddet mäts på en skala från 0 till 10. År 2016 uppmättes den till 7,2 % av Världsbanken. Danmark har en liberal politik när det gäller investeringar och handel. Avtalen om investeringsskydd bygger huvudsakligen på liknande normer som omfattar värdlandets skyldighet att säkerställa:

 • Behandling som mest gynnad nation och icke-diskriminering.
 • Säkerhet och fullständigt skydd
 • Lika och rättvis behandling
 • Gratis överföring av medel
 • Ersättning för förluster till följd av uppror och krig
 • Effektiv och snabb kompensation vid expropriation.

Innovation

Danskarna har en historia av innovation. Förr i tiden var de danska vikingarna stora ingenjörer och innovatörer. Därför lever innovationsandan fortfarande i Danmark. Landet producerar världens främsta upptäckter inom olika områden, bland annat biomedicin, läkemedel, miljövetenskap, jordbruk och livsmedel.

Som företagare bör du uppmuntra teambuilding. Dessutom har landet ett stort offentligt och privat samarbete inom forskning och utveckling. Dessutom är det ingenjörsvetenskap och maskiner som är nationens styrka. Dessutom har det starka utbildningssystemet bidragit till att landet har lyckats bra inom robotikbranschen.

Nackdelarna med att göra affärer i Danmark   

Att få ett bankkonto är den största utmaningen. När du har fått ditt CVR kan det vara svårt att öppna ett bankkonto. För att förstå hur banksystemet fungerar kan du läsa artikeln om bankväsendet i Danmark. De flesta banker avvisar företagare när de behöver ett företagskonto. Jag tror att det är svårt för alla, även för danskarna. Generellt sett är det svårt att öppna ett bankkonto för nya företag. Huvudskälet är de bestämmelser om bekämpning av penningtvätt som bankerna måste följa. Även om du kan hjälpa en bank att utarbeta en budget och en affärsplan räcker det kanske inte.

Den andra risken är företagskulturen. Som företagare måste du ta hänsyn till kulturella skillnader. Den danska företagsmiljön är till exempel avslappnad och informell. Det finns inte heller några hierarkier bland kollegorna. De arbetar huvudsakligen i teamarbete, vilket är mycket uppskattat. I en sådan hierarki är det dessutom svårt att upprätthålla ordning och process på arbetsplatsen.

Processen är en annan utmaning. Som nybliven företagare kan du ha svårt att förstå vilka steg och processer som krävs för att följa lokala regler. I Danmark innebär en förkärlek för struktur och ordning att om du missar någon av planerna kan du få tillbaka dina affärsplaner.