Bank / Danmark

Skatter i Danmark (skat Danmark)

By: Ludvig Hoel

Last Update:

Skatter i Danmark (skat Danmark)

När du står där ute och tittar på hur systemen är välorganiserade och människor får nödvändiga sociala tjänster effektivt, luras inte för att tro att finansiering kommer lätt. Danmark har flera lager av skatter som omfördelar resurser för alla. Danmarks regering agerar som den riktiga storebror som sitter där uppe och ser till att varje flitig arbetare i landet får ett anständigt liv.

Som en bosatt i Danmark , kommer du sannolikt att vara osäker på vilka skatter som tas ut på dig när du tjänar eller köper något. Det kan ta lång tid eller inte ens lyckas alls att verkligen internalisera dina skatteförpliktelser i Danmark. Om du är någon som själviskt vill ha en bra lönesedel efter en lång arbetsmånad är Danmark inte en plats för dig. Om du inte värdesätter det starka sociala systemet i Danmark kan du få den här känslan av att regeringen tar för mycket från dig i skatter för att stödja systemet.

Företagsskatter i Danmark

Om du har för avsikt att etablera ett företag i Danmark, kommer företagsskatter med 22% att gälla. Företagsskatterna beror dock på om företaget har sitt hemvist i Danmark eller någon annanstans. Ett hemvistbolag i Danmark betalar full beskattning eftersom all dess inkomst anses genereras från landet. Företag som är registrerade någon annanstans men som har verksamhet i Danmark är föremål för begränsad företagsskatt.

Inkomstskatt i Danmark

Alla som har registrerat sig för och är arbetar i Danmark måste betala skatt till regeringen via skatteverket Skattestyrelsen. Danska arbetsgivare är mycket sanningsenliga och ärliga mot regeringen, vilket innebär att de inte kommer att engagera sig i apaffären att engagera dig i ”svarta jobb” – en term som används för att hänvisa till att arbeta utan godkännande av bosättning och beskattning.

Du och arbetsgivaren har en skyldighet gentemot regeringen att alltid se till att din inkomst korrekt fångas upp av skattemyndigheten. Skattefusk är mycket förbjudet i Danmark och kommer att medföra fängelsestraff, böter eller båda beroende på det kumulativa beloppet för den undandragna skatten.

Det finns inga specifika inkomstskattesatser men det beror på föreskrivna parenteser. Kort sagt, folk betalar inte skatt i samma takt. Danska Skat använder progressiva skatteklasser där personer med högre inkomst betalar mer, medelinkomsttagare betalar mindre och mycket låginkomsttagare är befriade från att betala skatt.

Att veta vilken skattebetalningskategori du hamnar i vid varje given tidpunkt är bra eftersom det hindrar dig från att hållas för skattefusk.

Skatteuppgifter i Danmark

Alla som har bott i och betalat skatt i Danmark kommer att hålla med om att skatterna är höga, särskilt för människor som vill samla snabbt kapital. Den transparens i vilken skatter administreras gör det dock attraktivt. Deklarationssystemet i Danmark är ett system som uppskattas av varje skattskyldig. Skattemyndigheten ska senast den 1 juli i slutet av ett beskattningsår (31 december) kräver att enskilda skattebetalare lämnar skattedeklarationer . Den danska skattemyndigheten kommer att ge skattebetalarna skattekort baserat på deras beräknade inkomster för föregående inkomstår. Det är viktigt att ha ett skattekort eftersom skattemyndigheten utan något innehar upp till 55% av din inkomst i individuell inkomstskatt. Efter utgången av ett beskattningsår och bedömning av ditt skattebidrag (skatteavgift) fastställer skattemyndigheten din skatteklass och tillämpar relevanta skattesatser. Eventuell överbetald skatt återbetalas sedan till dig plus en ej skattskyldig ränta på 0% från den.

Danskt skattekort

Alla som arbetar och får betalt i Danmark måste betala skatt. Skattemyndigheten förpliktar arbetsgivare och anställda att lämna sann information om vad någon tjänar varje år för att beräkna sin skattepliktiga inkomst och veta i vilken skattegrupp de ska placeras. Om du flyttar till Danmark på ett uppdrag för att tjäna snabba pengar och fuska systemet, är motgiften att det inte kommer att vara möjligt.

Vissa människor tror felaktigt att ett danskt skattekort är något som ett kredit- eller betalkort som någon sveper på en maskin för att göra skatteavdrag. Detta är inte fallet eftersom ett skattekort är precis som en profil eller information som beskriver dina skatteregister. Det är ett digitalt dokument som innehåller de skattesatser och avdrag som tillämpas på dig.

Fördelar med att ha ett skattekort i Danmark

Alla med inkomst eller egendom i Danmark har ett personligt ansvar att rapportera det till skattemyndigheten. Att deklarera inkomsten betyder inte nödvändigtvis att en skatt helt kommer att dras av från dig. Den faktiska skatten som tas ut av dig beror på specifikt tillstånd s till exempel om du har en aktiv banklåneränta, ägande av fastigheten, inkomstnivån och många fler. Ett skattekort skyddar dig från böter, brottsliga förfaranden och ekonomiska förluster i de fall där regeringen inser att du inte lämnar sådan information.

Var kan man få ett danskt skattekort

Så snart du registreras med en HLR i Danmark och har för avsikt att arbeta eller tjäna, måste du ha en prioritet för beskattning. Du måste betala inkomstskatt och göra korrekta deklarationer. Hur som helst kommer alla arbetsgivare i Danmark att först be dig att ha ett skattekort som måste tillhandahållas dem. Skattekortet är kopplat till din HLR vilket innebär att varje arbetsgivare kommer att se det. Alla som har ett lagligt uppehållstillstånd i Danmark är skyldiga och har rätt att få ett danskt skattekort för att behandla sina inkomstbidrag till regeringen. Det är faktiskt en moralisk skyldighet att betala skatt i Danmark eftersom du kommer att dra nytta av det på flera sätt, inklusive bra vägar, fungerande sjukvård, arbetslöshetsersättning, barnbidrag och många fler. Skattekortet utfärdas till alla lagliga invånare i Danmark av danska skattemyndigheten SKAT vid ankomst till Danmark.

För någon som ännu inte får skattekort är det viktigt att ringa skat direkt och berätta vilken inkomst du förväntar dig att få per månad och den förväntade anställningstiden. Från det kommer de att registrera dig i skattesystemet. Även om du kan registrera dig för skattekort när som helst, är det lämpligt att du gör det inom två månader innan du börjar arbeta. För att minska eftersläpning och skatteförvaltningens röda band, behandlar den danska skattemyndigheten gärna ansökningar om skattekort som skickats in tidigast 60 dagar innan man börjar arbeta i Danmark.

Krav för att få ett danskt skattekort

I allmänhet är processen med att ansöka om och skaffa ett danskt skattekort enkelt och enkelt. Skatteombuden kommer alltid att stödja dig som en nykomling i Danmark om allt du kan behöva veta. Ett samtal, mejl eller möte med skattemyndigheten ger dig ett utmärkt tillfälle att få all nödvändig information.

För att få ditt skattekort behandlat utan fel eller några som helst förseningar fungerar det bättre att du har alla nödvändiga dokument på plats. Dokumenten innehåller i princip:

  • En kopia av ditt undertecknade anställningsavtal med alla uppgifter om arbetsgivaren, anställningsvillkor.
  • En kopia av ditt pass eller nationella identitetskort (både framsidan och baksidan av dessa måste skickas in även om det inte finns någon skriftlig information på baksidan).
  • Ett bevis på uppehållstillstånd i Danmark (danskt uppehålls- och arbetstillstånd) fungerar i detta fall.
  • En gift person med familj i Danmark måste tillhandahålla ett äktenskapsintyg.

Där danska skatteverket (Skattestyrelsen) hämtar din inkomstinformation

Det finns en hög transparens om inkomstdeklarationer i Danmark. Det är inte möjligt för dig att komma undan med skattefusk i Danmark eftersom det finns bestämda sätt för skattemyndigheten att få information. Det faktum att det är förbjudet att betala lön i Danmark gör det till exempel obligatoriskt att arbetsgivaren måste skicka din betalning till ett bankkonto . Faktiskt är betalningsdatumet nästan samma för alla anställda i Danmark. För att bara nämna kommer du att gå in i en stormarknad och se alla med fulla shoppingkorgar på lönedagen eftersom alla löner behandlas och betalas nästan samma dag över hela linjen.

Skatteverket i Danmark kommer att få din inkomstinformation från olika källor, inklusive men inte begränsat till:

Arbetsgivare -de kommer alltid att ge en sanningsenlig deklaration av din inkomstinformation när de betalar dig. Höga böter eller till och med avregistrering kan göras för arbetsgivare som hjälper till med skattefusk.

Banker- Alla dina betalningar i Danmark måste gå igenom banksystemet. Du måste öppna ett bankkonto där arbetsgivaren betalar. Av dina banktransaktioner kommer det att framgå hur mycket du tjänar i lön.

Arbetslöshetskassor och fackföreningar – de kommer alltid att uppdatera skattemyndigheten om dina medlemsbetalningar.

Detta breda nätverk av informationskällor för skattemyndigheten gör det enkelt för dig att uppfylla dina skyldigheter och avskräcker människor från att äta ur systemet orättvist.

Kom ihåg att det är dessa skatter som regeringen förlitar sig på för att ge barnpengar, utveckling, hälsa och många fler offentliga tjänster. Någon som har bott i Danmark och gynnats av dess sociala system kommer att vara mycket ovilliga att bedriva skattefusk, även om vissa fortfarande kommer att göra det.

Primärt skattekort i Danmark

Jag slår vad om att det blir förvirrande när din arbetsgivare frågar dig om du ska använda ett primärt eller sekundärt skattekort. Hur dessa kort fungerar kan vara förvirrande för någon som får detta för första gången. Ett primärt skattekort i Danmark är kortet som används av arbetsgivare eller statligt utbildningsstöd för studenter som kallas SU. Det primära skattekortet kan endast användas av en arbetsgivare. Det är därför lämpligt att det primära skattekortet används av arbetsgivaren där du får det högsta beloppet i lön.

Skattekortet har olika detaljer, inklusive skattetaxa, skattefria avdrag och bidrag. Om du är frestad att tillåta mer än två arbetsgivare att använda ditt huvudkort, leder detta till att du betalar lite skatt, vilket innebär en utestående skatt för nästa år.

Sekundärt skattekort i Danmark

Ditt sekundära kort är vad du ska använda med flera inkomstkällor. Om du har en arbetsgivare, få ett statligt utbildningsbidrag (SU) eller båda, här kommer du att använda ditt sekundära skattekort. Det sekundära skattekortet har begränsad information. Det anger bara din källskattesats. Därför, när din arbetsgivare betalar dig på ett sekundärt skattekort, hålls en skatt kvar på hela beloppet. Den kvarhållna skatten betyder inte att den kommer att gå förlorad, vid tidpunkten för deklarationen kommer den överskjutande skatten faktiskt att återföras till dig med eventuella räntor.