Podatki w Danii (skat Danmark)

This post is also available in: Angielski Norweski bokmål Duński Fiński Szwedzki Estoński łotewski Litewski Hindi Arabski Chiński uproszczony Francuski Niemiecki Japoński Rosyjski Hiszpański Węgierski Wietnamski

Kiedy stoisz tam i patrzysz, jak systemy są dobrze zorganizowane, a ludzie otrzymują niezbędne usługi społeczne w sposób efektywny, nie daj się oszukać i pomyśl, że finansowanie przychodzi łatwo. Dania ma wiele warstw podatków, które redystrybuują zasoby dla wszystkich. Rząd Danii zachowuje się jak prawdziwy wielki brat, który siedzi na górze i pilnuje, aby każdy pracowity robotnik w kraju otrzymał godne życie.

Jako rezydent w Danii, prawdopodobnie nie jesteś pewien, jakie podatki są pobierane od Ciebie za każdym razem, gdy coś zarabiasz lub kupujesz. Może Ci zająć dużo czasu lub nawet nie zdążyć w ogóle, aby naprawdę zinternalizować swoje obowiązki podatkowe w Danii. Jeśli jesteś kimś, kto egoistycznie chce mieć dobry bilans na pasku wypłaty po długim miesiącu pracy, to Dania nie jest miejscem dla Ciebie. Jeśli nie cenisz silnego systemu socjalnego w Danii, możesz mieć wrażenie, że rząd bierze od Ciebie zbyt wiele w podatkach, aby utrzymać ten system.

Podatki od osób prawnych w Danii

Jeśli zamierzasz założyć firmę w Danii, obowiązywać będzie podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 22%. Niemniej jednak podatki od osób prawnych zależą od tego, czy firma ma siedzibę w Danii, czy gdzie indziej. Firma będąca rezydentem w Danii płaci pełne podatki, ponieważ wszystkie jej dochody są uznawane za wygenerowane na terenie tego kraju. Spółki, które są zarejestrowane gdzie indziej, ale prowadzą działalność w Danii, podlegają ograniczonemu podatkowi od osób prawnych.

Podatek dochodowy w Danii

Każdy, kto jest zarejestrowany i pracuje w Danii, musi płacić podatki rządowi poprzez agencję podatkową zwaną Skattestyrelsen. Duńscy pracodawcy są bardzo prawdomówni i uczciwi wobec rządu, co oznacza, że nie będą angażować się w „czarną robotę” – termin ten odnosi się do pracy bez zgody na pobyt i opodatkowanie. Ty i pracodawca macie obowiązek wobec rządu, aby w każdym momencie upewnić się, że twoje dochody są dokładnie rejestrowane przez urząd podatkowy. Oszustwa podatkowe są w Danii surowo zabronione i podlegają karze więzienia, grzywny lub obu tym karom w zależności od łącznej kwoty podatku, którego się uniknęło.

Nie ma określonych stawek podatku dochodowego, ale zależy on od ustalonych przedziałów. Krótko mówiąc, ludzie nie płacą podatków według tych samych stawek. Duński Skat stosuje progresywne przedziały podatkowe, w których osoby o wyższych dochodach płacą więcej, osoby o średnich dochodach płacą mniej, a osoby o bardzo niskich dochodach są zwolnione z płacenia podatków. Wiedza o tym, do której kategorii należysz w danym momencie, jest dobra, ponieważ zapobiega zatrzymaniu cię za oszustwa podatkowe lub coś podobnego.

Zeznania podatkowe w Danii

Każdy, kto mieszkał i płacił podatki w Danii, zgodzi się, że podatki są wysokie, zwłaszcza dla osób, które chcą szybko zgromadzić kapitał. Jednak przejrzystość w zarządzaniu podatkami czyni go atrakcyjnym. System rozliczeń podatkowych w Danii jest systemem, który docenia każdy podatnik. Nie później niż 1 lipca po zakończeniu roku podatkowego (31 grudnia) organ podatkowy wymaga od podatników indywidualnych złożenia zeznań podatkowych. Duński urząd skarbowy wyda podatnikom karty podatkowe na podstawie ich oszacowanych dochodów za poprzedni rok dochodowy. Ważne jest, aby posiadać kartę podatkową, ponieważ bez niej urząd skarbowy potrąca do 55% Twojego dochodu na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Po zakończeniu roku podatkowego i sprawdzeniu Twojego udziału w podatku (tax filing), urząd skarbowy określa Twój przedział podatkowy i stosuje odpowiednie stawki. Nadpłacony podatek zostanie Ci zwrócony wraz z niepodlegającymi opodatkowaniu odsetkami w wysokości 0%.

Duńska karta podatkowa

Każdy, kto pracuje i otrzymuje wynagrodzenie w Danii, musi płacić podatki. Władze podatkowe zobowiązują pracodawców i pracowników do podawania prawdziwych informacji o tym, ile ktoś zarabia w ciągu roku, aby obliczyć jego dochód do opodatkowania i wiedzieć, w której grupie podatkowej go umieścić. Jeśli przeprowadzasz się do Danii z misją zarobienia szybkich pieniędzy i oszukania systemu, antidotum na to jest takie, że nie będzie to możliwe.

Niektórzy mogą błędnie sądzić, że duńska karta podatkowa jest czymś w rodzaju karty kredytowej lub debetowej, którą macha się na maszynie w celu dokonania odliczeń podatkowych. Nie jest to prawdą, ponieważ karta podatkowa to po prostu profil lub informacja zawierająca szczegółowe dane podatkowe. Jest to dokument cyfrowy, który zawiera stawki podatkowe i odliczenia stosowane wobec Ciebie.

Korzyści z posiadania karty podatkowej w Danii

Każda osoba posiadająca dochód lub majątek w Danii jest osobiście odpowiedzialna za zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego. Zadeklarowanie dochodu nie musi oznaczać, że podatek zostanie od Ciebie w całości odliczony. Rzeczywista wysokość nałożonego na Ciebie podatku zależy od konkretnychwarunków, takich jak to, czy masz aktywne odsetki od kredytu bankowego do zapłacenia, własność nieruchomości, poziom dochodów i wiele innych. Karta podatkowa chroni Cię przed grzywnami, procedurami karnymi i stratami finansowymi w przypadkach, gdy rząd zorientuje się, że nie podajesz takich informacji.

Gdzie można uzyskać duńską kartę podatkową

Jak tylko zostaniesz zarejestrowany w CPR w Danii i masz zamiar pracować lub zarabiać, musisz mieć priorytet podatkowy. Będziesz musiał płacić podatek dochodowy i składać dokładne deklaracje. W każdym razie, każdy pracodawca w Danii poprosi Cię najpierw o kartę podatkową, którą należy mu dostarczyć. Karta podatkowa jest powiązana z Twoim CPR, co oznacza, że każdy pracodawca będzie ją widział. Każdy, kto legalnie przebywa w Danii, ma obowiązek i jest uprawniony do otrzymania duńskiej karty podatkowej w celu odprowadzania składek na rzecz rządu. Płacenie podatków w Danii jest właściwie moralnym obowiązkiem, ponieważ będziesz czerpał z nich korzyści na wiele sposobów, w tym dobre drogi, funkcjonującą opiekę zdrowotną, zasiłki dla bezrobotnych, alimenty na dzieci i wiele innych. Karta podatkowa jest wydawana wszystkim legalnym rezydentom Danii przez duński urząd skarbowy SKAT po przybyciu do Danii.

Dla kogoś, kto jeszcze nie otrzymał karty podatkowej, ważne jest, aby zadzwonić bezpośrednio do skatu i powiedzieć im, jakie dochody spodziewasz się uzyskać miesięcznie i jaki jest przewidywany okres zatrudnienia. Na tej podstawie zarejestrują Cię w systemie podatkowym. Chociaż możesz zarejestrować się w dowolnym momencie, zaleca się, abyś zrobił to w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia pracy. Aby ograniczyć zaległości i biurokrację w administracji podatkowej, duński urząd skarbowy chętnie rozpatruje wnioski o wydanie karty podatkowej złożone nie wcześniej niż 60 dni przed rozpoczęciem pracy w Danii.

Wymagania dotyczące uzyskania duńskiej karty podatkowej

Ogólnie rzecz biorąc, proces ubiegania się o duńską kartę podatkową jest łatwy i prosty. Urzędnicy podatkowi zawsze pomogą Ci jako nowicjuszowi w Danii we wszystkim, co możesz potrzebować wiedzieć. Telefon, e-mail lub spotkanie z urzędem skarbowym to świetna okazja, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje.

Aby Twoja karta podatkowa została rozpatrzona bez żadnych problemów i opóźnień, lepiej jest mieć wszystkie wymagane dokumenty na miejscu. Dokumenty te obejmują zasadniczo:

  • Kopia podpisanej umowy o pracę zawierająca wszystkie szczegóły dotyczące pracodawcy, warunków i zasad zatrudnienia.
  • Kopia paszportu lub krajowego dowodu tożsamości (należy przedłożyć zarówno przednią, jak i tylną stronę, nawet jeśli na odwrocie nie ma żadnych informacji).
  • W tym przypadku wystarczy dowód pobytu w Danii (duńskie pozwolenie na pobyt i pracę).
  • Osoba pozostająca w związku małżeńskim z rodziną w Danii musi przedstawić akt małżeństwa.

Skąd Duńska Agencja Podatkowa (Skattestyrelsen) czerpie informacje o Twoich dochodach

W Danii istnieje wysoki poziom przejrzystości w zakresie deklaracji dochodów. Oszustwo podatkowe w Danii nie może ujść Ci na sucho, ponieważ istnieją określone sposoby uzyskiwania informacji przez władze podatkowe. Na przykład, fakt, że wypłata wynagrodzenia w gotówce jest w Danii zabroniona, sprawia, że pracodawca będzie musiał przesłać Twoją wypłatę na konto bankowe. W rzeczywistości data wypłaty jest prawie taka sama dla wszystkich pracowników w Danii. Wystarczy wspomnieć, że w dniu wypłaty można wejść do supermarketu i zobaczyć wszystkich z pełnymi koszykami zakupów, ponieważ wszystkie listy płac są przetwarzane i wypłacane prawie tego samego dnia.

Agencja podatkowa w Danii uzyska informacje o Twoim dochodzie z różnych źródeł, w tym między innymi:

Pracodawcy Będą one przez cały czas dostarczać prawdziwą deklarację informacji o dochodach, kiedy tylko będą ci płacić. Pracodawcy, którzy pomagają w oszustwach podatkowych, mogą zostać ukarani wysokimi grzywnami, a nawet wyrejestrowani.

Banki – Wszystkie Twoje płatności w Danii będą musiały przejść przez system bankowy. Musisz otworzyć konto bankowe, na które pracodawca będzie dokonywał płatności. Z Twoich transakcji bankowych będzie wynikało, ile zarabiasz.

Kasy i związki dla bezrobotnych – zawsze uaktualniają one dane urzędu skarbowego na temat Twoich wpłat członkowskich.

Ta szeroka sieć źródeł informacji dla urzędu skarbowego ułatwia Państwu wywiązywanie się z obowiązków i zniechęca do nieuczciwego korzystania z systemu.

Pamiętajmy, że to właśnie na tych podatkach opiera się rząd, aby zapewnić dzieciom pieniądze, rozwój, zdrowie i wiele innych usług publicznych. Ktoś, kto mieszkał w Danii i korzystał z jej systemu socjalnego, będzie bardzo niechętny do angażowania się w oszustwa podatkowe, choć niektórzy nadal będą to robić.

Podstawowa Karta Podatkowa w Danii

Założę się, że będzie to dezorientujące, gdy pracodawca zapyta Cię, czy używać głównej czy dodatkowej karty podatkowej. Sposób działania tych kart może być mylący dla kogoś, kto ma do czynienia z nimi po raz pierwszy. Podstawowa karta podatkowa w Danii jest kartą, która jest używana przez pracodawców lub rządową pomoc edukacyjną dla uczniów zwaną SU. Podstawowa karta podatkowa może być używana tylko przez jednego pracodawcę. Dlatego zaleca się, aby podstawowa karta podatkowa była używana przez pracodawcę, u którego otrzymujesz najwyższe wynagrodzenie.

Karta podatkowa zawiera różne szczegóły, w tym stawkę podatku u źródła, odliczenia wolne od podatku i ulgi. Jeśli ulegniesz pokusie i pozwolisz, aby więcej niż dwóch pracodawców korzystało z Twojej głównej karty, doprowadzi to do tego, że zapłacisz za mało podatku, co przełoży się na zaległości podatkowe w kolejnym roku.

Druga karta podatkowa w Danii

Twoja karta dodatkowa jest tym, czego należy używać przy wielu źródłach dochodu. Jeśli masz jednego pracodawcę, otrzymujesz państwowe stypendium edukacyjne (SU) lub obie te rzeczy, tutaj użyjesz swojej dodatkowej karty podatkowej. Dodatkowa karta podatkowa zawiera ograniczone informacje. Podaje on jedynie wysokość potrącenia u źródła. Dlatego w każdym przypadku, gdy pracodawca wypłaca Ci wynagrodzenie na podstawie dodatkowej karty podatkowej, podatek jest potrącany od całej kwoty. Zatrzymany podatek nie oznacza jego utraty, w momencie rozliczenia podatkowego nadwyżka podatku zostanie Ci faktycznie zwrócona wraz z naliczonymi odsetkami.

Latest posts by Ludvig Hoel (see all)