Maksud Taanis (skat Danmark)

Kui paistate silma, vaadates, kuidas süsteemid on hästi korraldatud ja inimesed saavad vajalikke sotsiaalteenuseid tõhusalt, ärge laske end petta, kui arvate, et rahastamine on lihtne. Taanis on mitu maksukihti, mis jaotavad ressursid kõigi jaoks ümber. Taani valitsus käitub nagu tõeline suur vend, kes istub seal üleval ja hoolitseb selle eest, et iga riigi usin töötaja saaks inimväärse elamise.

Nagu elanik Taanis Kui te midagi teenite või ostate, ei ole te tõenäoliselt kindel, milliseid makse teilt nõutakse. Taani maksukohustuste tegelikuks arvestamiseks võib kuluda kaua aega või üldse mitte. Kui olete keegi, kes soovib isekalt pärast pikka töökuud palgatõendi tasakaalu saada, pole Taani teie jaoks koht. Kui te ei hinda Taani tugevat sotsiaalsüsteemi, võib teil tekkida tunne, et valitsus võtab teilt süsteemi toetamiseks maksudest liiga palju.

Ettevõtte tulumaks Taanis

Kui kavatsete asutada ettevõtte Taanis, kohaldatakse ettevõtte tulumaksu määraga 22%. Sellele vaatamata sõltuvad ettevõtte tulumaksud sellest, kas ettevõtte alaline asukoht on Taanis või mujal. Taani residendist ettevõte maksab täieliku maksustamise, kuna kogu selle tulu loetakse pärinevaks riigi seest. Ettevõtted, mis on registreeritud mujal, kuid tegutsevad Taanis, on piiratud ettevõtte tulumaksuga.

Tulumaks Taanis

Igaüks, kes on registreerunud ja on töötab Taanis peab maksma valitsusele makse maksuameti nimega Skattestyrelsen. Taani tööandjad on valitsuse suhtes väga ausad ja ausad, mis tähendab, et nad ei hakka tegelema ahviäriga, mille eesmärk on kaasata teid mustadele töökohtadele – seda terminit kasutatakse ilma elukoha ja maksustamiseta töötamise kohta.

Teil ja tööandjal on valitsuse ees alati kohustus tagada, et maksuhaldur kajastaks teie sissetuleku täpselt. Maksupettus on Taanis rangelt keelatud ja selle eest määratakse vanglakaristus, rahatrahv või mõlemad, sõltuvalt sellest, millist kumulatiivset maksusummat vältida.

Konkreetseid tulumaksu määrasid ei rakendata, kuid see sõltub ettenähtud sulgudest. Ühesõnaga, inimesed ei maksa makse sama määraga. Taani Skat kasutab progressiivseid maksuklasse, mille puhul kõrgema sissetulekuga inimesed maksavad rohkem, keskmise sissetulekuga inimesed vähem ja väga madala sissetulekuga inimesed on maksudest vabastatud.

Teadmine, millisesse maksumaksete kategooriasse te igal ajahetkel kuulute, on hea, sest see hoiab ära teie kinnipidamise maksupettuste eest.

Maksudeklaratsioonid Taanis

Kõik, kes on Taanis elanud ja makse maksnud, nõustuvad, et maksud on kõrged, eriti inimestele, kes soovivad kiiret kapitali koguda. Maksude haldamise läbipaistvus muudab selle aga atraktiivseks. Taanis on maksudeklaratsioonide süsteem, mida hindavad kõik maksumaksjad. Hiljemalt maksuaasta lõpu (31. detsember) 1. juuliks peab maksuhaldur nõuab üksikmaksumaksjatelt maksudeklaratsioonide esitamist . Taani maksuhaldur annab maksumaksjatele maksukaardid, mis põhinevad nende eelmise tuluaasta hinnangulistel sissetulekutel. Maksukaarti on oluline omada, sest ilma selleta jätab maksuhaldur üksikisiku tulumaksust kinni kuni 55% teie sissetulekust. Pärast maksuaasta lõppu ja teie maksusumma hindamist (maksude esitamist) määrab maksuhaldur teie maksusumma ja rakendab asjakohaseid määrasid. Seejärel tagastatakse teile enammakstud maks, millele lisandub maksustamata 0% intress.

Taani maksukaart

Igaüks, kes töötab ja saab palka Taanis, peab maksma makse. Maksuhaldur kohustab tööandjaid ja töötajaid esitama igal aastal tõelist teavet selle kohta, mida keegi teenib, et arvutada nende maksustatav tulu ja teada, millisesse maksugruppi need paigutada. Kui kolite Taani, et teenida kiiret raha ja petta süsteemi, on vastumürk see, et see pole võimalik.

Mõned inimesed võivad ekslikult arvata, et Taani maksukaart on midagi krediit- või deebetkaardi sarnast, mille keegi pühib masinas, et teha mahaarvamisi. See pole nii, kuna maksukaart on nagu profiil või teave, mis kirjeldab teie maksudokumente. See on digitaalne dokument, mis sisaldab teie suhtes kohaldatavaid maksumäärasid ja mahaarvamisi.

Taanis maksukaardi omamise eelised

Igaühel, kellel on Taanis tulu või vara, on isiklik kohustus maksuhaldurile sellest teatada. Sissetuleku deklareerimine ei tähenda tingimata seda, et sinult maks maha arvatakse. Teilt võetav tegelik maks sõltub konkreetne tingimus näiteks kas teil on tasumiseks aktiivne pangalaenu intress, kinnisvara omand, sissetulekute tase ja palju muud. Maksukaart kaitseb teid trahvide, kriminaalmenetluste ja rahaliste kahjude eest, kui valitsus mõistab, et te sellist teavet ei anna.

Kust saada Taani maksukaart

Niipea, kui registreerute Taanis CPR -i ja kavatsete töötada või teenida, peab teil olema maksustamise prioriteet. Peate maksma tulumaksu ja esitama täpsed deklaratsioonid. Igatahes palub iga Taani tööandja teil esmalt esitada maksukaart, mis tuleb talle esitada. Maksukaart on lingitud teie CPR -iga, mis tähendab, et iga tööandja näeb seda. Igaühel, kellel on seaduslik elukoht Taanis, on nõutav ja tal on õigus saada Taanile maksukaart, et töödelda oma tulud valitsusele. See on tegelikult moraalne kohustus Taanis makse maksta, sest saate sellest kasu mitmel viisil, sealhulgas head teed, toimiv tervishoid, töötutoetus, lastetoetus ja palju muud. Maksukaardi väljastab Taanis saabudes Taanis kõigile seaduslikele elanikele Taanis Taani maksuamet.

Inimeste jaoks, kes ei ole veel maksukaarti saanud, on oluline helistada otse sk -le ja öelda, millist tulu ootate kuus ja eeldatav tööaeg. Sellest alates registreerivad nad teid maksusüsteemis. Kuigi saate maksukaardile registreeruda igal ajal, on soovitatav seda teha kahe kuu jooksul enne tööle asumist. Mahajäämise ja maksuhalduri bürokraatia vähendamiseks meeldib Taani maksuhaldurile menetleda maksukaartide taotlusi, mis on esitatud mitte varem kui 60 päeva enne Taanis tööle asumist.

Nõuded Taani maksukaardi hankimiseks

Üldiselt on Taani maksukaardi taotlemise ja saamise protsess lihtne ja arusaadav. Maksuametnikud toetavad teid alati uustulnuk Taanis kõike, mida peate teadma. Kõne, e -kiri või kohtumine maksuhalduriga annab teile suurepärase võimaluse saada kogu vajalik teave.

Maksukaardi töötlemiseks ilma tõrgeteta või viivitusteta on parem, kui teil on kõik nõutavad dokumendid paigas. Dokumendid sisaldavad põhimõtteliselt järgmist:

  • Teie allkirjastatud töölepingu koopia koos kõigi tööandja andmete, töötingimuste ja tingimustega.
  • Teie passi või riikliku isikutunnistuse koopia (nii nende esikülg kui ka tagakülg tuleb esitada isegi siis, kui tagaküljel pole kirjalikku teavet).
  • Sel juhul töötab tõend Taanis elamise kohta (Taani elamis- ja tööluba).
  • Abielus perega Taanis peab esitama abielutunnistuse.

Kust Taani maksuamet (Skattestyrelsen) teie sissetulekuteabe saab

Taanis on tuludeklaratsioonide osas suur läbipaistvus. Teil ei ole võimalik Taanis maksupettustest pääseda, sest maksuhalduril on teabe hankimiseks ette nähtud viisid. Näiteks asjaolu, et Taanis on palga sularahas maksmine keelatud, muudab tööandja kohustuslikuks teie makse saatmise pangakontole . Tegelikult on maksetähtpäev Taani kõigi töötajate jaoks peaaegu sama. Et mainida, astute palgapäeval sisse supermarketisse ja näete kõiki, kellel on täis ostukorvi, sest kõik palgaarvestused töödeldakse ja makstakse peaaegu samal päeval.

Taani maksuamet saab teie sissetulekuteabe erinevatest allikatest, sealhulgas, kuid mitte ainult:

Tööandjad -nad esitavad alati tõese deklaratsiooni teie sissetuleku kohta, kui nad teile maksavad. Maksupettusi abistavatele tööandjatele võib teha suuri trahve või isegi registreeringu kustutamise.

Pangad- Kõik teie maksed Taanis peavad läbima pangandussüsteemi. Peate avama pangakonto, kus tööandja teeb makse. Teie pangatehingutest selgub, kui palju te palgaga teenite.

Töötukassad ja ametiühingud – nad ajakohastavad alati maksuhaldurit teie liikmemaksete kohta.

See lai teabeallikate võrgustik maksuhalduri jaoks hõlbustab teie kohustuste täitmist ja heidutab inimesi süsteemist ebaõiglaselt söömast.

Pidage meeles, et just nendele maksudele tugineb valitsus laste raha, arengu, tervise ja paljude muude avalike teenuste pakkumiseks. Keegi, kes on elanud Taanis ja saanud kasu selle sotsiaalsüsteemist, on väga vastumeelne maksupettustega tegelema, kuigi mõned teevad seda siiski.

Esmane maksukaart Taanis

Vean kihla, et see on segane, kui teie tööandja küsib teilt, kas kasutada esmast või teisest maksukaarti. Nende kaartide toimimisviis võib olla segane kellelegi, kes seda esimest korda saab. Taanis on esmane maksukaart see kaart, mida kasutavad tööandjad või valitsuse haridustoetus üliõpilastele SU. Esmast maksukaarti saab kasutada ainult üks tööandja. Seetõttu on soovitatav, et tööandja kasutaks esmast maksukaarti seal, kus saate suurima palga.

Maksukaardil on mitmesuguseid üksikasju, sealhulgas maksu kinnipidamise määr, maksuvabad mahaarvamised ja soodustused. Kui teil on kiusatus lubada rohkem kui kahel tööandjal teie esmast kaarti kasutada, peate selle eest maksma vähe makse, mis tähendab järgmise aasta tasumata maksu.

Teisene maksukaart Taanis

Teie sekundaarne kaart on see, mida kasutada mitme sissetulekuallikaga. Kui teil on üks tööandja, saate riiklikku haridustoetust (SU) või mõlemat, siis siin kasutate oma teisese maksukaarti. Teisese maksukaardi andmed on piiratud. See näitab ainult teie kinnipidamise määra. Seetõttu peetakse tööandjad teile igal ajal maksma teisese maksukaardi pealt kinni kogu maks. Peetud maks ei tähenda, et see läheks kaduma, maksudeklaratsiooni esitamise ajal tagastatakse üleliigne maks teile tegelikult koos kogunenud intressidega.