Adók Dániában (skat Danmark)

Amikor odakint állsz, és azt nézed, hogy a rendszerek jól szervezettek, és az emberek hatékonyan kapják meg a szükséges szociális szolgáltatásokat, ne hagyd magad becsapni, hogy azt hiszed, a finanszírozás könnyen jön. Dániában az adók több rétegét alkalmazzák, amelyek mindenki számára újraelosztják az erőforrásokat. A dán kormány úgy viselkedik, mint egy igazi nagy testvér, aki odafent ül és gondoskodik arról, hogy az ország minden szorgalmas dolgozója tisztességes megélhetést kapjon.

Dániai lakosként valószínűleg nem tudja, milyen adókat vetnek ki Önre, amikor keres vagy vásárol valamit. Előfordulhat, hogy sokáig tart, vagy egyáltalán nem is sikerül, mire Dániában valóban el tudja látni az adókötelezettségeit. Ha Ön olyan ember, aki önző módon egy hosszú munkahónap után egy jó fizetési mérlegre vágyik, akkor Dánia nem az Ön helye. Hacsak nem értékeli a dániai erős szociális rendszert, akkor az az érzése támadhat, hogy a kormány túl sokat vesz el Öntől adók formájában a rendszer fenntartásához.

Társasági adók Dániában

Ha Ön Dániában kíván céget alapítani, 22%-os társasági adót kell fizetnie. A társasági adó azonban attól függ, hogy a vállalat székhelye Dániában vagy máshol van-e. A Dániában illetőséggel rendelkező társaság teljes adót fizet, mivel minden jövedelme az országon belül keletkezettnek minősül. A máshol bejegyzett, de Dániában működő társaságok korlátozott társasági adó hatálya alá tartoznak.

Jövedelemadó Dániában

Mindenkinek, aki Dániában bejelentkezett és dolgozik, adót kell fizetnie a kormánynak a Skattestyrelsen nevű adóhivatalon keresztül. A dán munkáltatók nagyon őszinték és becsületesek a kormánnyal szemben, ami azt jelenti, hogy nem fognak részt venni a „feketemunka” – a tartózkodási és adózási engedély nélküli munkavégzésre utaló kifejezés – majmolásában.

Önnek és a munkáltatónak kötelessége a kormány felé, hogy mindenkor biztosítsa, hogy az adóhatóság pontosan rögzítse az Ön jövedelmét. Az adócsalás Dániában szigorúan tilos, és az elkerült adó összegétől függően börtönbüntetést, pénzbírságot vagy mindkettőt von maga után.

Nincsenek konkrét jövedelemadó-kulcsok, de ez az előírt adókulcsoktól függ. Röviden, az emberek nem ugyanolyan arányban fizetnek adót. A dán Skat progresszív adókulcsokat alkalmaz, amelyekben a magasabb jövedelműek többet, a közepes jövedelműek kevesebbet fizetnek, a nagyon alacsony jövedelműek pedig mentesülnek az adófizetés alól.

Azért jó tudni, hogy melyik adófizetési kategóriába tartozik egy adott időpontban, mert ez megakadályozza, hogy adócsalásért tartsák Önt.

Adóbevallások Dániában

Bárki, aki élt és fizetett már adót Dániában, egyetért azzal, hogy az adók magasak, különösen azok számára, akik gyors tőkét akarnak felhalmozni. Az adózás átláthatósága azonban vonzóvá teszi. A dán adóbevallási rendszert minden adófizető nagyra értékeli. Az adóhatóság legkésőbb az adóév végét (december 31.) követő július 1-jéig kötelezi a magánszemély adóalanyokat adóbevallás benyújtására. A dán adóhatóság az előző jövedelemévre megállapított jövedelmek alapján adókártyát ad az adófizetőknek. Fontos, hogy rendelkezzen adókártyával, mert anélkül az adóhatóság a jövedelmének akár 55%-át is visszatartja egyéni jövedelemadó címén. Az adóév végét és az Ön adóbevallásának megállapítását (adóbevallás) követően az adóhatóság meghatározza az Ön adókategóriáját és alkalmazza a vonatkozó adókulcsokat. A túlfizetett adót ezután visszatérítik Önnek, plusz az ebből felhalmozott, nem adóköteles 0%-os kamatot.

Dán adókártya

Mindenkinek, aki Dániában dolgozik és fizetést kap, adót kell fizetnie. Az adóhatóság kötelezi a munkáltatókat és a munkavállalókat, hogy valós adatokat szolgáltassanak arról, hogy ki mennyit keres minden évben, hogy kiszámíthassák az adóköteles jövedelmét, és tudják, hogy melyik adócsoportba sorolják be. Ha azzal a céllal költözik Dániába, hogy gyors pénzt keressen és átverje a rendszert, akkor az ellenszer az, hogy ez nem lehetséges.

Egyesek tévesen azt gondolhatják, hogy a dán adókártya olyan, mint egy hitel- vagy betéti kártya, amelyet valaki egy gépen húz be, hogy adólevonásokat hajtson végre. Ez nem így van, mivel az adókártya csak olyan, mint egy profil vagy az adóbevallását részletező információ. Ez egy digitális dokumentum, amely felsorolja az Önre vonatkozó adókulcsokat és levonásokat.

A dániai adókártya előnyei

Mindenkinek, aki Dániában jövedelemmel vagy vagyonnal rendelkezik, személyes felelőssége, hogy ezt bejelenti az adóhatóságnak. A jövedelem bevallása nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adót teljes egészében levonják Öntől. Az Önre kivetett tényleges adó olyan konkrét feltételektőlfügg, mint például az, hogy van-e aktív banki hitelkamata, az ingatlan tulajdonjoga, a jövedelem mértéke és még sok más tényező. Az adókártya megvédi Önt a bírságoktól, büntetőeljárásoktól és pénzügyi veszteségektől olyan esetekben, amikor a kormány rájön, hogy Ön nem ad meg ilyen információkat.

Hol kaphat dán adókártyát

Amint Dániában regisztráltatja magát a CPR-nél, és szándékában áll dolgozni vagy jövedelmet keresni, adózási prioritást kell kapnia. Önnek jövedelemadót kell fizetnie és pontos nyilatkozatokat kell tennie. Mindenesetre Dániában minden munkáltató először adókártyát fog kérni, amelyet be kell mutatni. Az adókártya a CPR-hez kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy minden munkáltató látni fogja. Mindenki, aki jogszerűen tartózkodik Dániában, köteles és jogosult dán adókártyát kapni a kormánynak fizetendő adófizetési kötelezettségének teljesítéséhez. Dániában valójában erkölcsi kötelességünk adót fizetni, mert többféleképpen is részesülhetünk belőle, például jó utak, működő egészségügyi ellátás, munkanélküli segélyek, gyermektámogatás és még sok más módon. Az adókártyát a dán adóhatóság (SKAT) állítja ki minden Dániában legálisan tartózkodó személy számára a Dániába való megérkezéskor.

Annak, aki még nem kapott adókártyát, fontos, hogy közvetlenül hívja fel a skat-ot, és mondja el, hogy milyen jövedelemre számít havonta, és a foglalkoztatás várható időtartamát. Ezután regisztrálják Önt az adórendszerben. Bár az adókártyát bármikor igényelheti, ajánlatos, hogy ezt a munkába állástól számított két hónapon belül tegye meg. Az adóhátralék és az adóigazgatási bürokrácia csökkentése érdekében a dán adóhatóság az adókártyák iránti kérelmeket legkorábban 60 nappal a dániai munkavállalás megkezdése előtt szeretné feldolgozni.

A dán adókártya megszerzésének követelményei

Általában a dán adókártya igénylése és megszerzése egyszerű és egyszerű folyamat. Az adóügyi tisztviselők mindig támogatni fogják Önt, mint újonnan érkezett dán állampolgárt mindenben, amit tudnia kell. Egy telefonhívás, egy e-mail vagy egy találkozó az adóhatósággal nagyszerű lehetőséget nyújt arra, hogy minden szükséges információt megkapjon.

Ahhoz, hogy az adókártyát hiba vagy bármilyen késedelem nélkül feldolgozzák, jobban működik, ha az összes szükséges dokumentum a helyén van. A dokumentumok alapvetően a következőket tartalmazzák:

  • Az aláírt munkaszerződés másolata, amely tartalmazza a munkáltató minden adatát, valamint a foglalkoztatás feltételeit.
  • Az útlevél vagy a nemzeti személyazonosító igazolvány másolata (ezek elülső és hátsó részét akkor is be kell nyújtani, ha a hátoldalon nincs írásos információ).
  • Ebben az esetben a dániai tartózkodás igazolása (dán tartózkodási és munkavállalási engedély) is megfelel.
  • A dániai családdal rendelkező házas személynek házassági anyakönyvi kivonatot kell benyújtania.

Honnan kapja meg a Dán Adóhivatal (Skattestyrelsen) az Ön jövedelmi adatait

Dániában nagyfokú az átláthatóság a jövedelemnyilatkozatok tekintetében. Dániában nem lehet megúszni az adócsalást, mivel az adóhatóság számára meghatározott módok vannak az információszerzésre. Például az a tény, hogy Dániában tilos a fizetés készpénzben történő kifizetése, kötelezővé teszi, hogy a munkáltatónak bankszámlára kell utalnia az Ön fizetését. Valójában a kifizetés dániai munkavállalói számára a kifizetés időpontja szinte azonos. Csak megemlítem, hogy ha besétál egy szupermarketbe, akkor a fizetés napján mindenkit teli bevásárlókosarakkal fog látni, mert az összes bérszámfejtést szinte mindenhol ugyanazon a napon dolgozzák fel és fizetik ki.

A dán adóhivatal különböző forrásokból szerzi be az Ön jövedelmi adatait, többek között a következőkből:

Munkaadók -minden alkalommal igaz nyilatkozatot tesznek a jövedelmi adataikról, amikor fizetnek neked. Az adócsalásban segédkező munkáltatókat súlyos bírságokkal vagy akár a nyilvántartásból való törléssel is sújthatják.

Bankok – Dániában minden fizetést a bankrendszeren keresztül kell teljesítenie. Bankszámlát kell nyitnia, ahová a munkáltató a kifizetést teljesíti. A banki tranzakcióidból kiderül, hogy mennyit keresel fizetésként.

Munkanélküliségi alapok és szakszervezetek – mindig tájékoztatják az adóhatóságot a tagdíjbefizetésekről.

Az adóhatóság információs forrásainak ez a széles hálózata megkönnyíti az Ön számára kötelezettségeinek teljesítését, és visszatartja az embereket attól, hogy tisztességtelenül falatozzanak a rendszerből.

Ne feledje, hogy a kormány ezekre az adókra támaszkodik a gyermekpénz, a fejlesztés, az egészségügy és sok más közszolgáltatás biztosítása érdekében. Aki Dániában élt, és részesült a szociális rendszer előnyeiből, az nem szívesen fog adócsalásban részt venni, bár néhányan még mindig megteszik.

Elsődleges adókártya Dániában

Fogadok, hogy zavaró lesz, amikor a munkáltatója megkérdezi, hogy elsődleges vagy másodlagos adókártyát használ-e. Ezeknek a kártyáknak a működése zavaró lehet annak, aki most kapja meg először. Az elsődleges adókártya Dániában az a kártya, amelyet a munkáltatók vagy az SU nevű állami oktatási támogatás a diákok számára használnak. Az elsődleges adókártyát csak egy munkáltató használhatja. Ezért ajánlatos, hogy az elsődleges adókártyát az a munkáltató használja, ahol a legmagasabb összegű fizetést kapja.

Az adókártya különböző részleteket tartalmaz, beleértve a forrásadó mértékét, az adómentes levonásokat és a juttatásokat. Ha hajlamos arra, hogy kétnél több munkáltatónak engedélyezze az elsődleges kártya használatát, akkor ez ahhoz vezet, hogy kevés adót fizet, ami a következő évben kintlévőséget jelent.

Másodlagos adókártya Dániában

A másodlagos kártyát többféle jövedelemforrás esetén érdemes használni. Ha Önnek egy munkáltatója van, állami oktatási támogatásban (SU) részesül, vagy mindkettő, akkor itt fogja használni a másodlagos adókártyát. A másodlagos adókártya korlátozott információkat tartalmaz. Ez csak a forrásadó mértékét adja meg. Ezért bármikor, amikor a munkáltatója másodlagos adókártyával fizet Önnek, a teljes összeg után adót vonnak le. A visszatartott adó nem jelenti azt, hogy elveszik, az adóbevalláskor a többletadó ténylegesen visszajár Önnek a felhalmozott kamatokkal együtt.